Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager Salarisadministratie

Interim Manager Salarisadministratie

Werkervaring interimmanager

07-2018 - 12-2018
Garcia Outlets - Internationaal Beloningsadviseur
Coachen, begeleiden en aansturen van het HR administration team van Garcia Outlet. Inwerken van de nieuw geworven medewerkster en introduceren in de internationale payrolls van Belgie, Portugal, Spanje en Frankrijk. Professionaliseren van de Successfactors inrichting en automatiseren en optimaliseren van de spaanse, portugese en franse payroll.

04-2017-12-2018
APMTerminals Management – International Compensation & Payroll Manager a.i.
Coordineren van de internationale salaris en personeelsadministratie van de executives, impats, expats en lokale payroll. Verantwoordelijk voor de volledige nederlandse payroll (350 FTE, totale loonsom +/- 500 miljoen) met daarin 85% buitenlandse medewerkers)
Deze payroll bevat meerdere payroll gerelateerde constructies als U bocht constructies, netto bruto afspraken, 30% regelingen, A1 toepassingen, Schaduw constructies, reguliere nederlandse berekeningen, buitenlandse pensioen afspraken en uitgestelde beloningscostructies. Coordinator van SOX controls, en ontwikkelaar van de nieuwe controls. Ontwikkelaar en verbeteraar van WKR beleid en administratie in voorgaande jaren en huidige jaar. Oplossen en doorrekenen AOW gaten voor medewerkers ontstaan in het verleden. Gevolgen Excessieve ontslagvergoedingen tot minimale impact terugbrengen.
Salarisjobs - Internationaal Beloningsadviseur
Coachen, begeleiden en aansturen van salarisadministrateurs Salarisjobs. Werven, selecteren salarisadministrateurs voor de klanten van Salarisjobs en Immensum. Klankbord- en meedenk functie voor directie van Salarisjobs. Bedenker en ontwikkelaar van Immensum, de internationale tak van Salarisjobs. Ontwikkelaar van het Global Payroll Management proces van Immensum. Contact persoon voor de partners van Immensum in de verschillende landen.

11-2016 - 03-2017
Damco –Executive Compensation & Payroll Manager a.i.
Coördineren en verbeteren van de jaareinde processen voor de Impat-, Expat- en executive payroll. Verbeteren van de payroll waar verbeteringen in de payroll nodig waren na een grondig onderzoek van deze payroll, International Mobility administratie, pensioen administratie en de WKR administratie. Monitoren en ontwikkelen van bedrijfseigen SOX controls in het proces.

05-2016 - 11-2016
Tesla Motors – EMEA Payroll Implementation Manager a.i.
Coordinatie implementatie van het ADP streamline en de Activ Payroll applicatie voor 23 entiteiten in 17 verschillende EMEA landen. Onderhouden van correspondentie met het US hoofdkantoor inzake de voortgang van het project. Managen en onderhouden contact met de oude en nieuwe partners in de verschillende EMEA landen.
Optimalisatie van het EMEA payroll process volgens het zelf geschreven implementatie- en verbeterplan, na grondig onderzoek van het bestaand proces. Ontwikkeling en ontwerpen van het proces performance dashboard gebaseerd op de Sox-controls in het vernieuwde en verbeterede proces..

2013-2016
Nationale Nederlanden – Senior HR Executive Specialist
Coördinatie, verbeteren en aansturen van team HR executive reward payroll ( 2,8 Fte). Initiëren, opzetten en coördineren verbeteringsproces operationele uitvoering in Impat, expat en directie payroll met daarin verloning Optie en waardestukken alsmede uitgestelde beloningsvraagstukken in zowel Nederlandse als internationale payroll omgeving. Ontwikkeling en implementatie 'payroll control framework' met performance dashboard. Kennis overdracht m.b.t. internationale payroll. Operationele procesverbeteringen signaleren en doorvoeren in de salariswerking. Uitdenken, uittekenen en verbeteren werkprocessen en implementeren hiervan. Coördineren en ondersteunen/adviseren van verwerking uitgestelde beloningen en waarde stukken in payroll evenals afstemming internationale payrolls. Afstemming en aansluiting tussenrekeningen. Coördineren en initiëren doorvoer wetswijzigingen in payroll.

2012-2013
Robeco Nederland BV – Teamlead en Manager HR Services Coördineren en aansturen van de afdeling HR Services 6 Fte. Werven en selecteren van HR Administrateurs en salarisadministrateurs. Verantwoordelijk voor de foutloze payroll en aanlevering van de gegevens aan Managed Services van ADP. Coördinatie van verder doorvoeren van de automatiseringsslag van het HR systeem en aansluiting met de payroll. Invoer operationeel performance dashboard. Coördineren van de Optie en waardestukken administratie in beleggingsprogramma tOption. Verantwoordelijk voor het voeren van de internationale expat administratie. Coördineren SOX-controle, systematiek, bedenken, beschrijven en inrichten SOX controls, verlonen van en communicatie rondom Carried Interest regelingen, Uitgestelde beloningssystematiek. Actieve sparringpartner bij uitdenken en oplossen van fiscale vraagstukken met afdeling Tax.

12-2011 - 01-2012
Zorgwerk BV
Coördinatie implementatie SAP payroll per januari 2012.
03-2011- 2012
APM Terminals - International Payroll Manager a.i.
Verantwoordelijk voor de volledige payroll (+/-145 wn, loonsom +/- 250 miljoen) waarin 80% buitenlandse medewerkers worden verloond via U- bocht constructies, netto bruto constructies, schaduwverloningen en reguliere bruto netto verhoudingen. Toepassing van 30% regelgeving, A1 verklaringen, buitenlandse pensioenafspraken, etc.
Voertaal 85% Engels i.v.m. divers internationaal werknemersbestand.

Juni 2010 – Nov 2010
JMT International – Hoofd Personeelszaken a.i.
Volledig verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de gehele
personeel en salarisadministratie +/- 130 wn, loonsom +/- 3 miljoen.
Aansturen financiële administratie (2,2 fte) gedurende afwezigheid financieel directeur. Aanspreekpunt voor UWV, Arbodienst, uitzendbureaus, ect. Vraagbaak voor medewerkers en directie
Casemanager bij (langdurig) zieken waarbij succesvol bijgedragen aan de re-integratie van de werknemers in het werkproces.
Tevens de financiële rapportages en verlofregistratie doorontwikkeld om hiermee tijd te besparen en beter in te spelen op de informatiebehoefte van het management. Functioneringsgesprekken houden (met verantwoordelijke managers)

01-2010 - 05-2010
Yulius (voorheen RMPI De Grote Rivieren) - Senior Salarisconsultant Beschrijven van de werkprocessen en het opstellen SAP werkproceshandboek voor de afdeling PSA en verzuimdesk tijdens de merge van RMPI en de Grote Rivieren. Deze werkbeschrijving is de basis geworden voor de uniformering van de werkprocessen op de afdeling HR en salarisadministratie. In het kader van deze samensmelting de HR verwerkingsprocessen bestudeerd, (door) ontwikkeld en beschreven. Tevns de workflowcharts samengesteld. Bij vertrek in mei 2010 was de afdeling HR van Yulius voorzien van een uniforme werkwijze en bijbehorende werk- en procesbeschrijving

2006-2011
NIBC Bank NV - Payroll Consultant
Maandelijkse controle werkzaamheden van de boekingen in het door Marco opgezette reconciliatie systeem van automatische doorboekingen vanuit LOGA in het financiële systeem. Door dit door hem in 2008 en 2009 ontwikkelde en opgezette reconciliatiesysteem heeft NIBC een volledig sluitende salarisadminstratie met volledig geautomatiseerde doorboekingen en is zij volledig ‘in control’.
Begeleiden, implementeren, controlling en nazorg van het outsourcingstraject van Logica’s PMS/Payfact naar PI’s LOGA (Logica). Eindverantwoordelijk haalbaarheid migratiemoment, financiële rapportage, grootboekconnectie en (automatisering) boekingsgangen. Verdere uitbreiding van het reconciliatiesysteem en implementatie van automatische zuivere doorboekingsjournaal. Directe begeleiden en controle bij verbetering aangifte loonheffing, vraagbaak voor diversiteit aan payroll en pensioen gerelateerde roblemen..
Aansturing en coachen teamleden (2,8 fte), correcte verwerking salarisadministratie (+/- 550 mw, loonsom +/- 50 mln ) financiële rapportage, aangifte loonheffing, geautomatiseerde journalisering, en vele andere werkzaamheden. Opzet van een succesvol reconciliatie systeem ter controle van de journaalboekingen en de maandelijkse standen in de financiële administratie.
Nauwe samenwerking met P&O-medewerkers en HR Business Partners. Vraagbaak voor diversiteit aan payroll en pensioen gerelateerde problemen.

2005-2006
Burger King Nederland BV - Payroll Manager Leidinggeven aan personeelsadministratie (3 fte) Verantwoordelijk voor de volledige Payroll administratie 1250 werknemers, applicatiebeheer AFAS profit, verzorgen van presentaties aangaande loonstroken en salarisberekeningen.

2002-2004
DHL Logistics BV - Teamleider personeel/salarisadministratie Verantwoordelijkheden:
Leidinggeven aan 5 fte verdeeld over 2 vestigingen (Rotterdam en Venlo). Verantwoordelijk voor de volledige personeels-, salaris- en pensioen administratie (+/-1400 wn, )
Verantwoordelijk voor beoordeling en werving & selectie van medewerkers eigen afdeling. In korte tijd in staat geweest om van een ‘gesloten’ afdeling met veel stress en onderling wantrouwen een gezellige, klantvriendelijke afdeling te maken met een hoge arbeidsethos’. Deelname projectteam samenvoeging van de administraties van DHL, Danzas en Van Gend en Loos. Aanvankelijke structuur en inrichting nieuwe afdeling voor 80% conform opzet DHL Logistics BV

2000-2002
SPQR Detachering BV – Senior Salarisadministrateur

ADP - voorman a.i.
in team voor verzorgen van salarisadministraties voor klanten van
ADP. Bricorama - Hoofd Salarisadministratie a.i.
aansturen 1 fte en verantwoordelijk voor de volledige salarisadministratie in Antwerpen ( 1200 wn).

Ballast HAM Dredging - teamleider a.i.
Aansturen 3 fte en verzorgen van volledige payroll voor offshore en overig personeel (450 wn. Begeleiden en ondersteunen van afdeling bij verhuizing van Zeist naar Capelle a/d IJssel.
Annie Connect;
Uitvoeren van een grondige scan op personeels- en salarisadministratie.

1999-2000
BDO Accountants BV – (Ambulant) Salarisadministrateur

BDO Dordrecht - Teamleider a.i
Aansturen 2 fte, Voeren van de Salarisadministraties voor klanten.

Bricorama - Hoofd Salarisadministratie a.i.
Voeren van de salarisadministratie: Pensioenadministratie, aangifte LB, journalisering, opleiden medewerker personeelsadministratie, Salarysplit, grensarbeiderregelingen.
Ondersteuning op diverse BDO kantoren als Alphen a/d Rijn, Den Bosch en Rotterdam.

1998 - 1999
Allseas Engineering BV - Payroll administrator
Verantwoordelijk voor de volldige Nederlandse en Belgische salarisadministratie (220 wn). Verloning van diverse offshore afspraken en berekenen en verwerken van COLA (Cost of Living Allowances). Journalisering en aansluiting grootboek.

1997-1998
Navigation Technologies BV - Accounting Assistant/Payroll Verantwoordelijk voor de volledige (expat) salarisadministratie met grotendeels buitenlandse medewerkers. Toepassing van E-101 regelingen 35% regelgeving

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
2015 Internationaal Belastingrecht (post HBO) 2011 Management Payroll Services (Bec) 2008 HBO Beloningsadviseur
2007 HBO Salarisadministrateur
1998 PDL
1997 MBA-BA
1996 MBA-SA
1994 MEAO - BA
1990 MAVO
Cursussen:
2018 Cursus Spaanse payroll te Barcelona 2016 International Remuneration training 2016 E-training Franse payroll
2014 Orange Belt Lean Six Sigma
2013 Grensoverschrijdend werken
2012 WFT Pensioen (basis)
2012 Praktisch Leidinggeven (Boertien) 2009 Persoonlijke effectiviteit
2008 Effectief persoonlijk functioneren 2003 Praktisch leidinggeven I & II
1996 ISO 9002 -Auditor

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Enthousiaste, proactieve, ambitieuze, professionele, gedreven en oprechte (mensgerichte) coördinator/manager personeels- en salarisadministratie met 20 jaar ervaring op het gebied van HR, personeels-, financiële en internationale salarisadministratie. Zeer sterke communicatieve eigenschappen, open minded en een analytische denker met een onderzoekende geest. Betrouwbaar, discreet, flexibel en goed georganiseerd. Altijd op zoek naar de ideale oplossing. Kwaliteit, integriteit, doelgerichtheid en daadkracht staan bij Marco bij alles wat hij doet voorop

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (uitstekend)
Duits (goed)

Overig

Automatiseringskennis:
Successfactors, SAP-HR, SAP-Payroll, Activ8, ADP Streamline, tOption, Exact Synergy, Exact Globe, LOGA, LOGA-Scout, Logica CMG / PMS-Payfact, PMS-Infomaker, Perman Web (ADP), Perman I & II (ADP), Clickview, AFAS, Office 2010.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :