Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Riskmanager

Riskmanager

Werkervaring interimmanager

2017 – 2018 Sector Manager Risk Management & Compliance a.i
bij De Goudse Verzekeringen (7 FTE)
• Rapporteren aan CFRO en MT-lid van Management Team Finance & Risk;
• Verantwoordelijk voor 2nd line of defense: risk en compliance inclusief SII sleutelfuncties: actuarieel, risk en compliance;
• Rapporteren aan Risk Commitee bestaande uit Raad van Bestuur en Audit & Risk Committee (gedelegeerd vanuit Raad van Commissarissen); risicogebieden werden opgesplitst in Financieel: Verzekeringstechnisch, Markt en Niet-Financieel: Operationeel, Compliance en IT;
• Lid van werkgroep Beleggingscomité en Balansmanagementcomité;
• Tijdelijke rol als Chief Data Management Officer met focus op ‘Guidance beheersing Solvency II datakwaliteit door verzekeraars’ van DNB;
• Verantwoordelijk voor CISO: vertaalslag gemaakt van regelgeving en beleid in voorschriften; IT Risk controles en rapportages inclusief cloud outsourcing, security-by-design en cyber risico’s opgeleverd; frequente informatiebeveiliging overleggen met senior management;
• Tweede lijn sterk verbeterd door verhoogde performance van de teams inclusief SII tweedelijns sleutelfuncties, integraal strategie en risicomanagement, samenwerking met Raad van Bestuur, business en derde lijn, verhoging van de kwaliteit van risicoparagrafen voor jaarverslag, jaarplannen business en kwartaalverslagen.
• Motiveren, leiden en managen van riskmanagement en compliance teams bestaande uit team manager, financieel risicomanager, actuaris, operationeel riskmanagers, IT riskmanager, CISO en compliance officers.

Werkervaring in vast dienstverband:
2014 – 2017 Hoofd Risk Operations and Change bij VIVAT (7-14 FTE)
• Voorzitter ‘Risk Planning and Budgetting Committee’ en Secretaris ‘MT Risk Projects’ incl CRO, Risk Portfolio Budget €32M, hoger volwassenheidsniveau bereikt in portfolio / programma / project management en capaciteits planning voor 240 FTE;
• Change Agent voor Risk - IT;
• Verantwoordelijk voor Financial Risk en Non-Financial Risk deliverables zoals Visie Rationalizatie Modellandschap, Informatie & Data Management Plan / Roadmap, Risk Operationeel Plan, KPI rapportages, Solvency II en Integrated Control Framework project deliverables voor de gehele organisatie;
• Strategisch Risk advies op C-level, e.g. sterfte model gebruikt Actuarieel Genootschap (AG2014) voor Nederlandse verzekeraars;
• Team ontwikkeld van Storming naar Norming/Performing wat resulteerde in een productievere samenwerking, effectievere Risk Managers, Informatie Managers, Project/Programma Managers en deliverables van hoge kwaliteit;
• Verantwoordelijk voor contract management en externe inhuur (20-40 FTE).

2013 – 2014 Hoofd Risk Informatie Management, Projecten en Processen bij SNSREAAL (12 – 20 FTE)
• Verantwoordelijk voor tijdige splitsing van Group Risk binnen budget, grootste zorg van CRO Verzekeraar door data issues en duizenden End User Computing Applications, was zeer tevreden. Interne klant score: 9;
• Change Agent voor Risk - IT;
• Succesvol twee Risk teams samengevoegd, zonder interne klant impact en geen verloop, resulteerde in hogere project scores en pro-actievere teamleden;
• Waarde toegevoegd door succesvolle implementie van Lean, bijvoorbeeld Bank Credit Risk keten en Value New Business; vertegenwoordiger van Risk in verscheidene Boards en stuurgroepen voor programma’s Solvency II, Particulier Hypotheken Interne Rating Model (PHIRM), PERDARR (BCBS239), NEURO/ZEURO;
• Vertegenwoordiger van SNS Bank in NVB Bank lobby groep tegen additionele belastingen.

2007 – 2013 Senior Programma Manager and Risk Consultant bij REAAL / SNS REAAL (10-50 FTE)
• Strategische Programma’s Solvency II, Straight Through Reporting en Datawarehousing, Pensioenen en AOV – NL Pensioen Verzekeraar van het Jaar 2007, Keurmerk Klantgericht Verzekeren en Omlabeling; €2-50M budget.
• Strategische Projecten HR EUC Leer Portaal, Group Technische Voorziening applicatie, RFI Economische Scenario Generator, RFI Opties en Garanties / Analytische Formules succesvol binnen budget opgeleverd; 0.1-1M.

2004 – 2007 Coordinator Groep IT Project Management en
Senior Project Manager bij Intrum Justitia (10-40 FTE)
• Strategische Projecten: eCommerce / online SME Propositie voor Outsourcing, ‘One Finance System’ voor 22 landen, project portfolio voor call center en BPM, post-merger integratie in UK & Ierland, oplevering en migratie van verschillende systemen in België; €1-2.2M budget.
• Succesvol project management methodologie op maat opgeleverd en implementatie gecoördineerd.

1998 – 2004 Migratie (Oracle), Integratie en Test Manager /
Consultant / Analyst bij Accenture (4-17 FTE)
• Strategische Projecten (EUC, back-end): eCommerce start-ups, Telco’s, BBSC, facturatie, CRM, Finance, order-to-cash, metering in EU landen; €0.9-2.6M budget.
• (Pre)sales/Business Development: Libertel, BEN, UPC, Heineken, Delta, Eneco; €0.3-3M.

Opleiding interimmanager

2017 – 2019 Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management, Executive MBA (Part-time)
2011 – 2012 Financial Risk Management (FRM) I and II
2008 – 2010 Universiteit van Amsterdam, Business School, Verzekeringskunde (MSc), afgestudeerd op Solvency II Impact op Pricing en Kosten van Verzekeringsproducten
1991 – 1997 Technische Universiteit Eindhoven, Technische Natuurkunde (ir.), afgestudeerd bij TNO-TPD

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Leiden, (programma)managen, besluiten, presenteren;
• innoveren, “intra”preneurial, opleveren;
• onderhandelen, beïnvloeden, adviseren, vertegenwoordigen;
• analyzeren, structureren, plannen, organizeren;
• coachen, trainen, ontwikkelen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend
Duits Redelijk
Frans Beginner

Overig

Cursussen:
• Management of Portfolios;
• Managing Successful Programmes;
• Prince2 (Project Management);
• Business en IT Architecturen;
• Lean Blue Belt, Green Belt;
• Financieel Management, Strategie;
• Leiderschap, Management, Sales, verschillende Culturen.

IT & Change:
• Applicatie Management;
• Informatie Management / Architecturen / Technologie / Business Management Principes;
• Process Methodieken: LEAN, BPM, Prince2, MSP, MoP;
• Programmeer Talen: Fortran, Pascal, COBOL, Basic, HTML, VB Script, Javascript, PHP;
• IP Telephonie (Cisco).


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :