Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

management zorg

management zorg

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:
Februari 2012- sept. 2012 Kwaliteitsadviseur van Neynselgroep te Den Bosch
De opdracht:
1. Meedenken en meewerken in het neerzetten van kwalitatief goede (multidisciplinaire) zorg,o.b.v. het kwaliteitssysyteem,
protocollen, en het clientdossier.
2. Begeleiden (geven van instructies) en adviseren van zorgmedewerkers , in de ZLP-systematiek en de hoog-risico-protocollen
3. Zorgdragen voor maandelijkse voortgangsrapportage aan het management
4. Signaleren van knelpunten, op het gebied van mono- en multidisciplinaire zorg.(rol van zoco en SO)
5. Inzicht en kennis overdragen op het gebied van zorginhoudelijke thema’s (trainingen gegeven over de ZLP-systhematiek, PDCA/SMART/SOAP)
April 2011- dec. 2011 Interim- manager Evean Swaensborch te Monnickendam
Locatiemanager verzorgingshuis voor 126 bewoners, 2
Huiskamerprojecten, en 50 fte medewerkers.

De opdracht:
1. Het herstellen van rust en vertrouwen van de medewerkers
Resultaat:
De medewerkers gaven aan zich werkelijk gesteund te voelen, de wijkmanager werd niet meer belast met vragen en knelpunten vanuit de medewerkers.
2. Het begeleiden van de EVVers bij de implementatie van het EVV-systeem
Resultaat:
EVVers werden uit zorg gepland voor het uitvoeren van hun taken, konden taken zelfstandig uitvoeren (zoals indicatie aanvragen, zorgdossier aanpassen, inschakelen van disciplines). Schakelde tijdig de locatiemanager in, om een knelpunt samen op te pakken.
EVV-overleg inhoudelijk samengesteld.
Situatie in kaart gebracht van de huidige EVVers.
3. Het als leidinggevende zorgen voor de voortgang van alle operationele zaken, zoals de coninuiteit van de personele bezetting, verzuimbegeleiding, bewaken van de juiste indicaties, ad-hoc vragen van medewerkers.
4. Het uitvoeren van het door de wijkmanager vastgestelde locatiebeleid


Juni 2010- febr.2011 Interim-manager OLVG ziekenhuis te Amsterdam
Leidinggevende taken aan een team bestaande uit 10fte.

De opdracht:
1.Teamcoaching, nadat 2 managers in 1 jaar tijd de functie neer
gelegd hadden, en het vertrouwen in het team weg was.
Resultaat:
*Structuur, overzicht en rust in het team., (het team benoemde het
als “er is weer rust, regelmaat en reinheid” )
* Communicatie in het team is verbetert.
* Dagelijkse structuur aangebracht, dmv. het invoeren van
een taakverdeling.
*Structureel werkoverleg ingevoerd.

2.Elke medewerker een POP (persoonlijk ontwikkelplan) laten
maken, hierin coachen.
Resultaat:
Elke medewerker had een POP, en kon hiermee verder in eigen
ontwikkeling.

3.Profiel ontwikkelen voor een passende leidinggevende
Resultaat:
Profiel in samenspraak met het team en HR opgesteld.
Nieuwe leidinggevende aangenomen, aan de hand van een nieuw
profiel.

4.Verbeteren telefonische bereikbaarheid naar 80%
Resultaat:
De doelstelling telefonische bereikbaarheid van 80% behaald in 6
maanden.
Plan van aanpak gemaakt, in samenspraak met het team, uitgevoerd,
en geëvalueerd. Een nieuwe werkwijze ingevoerd.

5.Invoeren digitale status op de afdeling
Resultaat
De digitale status ingevoerd, als eerste afdeling van het hele
ziekenhuis, in samenwerking met extern bureau.


Sept.2008-okt.-2009 Interim-manager Flevohuis te Amsterdam
Sept-Mrt, kleinschalig wonen PG( 36 bew),

Leidinggevende van een team van 20 fte
De opdracht:
ontwikkelen van activiteiten tbv. de bewoners, door en met
verzorgenden.
Zorgen voor de voortgang van operationele zaken.

Resultaten
Visie kleinschalig wonen ontwikkelt en beschreven.
Pakket activiteiten samengesteld, met werkgroep.Deze activiteiten
konden worden uitgevoerd door de zorgmedewerkers op de woning.
Activiteiten begeleider aangenomen.
Functie woonbegeleider toegevoegd aan het team.
Mrt-Okt , revalidatie (23 cl.) en Aids- kliniek (11bew),
Leidinggevende van 2 teams, totaal 25 fte
De opdracht:
Een ondersteunende en actieve rol innemen bij de verandering van de werkprocessen van de aidskliniek

Resultaten
Plan van aanpak uitgevoerd tav. de veranderingsprocessen,
• Onderzoek financiering begeleid
• Samenwerking met GGZ in gang gezet
• Zorgcoördinator aangenomen

Opleiding interimmanager

Opleidingen en cursussen:
2011 Belbin meets Leary bij Rob Groen en Bert van Dijk
2011 Training teambuilding bij Gerrickens
2010 Teambegeleiding bij Karin de Galan
2007 Specialisatie Agressietrainer bij BGL te Hoofddorp
2006 - 2007 Basisopleiding trainer bij BGL te Hoofddorp
2001 - 2002 Management voor zorgorganisaties bij het ISBW te Amsterdam

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :