Flex Manager
De top 21230 Flexmanagers van Nederland
21230 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager HRD

Manager HRD

Werkervaring interimmanager

03/2012 heden Profunda Consultancy, Zelfstandig Consultant
begeleiding transitieopdracht Bestuurlijke Ontwikkeling LTO-Noord
ondersteunen kwartiermakers bij de oprichting van De Nieuwe Vakbeweging (DNV)
organiseren van diverse bijeenkomsten m.b.t. de oprichting van DNV (oprichtingsakte) en workshops FNV Ledenparlement
bedrijfsscan IT-bedrijf en begeleiden van het tot stand komen van het businessplan voor de komende 5 jaar, werving&selectie algemeen directeur en auditgesprekken (2R-IT Services)
ondersteunen van outplacement van 20 ID-medewerkers van 19 basisscholen in Amsterdam

06/2007 03/2012 Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde als Zakelijk Directeur (Utrecht)
coördineren en plannen van leergangen en maatwerktrajecten op het gebied van organisatie- en veranderkunde
leiding geven aan backoffice en ondersteunende functies (14 medewerkers)
bepalen van het beleid en de strategie in overleg met de rector en opleidingsmanagers
bewaken van de financiële voortgang van de organisatie en de rapportage hierover aan de rector en Raad van Bestuur van de stichting
coödineren van alle P&O-activiteiten, inclusief het voeren van voortgang- en beoordelingsgesprekken, het faciliteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers, het voeren van exitgesprekken, het afhandelen van ontslagzaken en de werving/selectie van nieuw personeel
richting geven aan strategische inzet van marketingactiviteiten en investeringen in marketing en public relations
aangaan van strategische allianties, joint-ventures en het aangaan van contracten met toeleveranciers en opdrachtgevers
vorm en inhoud geven aan strategische keuzes in relatie tot de behoefte tot internationalisering (o.a. India, Turkije en Zuid-Afrika)
coördineren van facilitaire zaken, projectadministratie, facturering en complete boekhouding

04/2003 06/2007 Dexter Communicatie & Personeelsmanagement BV als Directeur Bedrijfsvoering (Amsterdam)
acquisitie en planning van uiteenlopende projecten op het gebied van communicatie met als thema's diversiteit, imago, cultuur, trends en toekomstscenario's
leiding geven aan een team van professionals (10 medewerkers)
bepalen van het beleid en de strategie in overleg met de algemeen directeur Adjiedj Bakas (trendwatcher)
bewaken van de financiële voortgang van de organisatie en de rapportage hierover aan de directeur grootaandeelhouder en Raad van Advies
coördineren van alle P&O-activiteiten, inclusief het voeren van voortgangs- en beoordelingsgesprekken, het faciliteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers, het voeren van exitgesprekken, het afhandelen van ontslagzaken en de werving/selectie van nieuw personeel
aangaan van strategische allianties, joint-ventures en het aangaan van contracten met toeleveranciers en opdrachtgevers
vorm en inhoud geven aan de strategische en de creatieve processen in relatie tot communicatietrajecten bij opdrachtgevers o.a. de Hoenderloo Groep
coördineren van facilitaire zaken, onroerend goed beheer, projectadministratie, facturering en complete boekhouding
faciliteren van jaarlijkse publicatie van boeken (o.a. Nieuw Nederland, Megatrends Nederland en het Engelstalige Megatrends Europe)
geven van diverse workshops/trainingen o.a. de visionario-workshop

12/1992 04/2003 Start Nederland B.V. in diverse functies (zie onder)

01/2000 04/2003 Senior Projectmanager Start Opleidingen Groep & HRM Consultancy (Den Bosch/Gouda)
implementatie van het Bureau Planning & Control betreffende scholingsmogelijkheden voor flexkrachten van Start Flex Services conform CAO Flexkrachten
interim management voor SWZ (Scholing & Weder inschakeling in de Zorgsector) m.b.t. front- en backoffice
secretaris voor de Directeur Start Opleidingen Groep & HRM Consultancy en lid van het managementteam
implementatie van certificeringen voor diverse opleidingsmodules
coördinatie en consultancy bij overname/fusie ( St. Zorgcollege) en samenwerking (St. IVIO & Vrouwenvakschool)
implementatie Service Excellence Programma (Disney Institute) als onderdeel van het investors-in-people principe en als organisatieveranderingsinstrument (keten van succes)
opstellen van format voor persoonlijke ontwikkelingsprogrammas (POP) op basis van rolbeschrijvingen HAY (competentiemanagement)
opstellen en uitvoeren van het reorganisatieplan Start Opleidingen Groep & HRM Consultancy

01/1999 01/2000 Coördinator Opleidingen Eigen Personeel voor het onderdeel Start Employability Services voorheen ASV Diensten B.V. (Utrecht)
ontwikkelen & implementeren van opleidingstrajecten voor 600 medewerkers o.b.v. een opleidingsbudget van 900.000,= (jaarbasis)
inkopen van opleidingen bij externe instituten
formuleren van het opleidingsbeleid i.s.m. de directie
opzetten en uitvoeren van service level agreements
cordinatie trainingen voor een grootschalig automatiseringstraject (Trigon)
acquisitie op landelijk niveau

03/1996 01/1999 Vestigingsmanager / Coördinator / Trainer Praktijk Opleiding Centrum (Amsterdam)
ontwikkeling, implementatie en coördinatie van de eerste simulatievestiging in de uitzendbranche in Europa
opzetten en uitvoeren van het basistraject voor nieuwe, beginnende intercedenten (huidige basistraject voor intercedenten)
trainen van intercedenten en managers op kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten

12/1992 03/1996 Vestigingsmanager Amstelveen en Amsterdam-Zuid (6 Fte)
zelfstandig opzetten van een nieuwe vestiging en het acquireren van opdrachten bij grote internationale bedrijven
onderhandelen voor en uitvoeren van een grote wervings- en selectieopdracht voor een internationaal bedrijf op landelijk niveau (Photo Corporation Australia Ltd.)
volgen van pilot Management Development Traject 1994 en geven van aanbevelingen
implementatie kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001 (vanaf 1995 Interne Auditor gecertificeerd door Berenschot)
verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van personeel bij strategische klanten
acquisitie / relatiebeheer op het gebied van personeelsmanagement en arbeidsmarkt

07/1991 12/1992 British American Tobacco Nederland B.V. als medewerker Personeelszaken (Amsterdam)
uitvoeren van een project in het kader van het Sociaal Plan met als opdracht het herplaatsen van - door reorganisatie ontslagen - medewerkers (123 productiemedewerkers)
geven van advies m.b.t. beleids- en organisatieveranderingen in verband met de nieuwe organisatiestructuur
implementatie van veranderde procedures en regelingen
beoordelen van de effectiviteit van het opleidingsbeleid
uitvoeren van diverse P-activiteiten
organiseren en uitvoeren van het maandelijks werkoverleg voor de afdeling Commercial Services
voorbereiden van C.A.O.-onderhandelingen voor de directie
opzetten van een intern Assessment Center voor de selectie van toekomstig management potentieel (High Potentials)

1983 1984 Universiteit van Amsterdam als introductiebegeleider Politicologie en student-assistent bij de vakgroep Internationale Betrekkingen & Volkenrecht

1974 1991 Vroom & Dreesmann Nederland B.V. als parttime verkoopmedewerker elektronica-afdeling (Zaandam/Amsterdam-Noord)

Opleiding interimmanager

2000 Service Excellence Programma (Disney Institute Parijs)
1994 - 1995 Management Development Programma Start
1992 2000 Diverse trainingen gericht op HR-domein
1991 - 1992 Post-doctorale opleiding Trainer/Opleider Arbeidsorganisaties aan de Hogeschool van Amsterdam, bestaande uit Sociaal Beleid, Opleidingskunde, Organisatiekunde en vaardigheidstrainingen
1983 - 1989 Doctoraalprogramma Politicologie (Universiteit van Amsterdam)
Hoofdvak: Internationale Betrekkingen en Volkenrecht
Bijvak: Communicatiewetenschappen en Sociaal-economische
geschiedenis
1979 - 1983 Kandidaatsprogramma Politicologie (Universiteit van Amsterdam)
1971 - 1979 MAVO/HAVO/VWO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

HR Business partner
Coaching/training
Businessplan
Loopbaanbegeleiding
Opleidingen

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Duits
Engels

Overig

uitgebreide automatiseringskennis (tekstverwerken, spreadsheet, database, personeel informatie systeem, salarisadministratie en programmeren)
diverse bestuursfuncties o.a. bij volleybalvereniging US Amsterdam en Stichting Moves
associate/adviseur bij FutureConsult, De Professionals en De Roo Management & Advies
lidmaatschap N(ederlandse) V(ereniging) O(pleidingsfunctionarissen)
geven van workshops, trainingen en opleidingen op het gebied van commercieel denken & handelen, presentatievaardigheden, omgaan met media, persoonlijke effectiviteit, scenarioplanning en train-de-trainer-programma's


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :