Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

directeur ICT / interim manager / CIO

directeur ICT / interim manager / CIO

Werkervaring interimmanager

Samenvatting

Ik heb gewerkt als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht. Hier heb ik door werkervaring en externe opleidingen kennis opgedaan in de toepassing van Informatie- en Communicatie Technologie in organisaties.

Na de overstap naar CMG ben ik werkzaam geweest als projectleider en ITIL Service Manager, waarna ik in 1998 werd benoemd tot adjunct-directeur bij CMG Noord-Nederland.

In 2005 ben ik gestart als hoofd ICT van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Hier schreef ik het ondernemingsplan en gaf ik leiding aan de transformatie van de Stafafdeling ICT naar een zelfstandige onderneming (B.V.) voor ICT voor de zorg. Het opbouwen van een nieuwe relatie met klanten en opdrachtgevers was één van de belangrijkste aandachtspunten.

Van 2011 tot en met oktober 2017 was ik verantwoordelijk voor de transformatie van Loyall ICT Group B.V. in Zwolle en Rotterdam tot cloud- en ICT dienstverlener voor zakelijke dienstverleners, retail en industrie. Belangrijke aandachtspunten waren het inrichten van de organisatie en de werkprocessen; de definitie van dienstencatalogi en dienstverleningsovereenkomsten; en de partnerselectie en outsourcing van het eigen datacenter. Eind 2017 is deze opdracht afgerond met de verkoop van de onderneming.

Eind 2017 heb ik mij verdiept in de privacywetgeving (GDPR/AVG). Ik verzorg presentaties en begeleid (MKB-)ondernemingen en instellingen met de implementatie van de AVG in hun bedrijfsprocessen.

Hoewel kennis en affiniteit met de techniek nadrukkelijk aanwezig zijn, zie ik mijn rol voornamelijk in het sturing geven aan een dienstverlenende organisatie en in de vertaling van de techniek naar de toepassing voor de gebruikers(-organisatie).
Ik word door collega’s en opdrachtgevers getypeerd als een mensen-mens; “zacht voor mensen, maar hard op resultaat”; Ik weet de mensen in het team te motiveren en heb als verandermanager aantoonbare resultaten behaald door te stáán voor de opdracht en daarbij alle betrokkenen zorgvuldig mee te nemen in de verandering.

Details

Februari 2010 – Heden
Als interim manager heb ik diverse kortdurende advies klussen gedaan op het snijvlak van service management, business development, ICT en organisatie inrichting. Recent heb ik me toegelegd op informatiebeveiliging en de privacybescherming op basis van de AVG/GDPR wetgeving en heb ik de training Internal Auditor ISO 27001 gevolgd. Ik verzorg presentaties over- en begeleid implementatieprojecten voor de AVG.

Loyall ICT Group B.V.

Oktober 2010 – Oktober 2017
Als directeur van Loyall ICT Group leidde ik de transitie naar een gespecialiseerde cloud- en ICT dienstverlener. Ik ontwikkelde met mijn team een nieuwe strategische visie voor de onderneming, gericht op groei, professionalisering en schaalvergroting.
Het eigen datacenter werd onder mijn leiding geoutsourced en de beide vestigingen (Zwolle/Rotterdam) verhuisden naar andere, representatieve huisvesting. De klantenportefeuille werd opgeschoond en er werd een sterke focus aangebracht in het diensten pallet, onder andere door het opstellen van een dienstencatalogus en standaardisatie van diensten en dienstverleningsovereenkomsten. Zo werd de klantspecifieke dienstverlening voor één van de grootste telecom aanbieders in Nederland geoptimaliseerd, werden nieuwe contracten en SLA’s overeengekomen en werden met diverse klanten periodieke service rapportages en service management meetings ingericht.

Om de gewenste schaalvergroting te realiseren, ging ik op zoek naar mogelijkheden om Loyall onder te brengen in een samenwerkingsverband met andere bedrijven. Deze taak werd in september/oktober 2017 afgerond met de succesvolle verkoop van de onderneming.

Isala klinieken

December 2005 – Februari 2010
In opdracht van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, schreef ik het ondernemingsplan voor de verzelfstandiging van de Stafafdeling ICT van het ziekenhuis. Na goedkeuring van het plan gaf ik leiding aan de transitie en werd ik benoemd als eerste directeur van de zelfstandige B.V. voor ICT in de zorg. Opdracht van de Raad van Bestuur was om in consensus alle betrokken partijen méé te nemen in de transitie naar het nieuwe bedrijf. Het bedrijf verzorgde het beheer en de implementatie van de informatiesystemen in het ziekenhuis én ontwikkelde het eigen EPD voor Isala en meerdere andere ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners.
Ik was zelf intensief betrokken bij de inrichting van het dienstverleningsmodel, waarbij de “oude” ICT afdeling werd omgebouwd naar een flexibele en klantgerichte serviceorganisatie. De samenwerking met de “vragende organisatie” (Isala, maatschappen, huisartsen[-posten]) en nieuwe (externe) opdrachtgevers moest opnieuw vorm worden gegeven. Daarbij moesten de “oude, vanzelfsprekende” werkzaamheden van de ICT afdeling ingericht worden in een nieuw dienstverleningsmodel met contracten, SLA en servicerapportages.

Bij de grotere projecten was ik zelf betrokken in stuur- en projectgroepen. Daarnaast begeleide en coachte ik de projectleiders en adviseurs. Ook gaf ik leiding aan de verhuizing van de nieuwe organisatie naar een nieuw bedrijfspand, waarbij tevens een volledig nieuw datacentrum voor het ziekenhuis werd gerealiseerd.

LogicaCMG Nederland B.V.

1998 – 2006
Als Adjunct Directeur en later als Sales Team Director verantwoordelijk voor de dienstverlening van LogicaCMG voor klanten in de regio Noord-Nederland. In deze rol onder meer verantwoordelijk voor:
• de totstandkoming en uitvoering van Markt- en Accountplanning;
• het realiseren van opgestelde budgetten en targets;
• sales- en accountmanagement voor een aantal “named accounts”;
• advisering van klanten over ICT beleid en plannen;
• de coördinatie van de activiteiten van account/sales- en field/delivery managers;
• de aansturing van business consultant(s) en admin team.

1995 – 1998
Als consultant gewerkt in diverse opdrachten op het gebied van projectleiding en als gecertificeerd ITIL service manager.

Koninklijke Landmacht

1981 – 1995
Na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda heb ik als beroepsofficier (Veldartillerie) gewerkt in commando- en staffuncties bij operationele eenheden van de landmacht. Ik heb deelgenomen aan een interne opleiding voor officieren op het gebied van automatisering, onder andere bestaande uit systeemontwikkeling, projectleiding en service management. Onderdeel van de opleiding was het behalen van het diploma AMBI Informatiebeleid. Vervolgens heb ik als Officier Informatievoorziening diverse functies op het snijvlak van techniek en gebruikersorganisatie vervuld bij staven van operationele eenheden van de Landmacht, o.a. drie jaar in Munster (Duitsland)

Opleiding interimmanager

• HAVO (diploma, 1978)
• Pedagogische Academie (diploma, 1981)
• Koninklijke Militaire Academie (diploma, 1985)
• AMBI88 – Informatiebeleid en –planning (diploma, 1993)
• ITIL Service Manager / ITIL Service Delivery & Service Support (diploma, 1998)
• Financieel management voor niet-financiële managers (getuigschrift, 2004)
• Diverse GDPR/AVG workshops en seminars (2017, 2018)
• Basistraining Interne Auditor ISO-27001 (certificaat, 2018)

Gedurende mijn hele loopbaan heb ik diverse vakinhoudelijke- en management opleidingen, trainingen, seminars en workshops gevolgd.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een rustig mens maar een gedreven manager met veel gevoel voor samenwerking en persoonlijke inbreng in het team.
Is kritisch en ziet altijd mogelijkheden voor verdere optimalisaties. Door mensen méé te nemen in de veranderingen en te stimuleren realiseer ik de gewenste doelen. Ik ben resultaatgericht en functioneer prima onder stress.
De combinatie van opleiding en ervaring bij de Landmacht en de ervaring in de zorg en bij commerciële dienstverlenende organisaties maken mij tot een klantgerichte
manager met een goed gevoel voor techniek en resultaat maar nadrukkelijk óók voor menselijke verhoudingen en samenwerking.

Talenkennis interimmanager

Nederlands Uitstekend
Engels Goed
Duits Voldoende


Overig

Nevenactiviteiten
• Bestuurslid Stichting Multi Functioneel Centrum te Zwolle
• Adviseur Stichting Paardrijden Gehandicapten te Zwolle
• Lid alumni vereniging KMA ‘Corps Business’


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :