Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Januari 2018 - heden --xxxxx-- Financiele instelling

Werkzaam als Team Manager van 7-9 agile teams (60-90 fte, incl. offshore teams). Verantwoordelijk voor de hele HR-cyclus, agile volwassenheid en kwaliteit van meerdere teams op het gebied van software ontwikkeling. Verder doorvoeren en verbeteren van de agile implementatie en transitie. Afstemmen vraag, demand en resourcing. Aannemen en inhuren van medewerkers, beoordelings gesprekken en ontwikkeling van interne medewerkers. Stakeholder management met product owners en architecten.


Maart 2015 – januari 2018 ---xxxx---- Financiele instelling

Werkzaam als Manager Support & Applications. Verantwoordelijk voor de SLA’S en kwaliteit van meerdere teams op het gebied van technisch en functioneel Applicatie Management voor zowel de hypotheek systemen als de Business applicaties, incidenten- analyse en oplossing, de Supportdesk en Software Asset Management. Verder doorvoeren en verbeteren van de agile implementatie en transitie. Onderhouden van de relaties met de interne klanten en stakeholders en met externe leveranciers. Afstemmen vraag, demand en resourcing. Deelnemen in stuurgroepen voor grote(re) projecten.


December 2011 – December 2014 Eperium Business Solutions (Tegenwoordig Salmon)


Als Director ICT (lid MT) verantwoordelijk voor de hele delivery van de e-commerce projecten, releases en detachering. Daarnaast ook (mede) verantwoordelijk voor de IT-services en support/helpdesk afdeling.
Werkzaamheden en opdrachten voor klanten worden uitgevoerd in de vorm van projecten en/of releases door een intern team van projectleiders, consultants en (lead) developers samen met de specialisten in het offshore team in Delhi. Ontwikkelde applicaties en platformen worden vervolgens gehost en volledig beheerd en onderhouden.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a. strategie en innovatie, Programma-/projectoverview management bij grotere projecten, resourceplanning en forecasting (korte en lange termijn), verbeteren en verder professionaliseren methodes en technieken, zorgdragen voor het up to date blijven van het kennisniveau, budgetteren en rapportages, uitbouwen van de afdeling door werven nieuw personeel, HR management en coachen interne medewerkers, zorgen voor een goede samenwerking met de support/services afdeling, escalatiepunt en uiteraard klanttevredenheid. Relatiemanager voor een aantal grote en kleinere klanten. Deelnemen in stuurgroepen bij grote projecten.
Tevens bezig met het implementeren van werken via agile/scrum.


Maart 2009 – november 2011 Philips

Binnen de Competence Group marketing & Communications werkzaam als Team Lead Online. Verantwoordelijk voor het managen van de IT teams (totaal +/- 60 personen, multicultural) die in projecten de externe (consumenten) websites en de Connected Devices programmatuur van Philips ontwikkelen, verbeteren en onderhouden.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit de (out)sourcing van de projecten met specialisten uit eigen team/inhuur/India-offshore team, communicatie met externe leveranciers betreffende inhuur van medewerkers, verbeteren van de samenwerking met het offshore team in India, HR management en coaching van de interne medewerkers.

Tevens in de rol van competence manager ATG/Front-end bezig met het continu verbeteren van het kennisniveau en de manier van werken van de afdeling. Bijvoorbeeld door het introduceren het werken middels Agile/scrum. Benoemd tot Process Owner SCRUM met als taak het verder uitrollen van Agile binnen Philips.


Maart 2007 – februari 2009 Bol.com

Werkzaam als Manager ICT Development. Verantwoordelijk voor het aansturen van de 4 development (Oracle/Java/BI-DWH) team(leider)s, totale afdeling 25 personen. Voornaamste taken :

Zowel strategische als dagelijkse aansturing en operatie van de afdeling. Samenwerken met het requirements/analyseteam en het IT-Operations (beheer) team inzake software releases, onderhoud en architectuur wijzigingen, forecasting en administratie. Coachen en begeleiden teamleiders en medewerkers.

Zorgen voor continue verbetering van het software development proces, tools en methodieken.
In nauwe samenwerking met de Manager Development Support (informatie analyse en testen), Manager Projecten en de Manager IT-Operations zorgen voor het ontwikkelen en implementeren van allerlei nieuwe diensten. Verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de software release schema’s, de resourcing (zowel door internen als externen) en het monitoren van IT-projecten.

Zorgen voor groei van de teams. In twee jaar tijd is de development afdeling meer dan verdubbeld.

Communicatie en afstemming met de ‘business’ klanten/afdelingen, nml. Marketing, Operations & Fullfilment en Finance. Onderhouden van relaties met externe IT leveranciers.

Naast de vele nieuwe diensten en functionaliteiten dit gerealiseerd zijn, zijn er diverse recente grote projecten waar de Development afdeling en/of ikzelf een directe of minder directe rol in hebben gespeeld:

-Totale herbouw van de het Bol.com webplatform op basis van een ander e-commerce pakket/framework (van InterShop naar ATG).
-Upgrade en migratie van het hele CRM systeem naar zowel een andere versie, andere architectuur als ander OS.
-Migratie van alle systemen (frontend en backend) naar een ander datacenter, inclusief overgang naar andere hardware met ander OS.
-Het opzetten van een heel nieuw team binnen de Development afdeling voor Business Intelligence/Data Warehousing.

Tevens actief in het Scrum project team voor het invoeren en implementeren van een nieuwe werkwijze gebaseerd op Agile/Scrum.


September 2004 – februari 2007 Ordina

Binnen het Java Development Center (250 mdw.) de functie vervuld van Business Unit Manager van een Java/J2EE/WebSphere/Domino unit (25-40 mdw.). Daarnaast tevens manager van de portefeuille Innovatie, business development en Partnermanagement voor het gehele Development Center.
Lid van het MT en mede verantwoordelijk voor o.a. het opstellen van de jaarbegroting en het businessplan, omzet, brutomarge, medewerker- en klanttevredenheid, het informatiebeleid, business development en de kwaliteit en efficiency van de aangeboden diensten. Belangrijkste taken:

• Management van de interne en externe aangelegenheden
• Aansturen van de unit developers, projectleiders, analisten en consultants
• Coördinatie van de diverse projecten, zowel intern als extern
• Strategisch businessdevelopment
• Relatiebeheer bij (strategische) klanten en leveranciers/partners
• Matching van juiste medewerker (eigen of externe) op de juiste klant- of projectvraag
• HR-Management
• Voeren van field-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van opleidingsplannen.
• Opstellen, rapporteren en beheer van de inzet-, personele- en financiële planning en (budget)begroting.
• Inhuren extern personeel.
• Escalatie-management
• Werven en aannemen van nieuw personeel.

Op mijn advies is de hele unit verhuisd van een andere divisie naar de Java divisie waar hij strategisch beter tot zijn recht komt. Dit proces heb ik geïnitieerd en begeleid. Vervolgens heb ik de unit flink laten groeien en met goed resultaat laten opereren.

Mei 2000 – sept 2004 ilionX (ICT-projecten & detacherings bedrijf; voorheen geheten Spherion Technology, voorheen Interim Technology)

Dec 2000-sep 2004
Werkzaam als Business Unit Manager of Operationeel Manager van verschillende units (20-40 fte) op het gebied van Software Ontwikkeling, Infrastructuur en Messaging. Lid van het MT en eindverantwoordelijk voor o.a. het opstellen van het businessplan, omzet, brutomarge, medewerker- en klanttevredenheid, het informatiebeleid, business development en de kwaliteit en efficiency van de aangeboden diensten.

Belangrijkste taken:
• Management van de interne en externe aangelegenheden
• Aansturen van de unit developers, projectleiders, analisten en consultants
• Optreden als vervanger van de operationeel directeur indien afwezig
• Coördinatie van de diverse projecten.
• Strategisch businessdevelopment
• Relatiebeheer bij (strategische) klanten.
• Matching van juiste medewerker (eigen of externe) op de juiste klant- of projectvraag
• Aansturen accountmanagement (+marketing)
• HR-Management
• Voeren van field-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van opleidingsplannen.
• Opstellen en bewaken van de inzet-, personele- en financiële planning.
• Inhuren extern personeel.
• Escalatie-management
• Werven en aannemen van nieuw personeel.
• Veranderingsmanagement, van detacherings- naar projectorganisatie.


Mei 2000 - December 2000
Werkzaam als projectleider, consultant, facilitator, en/of projectteamlid op zowel het Lotus Notes beheer als het Lotus Notes Development gebied. Werkzaamheden omvatten het ontwerpen, implementeren en beheren van Lotus Notes infrastructuren, migraties, het ontwikkelen en beheren van Notes applicaties en het (bege)leiden van Notes projecten. Als facilitator betrokken bij en verantwoordelijk voor het verhogen en faciliteren van het kennisniveau van de Unit.


Sept. 1999 - Apr. 2000 Atos –Origin

Werkzaam als consultant, facilitator, projectleider en/of projectteamlid op zowel het Lotus Notes beheer als het Lotus Notes Development gebied. Werkzaamheden omvatten het ontwerpen, implementeren en beheren van Lotus Notes infrastructuren, migraties, het ontwikkelen en beheren van Notes applicaties en het (bege)leiden van Notes projecten.


Maart. 1997 - Aug. 1999 e-office
Werkzaam als consultant, facilitator, projectleider en/of projectteamlid op zowel het Lotus Notes beheer als het Lotus Notes Development gebied. Werkzaamheden omvatten het ontwerpen, implementeren en beheren van Lotus Notes infrastructuren, migraties, het ontwikkelen en beheren van Notes applicaties en het (bege)leiden van Notes projecten.

Okt. '94- Feb. '97 Apple Center MacSupport
Werkzaamheden:
• Het ontwikkelen van databases op maat voor midden- en kleinbedrijf
• De sales en relatiecontacten aangaande de met FileMaker Pro ontwikkelde maatsoftware projecten
• Het geven van automatiserings- en IT-adviezen en het zorgen voor een goede uitvoering van deze projecten
• Het verkopen, installeren en repareren van (Apple Macintosh) soft- en hardware
• Het (helpen) opzetten en installeren van soft- en hardware voor Internetfaciliteiten zoals Webservers, E-mail connecties etc.
• Het opzetten en onderhouden van een Online-Communicatiedienst
• (Voorbereidingen treffen voor) het opzetten een corporate internetsite
• Het geven van technical support zowel telefonisch als on-site
• Het geven van trainingen/instructie, zowel klassikaal als individueel

Opleiding interimmanager

Opleidingen en cursussen

Universitair Biologie (bul 1994): Vrije Universiteit te Amsterdam
Specialisaties -BioInformatica
-Moleculaire Genetica
Universitair Natuurkunde ('86-'87): Vrije Universiteit te Amsterdam

Highschool (diploma 1986, Honorroll): Washburn Rural Highschool te Topeka, USA

VWO (diploma 1985): St. Vitus College te Bussum

Cursussen
Leading SAFe (Scaled Agile Framework)
Leadership Excellence
Personal Excellence
Lead-IT
Scrum Master
Product Owner
Managementvaardigheden
Effectief Leiderschap
Coachend Leidinggeven
Effectief Beïnvloeden
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Projectmatig werken in teams
Enneagram
ITIL-essentials
OCPM (Projectmanagement)

Talenkennis interimmanager

Nederlands - Engels : vloeiend
Duits-Frans : basis

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :