Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim-manager

interim-manager

Werkervaring interimmanager

In de afgelopen 35 jaar heb ik zowel in Nederland als in Amerika veel plezier beleefd met het projectmatig verbeteren van bedrijfsprocessen, implementatie van business proces management, innovaties, kwaliteitsmanagement, strategie-ontwikkeling, het effectief managen van complexe projecten en managen van tijd, geld, kwaliteit, capaciteit en risicos binnen diverse projecten. Veelal op ZZP basis.
Zo was ik bij ASML als senior projectmanager belast met het integraal verbeteren van zowel het ontwerpproces alsook de afstemming hiervan op het produktieproces. Immers, produktontwerp en processontwerp zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Ontwerpfouten hebben namelijk een belangrijke impact op de produktiekosten. Hiertoe had ik unieke kwaliteitsmanagementsystemen (o.a. TQM- en Lean Six Sigma) bij ASML succesvol en projectmatig geimplementeerd. Het creeren van een lerende innovatieve bedrijfscultuur was hiertoe noodzakelijk, hetgeen bepaald werd door onder meer effectief teamleren, coachen, leiderschap, stimuleren van creativiteit en creeren van draagvlak voor verandering. Ik heb aantoonbaar meer dan 100 miljoen euro bij ASML bespaard. Daar was ik ook belast met integrale project planning, risicomanagement, het coördineren van projectteams en het oplossen van knelpunten binnen de projecten.

In de afgelopen 15 jaar was ik in Amerika als senior management consultant en projectmanager vooral belast met projectbeheersing, implementatie van change management en quality management, procesoptimalisatie en implementatie van product, proces en sociale innovaties bij grote produktiebedrijven, ziekenhuizen en banken. Altijd in projectverband, multidisciplinair, integraal en met betrokkenheid van alle stakeholders. Ik had ook de leiding van grootschalige quick win trajecten waarbij integrale verbeterinitiatieven voor geselecteerde bedrijfsprocessen werden geinitieerd en succesvol geimplementeerd. De hieraan gerelateerde reductie in produktiekosten lag veelal tussen 20% en 25%, alsmede toename van employee engagement met ca. 50% en klanttevredenheid met ca. 60% (middels proces en sociale innovatie). Dit had weer een positief effect op de kwaliteit en op de arbeidsproductiviteit die met ca. 20% aantoonbaar toenam. Ik gaf hiertoe effectief leiding aan innovatieve verbeterteams bestaande uit 8 tot 12 teamleden. Was ook belast met het adviseren van het MT over scope en inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen, uitvoeren van GAP-analyses, herinrichten en beschrijven van processen en opzetten van kwaliteitssystemen met aansluiting op de reeds aanwezige managementsystemen.

Ook was ik bij IBR Group in Utrecht belast met het managen van informatie, tijd, geld, kwaliteit, capaciteit en risicos binnen diverse projecten (op basis van Integraal Project Management methode) en zorgde ik voor tijdige terugkoppeling van projectinformatie naar de opdrachtgever.

Opleiding interimmanager

Opleiding
• 1994: Eindhoven University of Technology; Ph.D. in Technische Bedrijfskunde, diploma (cum laude)
• 1987: Delft University of Technology, Delft; Master of Science in Werktuigbouwkunde/Produktieautomatisering, diploma
• 1983: HTS Enschede; Bachelor of Science in Werktuigbouwkunde, diploma
• 1980: MTS Hengelo, Werktuigbouwkunde, diploma
• 1976: LTS Hengelo, Werktuigbouwkunde, diploma

Additionele trainingen:
• Prince 2
• Integraal Project Management
• Lean Six Sigma
• Total Quality Management
• Business Process Reengineering & People Change Management
• Personal coaching
• Financial Management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Procesgericht, prestatiegericht, integer, innovatief, leergierig, creatief, out of the box thinker, inventief, analytisch, proactief,
financieel inzicht, en sterke persoonlijkheid die kwaliteiten bezit om klantgericht en mensgericht te coachen, communiceren,
plannen, organiseren en leiding te geven.


Talenkennis interimmanager

Engels: spreekvaardigheid uitstekend, schrijfvaardigheid uitstekend
Nederlands: Moedertaal

Overig

SKILLS AND QUALIFICATIONS:
An intelligent and articulate individual who can relate to people at all levels of an organization and possesses excellent communication skills | An energetic, forward-thinking and creative individual with high ethical standards and an appropriate professional image | A strategic visionary with sound technical skills, analytical ability, problem solving ability, good judgment and strong operational focus | A well-organized and self-directed individual with strong sense of self-responsibility who is a team player | Excellent project management, planning and analytical skills; ability to influence through data-driven recommendations | Effective listening skills and the ability to work with employees at all levels and across different functions | Ability to develop creative solutions that address relevant business needs and support the culture and environment | A strong customer focus and ability to effectively and quickly build relationships and establish trust, respect, competence and confidence | Excellent facilitation, communication and negotiation skills | Highly organized, self-motivated, and able to work independently as well as manage a team | Ability to manage Process Reengineering and Change Management teams effectively| Ability to influence others and move toward a common vision or goal | Experience in developing change management plans/tools, including communication plan, stakeholder analysis and engagement plan | Expert is the five change management levers: managing communication, sponsorship, coaching, training, and resistance. Understands the Project Delivery Framework and how to apply both Waterfall and Agile project delivery methodologies within the framework.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :