Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Programma manager / Directeur

Programma manager / Directeur

Werkervaring interimmanager

Deze manager heeft 20 jaar werkervaring, waarvan meer dan 10 als manager op diverse posities. In deze periode heeft hij zeer veel verschillende functies bekleed, vanaf systeemprogrammeur midden jaren ’80, projectmanager, lijn manager & ICT consultant in de jaren ’90 tot en met (interim) directeur en programma directeur in 2005. Alle door hem beklede functies zijn gerelateerd aan ICT en management.

Hij is een goede communicator, die door zijn ruime ervaring in korte tijd problemen analyseert en doorziet, waarbij hij oog heeft voor de praktisch meest haalbare oplossing. Hierbij wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met de tactische en strategische doelstellingen, op zowel afdelings- als bedrijfsniveau. In overleg met partijen worden oplossingen en veranderingen geïmplementeerd. Hij is hierin pragmatisch en houdt van aanpakken.

Hij ziet problemen en moeilijkheden als een intellectuele uitdaging, steekt graag de handen uit de mouwen, deelt zijn enthousiasme met zijn team waardoor teambuilding als vanzelf ontstaat, is zéér stressbestendig, heeft rust en overwicht en beoefent met veel plezier zijn vak. Hij is goed bestand tegen het maken van lange werkdagen, iets dat in zijn beroep vanzelfsprekend is.


Hij is als Register Manager aangesloten bij de ORM Nederland.


Professionele ervaring


Mei 2005
Functie Programma directeur (a.i.) – full-time
Tijdens het programma Werkplekvenieuwing is hem gevraagd alle grote programma’s (richtlijn budget > € 2 Mio.) te managen. Dit betreft het leiden van het program office en het begeleiden en sturen van 7 programma managers.

September 2004 – Heden
Functie Programma manager – full-time
Na een kort sabatical van 3 maanden werd de heer gevraagd om het vastgelopen programma Werkplekvernieuwing vlot te trekken. Het programma betrof de venieuwing van ca 8.500 personal computers en 230 business applicaties. Budget was ca. € 3Mio met een bezetting van gemiddeld 45 medewerkers in het team. Target is dat dit programma in de zomer van 2005 zal zijn afgerond.


Januari 2004 – Juni 2004
Functie Afdelings manager a.i. – full-time
Binnen het programma ‘Masterplan Overhead’ en het ‘Mobiliteitsplan’ zal de ICT organisatie met ca. 17% moeten inkrimpen. De opdracht omvat het reorganiseren, veranderen, inkrimpen en begeleiden van een van de afdelingen van ICT mail om de doelstelling te behalen. Hierbij mag de dienstverlening (24x7) niet worden onderbroken. Deze opdracht is 1 juni 2004 succesvol afgerond.

Maart 2003 – Februari 2004
Functie Hoofd automatisering a.i. - part-time
Binnen Syntens de integrale verantwoordelijkheid voor alle automatiseringsaange-legenheden. Opzet en initiële realisatie van het nieuwe ICT meerjaren plan (o.a. vervanging & vernieuwing van verouderde infrastructuur, betreft alle primaire systemen). Creëren van draagvlak voor deze veranderingen op afdelings en directie niveau. Daarnaast verantwoordelijk voor de afdeling ICT in de meest brede zin. Budget was ca. € 7M.
Per november 2003 heeft hij zijn opvolger aangenomen en ingewerkt.


maart 2003 – december 2003
Functie Project manager a.i. – part-time
12 datacenters concentreren naar twee. Een van de grotere datacenters – ordegrootte 180 systemen – moet worden verplaatst vanuit Den Haag en verdeeld over de twee nieuwe lokaties. Het project dat dit zou moeten uitvoeren is vastgelopen, waarna het project onder leiding van hem wordt gebracht om een nieuwe impuls te krijgen. Activiteiten omvatten het opnieuw vaststellen van de migratie strategie, opzetten van programma met meerdere, zelfstandige projectteams en dagelijks leiding geven aan het programma. Projectbudget is € 2M , projectteam ca. 40 (met name eigen) medewerkers, doorlooptijd ca. 9 maanden. Het project is op planning en binnen budget opgeleverd.

januari 2003 – december 2003
Functie ICT Consultant & Coach a.i. – part-time
Advisering op het gebied van vervanging van het integrale bedrijfs besturings systeem. Dit 18 jaar oude systeem is niet langer onderhoudbaar en zal in de loop van 2003 en 2004 worden vervangen door een moderne ERP oplossing.
Werkzaamheden omvatten advies aan de directie en raad van commissarissen & begeleiding en coachen van de projectgroep. De projectgroep bestaat uit eigen medewerkers, die de vervanging zullen begeleiden. Daarnaast advisering omtrent leveranciersselectie en outsourcingjuli 2002 – december 2002
Functie Projectmanager a.i. – part-time
Operationele integratie van 5 ICT afdelingen op het gebied van e-Mail afhandeling, met name activiteiten op het gebied van project coördinatie en communicatie. Het bedrijf is ontstaan door overnames van een aantal bedrijven welke nog steeds een zelfstandige P&L voeren. Digitale documentstromen – waaronder eMail – is één van de primaire bedrijfsprocessen.
Kwaliteitscontrole en aansturing van de externe leveranciers (eMail oplossing).
Advisering en rapportage aan de manager IT.


augustus 2002 – eind 2002
Functie Programma adviseur / Projectmanager a.i. – part-time
Het ICT veranderingsprogramma van het Ministerie zal alle componenten van de IT infrastructuur van vervangen. Dit levert verschillende knelpunten op in aanpak en communicatie. De opdracht omvat:
Het coachen van de deel-projectmanager(s) met name op het gebied van organisatie, communicatie en politiek.
Advisering op het gebied van organisatorische consequenties van voorgenomen veranderingen, voor management, beheer, operatie etc.
Oplevering van een inrichtingsdocument over beheer en processen.

augustus 2001 – mei 2002
Functie Directeur IT (a.i.)
Xxx is een jonge startup op het gebied van software ontwikkeling ten behoeve van kennismanagement toepassingen. Na de tweede financieringsronde, ontstond de behoefte naar een ervaren man als directeur IT.
De dagelijkse werkzaamheden bestonden uit het leiding geven aan de groep ontwikkelaars, uitvoeren van een reorganisatie, rapportage aan de Raad van Commissarissen, strategische en tactische besluitvorming, technologie en richting bepaling voor de producten, alsmede financiële verantwoording voor het afdelings budget.
Xxx is medio 2002 overgenomen door Yyy.2000 –2002
Functie Directeur / oprichter (parttime)
Dienstverlener op het gebied van ICT consultancy, applicatie ontwikkeling en beheer. De technologie specialisatie is groupware. Het belang in deze onderneming is in Januari 2003 verkocht.

2000
Functie Programma manager & Adviseur (a.i / fulltime)
Als programmamanager verantwoordelijk voor de reorganisatie & implementatie van de samenvoeging van twee ICT afdelingen van de een overheidsdienst. Bevorderen van coöperatie en samen stellen van doelen, o.a. door middel van workshops, procesafspraken en invoer van het principe ‘afspraak is afspraak’.

Algemene advisering management.
Algemeen projectmanager voor de ontwikkeling een drietal Groupware applicaties onder Lotus Notes, & doorontwikkeld door de centrale automatiseringsafdeling.

2000
Functie Projectmanager / Adviseur a.i.
Organisatie, proces en procedure ontwerp voor een nieuw op te zetten divisie.
Impact analyse van dit ontwerp op processen en organisatie van Zzz, met name de divisie Z'.
Advisering van het management van Zzz over de mogelijkheden van electronic commerce met gestandaardiseerde technieken (zie ook Banking - 1997)
Leidinggeven aan een klein ontwerp team (7 medewerkers), opzet van een electronic commerce infra- en architectuur, ontwikkelen van het conceptueel, logisch en fysiek transactie model (de zogenaamde E-bus).

1999 –2000
Functie Projectmanager a.i.
Afmanagen van een fout gelopen project, opstellen nieuw projectplan, vervolgadvise-ring en uitvoering hiervan. Eén van de onderhanden zijnde deelprojecten was reeds tweemaal uit de planning gelopen en had inmiddels drie keer het budget uitgenut.
Tijdens deze crisismanagement-achtige opdracht is het oude project beëindigd en is een nieuw traject opgestart. Dit heeft geleid tot het beoogde resultaat: Inzicht in de organisatorische impact, moeilijkheden, mogelijkheden die ICT de overheidsinstantie op korte en middellange termijn zal gaan bieden.
Als vervolgopdracht leiding gegeven aan een project (12 projectmedewerkers) voor het bouwen en prototypen van een drietal applicaties.
Opleiding interimmanager

Atheneum
HTS

Daarnaast meer dan 50 vakgerelateerde opleidingen en cursussen in de afgelopen 20 jaar.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Senior Management
Crisis Management
Consultancy
Personal Coaching

Overwicht, Rust, Drive, Ruime xpertise in ICT, Gedreven, Gericht op resultaat, Budget en Eind verantwoordelijk, Teamspirit, Vasthoudend, Zakelijk en Vriendelijk

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits
Portugees
Frans (matig)


Overig

Zeer uitgebreid CV met klant/beschikbaar op aanvraag.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :