Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

jurist, mediator, arbeidsrecht, contractenrecht, projectleid

jurist, mediator, arbeidsrecht, contractenrecht, projectleid

Werkervaring interimmanager

Trefwoorden functies: jurist, mediator, arbeidsrecht, contractenrecht, projectleider, juridisch adviseur, contractmanagement, HRM manager, P&O-er, projectmanager, organisatie adviseur.

Loopbaan

1989: procesjurist, ministerie van Landbouw te Den Haag
Behandelen van bezwaar- en beroepschriften.
1990: juridisch beleidsmedewerker, ministerie van Sociale Zaken
Tot stand brengen van en uitvoering geven aan een nieuwe wet voor werkgevers.
1991: RAIO-opleiding tot rechter in Rotterdam
1997: advocatuur, Van den Biessen, Prakken en Böhler te Amsterdam
1998: procesjurist, ministerie van Binnenlandse Zaken
Behandelen van bezwaar- en beroepschriften.
1999-2001: HALO-Jobbing Den Haag: kinderdans- en bewegingsles achterstandsbuurten
2001-2003: medewerkster Communicatie & Voorlichting Rechtbank Den Haag
2004-2007:
- juridisch beleidsmedewerker, ministerie van Justitie
O.m. het landelijk opzetten van het mediationtraject bij de rechtbanken.
- conflictbemiddelaar bij Bemiddeling & Mediation Den Haag
2007/2008: trainer mediation aan InHolland te Rotterdam
2007-heden:
- eigen praktijk als mediator, trainer, coach
- mediator bij de rechtbanken

2009-heden:
- Voorzitter van de Klachtencommissie Personeel van Bouman GGZ; behandeling van de klachten op arbeidsrechtelijk gebied van de werknemers

1 oktober 2011-1 februari 2012:
- verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als stafjurist, secretaris van de Vertrouwenscommissie en griffier van de Universiteitsraad.

2011-heden:
- lid van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften (ACB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR); behandeling van de klachten op arbeidsrechtelijk gebied van de werknemers en facilitaire zaken van studenten;
- lid van de commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld (commissie SIAG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);
- lid van de Geschillencollege niet-initiële opleidingen (GNIO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

Overige tijdbesteding:
Dans- en bewegingstherapie; opleiding o.m. bij de Rotterdamse Dansacademie;
Kinderfilosofie aan baisscholen; opleiding bij José Krijnen;
Kinderyoga; opleiding bij Integrale Yoga Nederland

Referenties ontvangt u op verzoek.

Opleiding interimmanager

via Utrechts Juristengroep UJG
Relevante Opleidingen

2007: Masteropleiding Alternative Dispute Resolution - ADR-instituut te Amsterdam
2006: Gecertificeerd als mediator bij het Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam
2004: Opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem
1991: Opleiding tot rechter bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Zutphen
1988: Meester in de rechten (burgerlijk recht) - Rijksuniversiteit Leiden


Aanverwante Opleidingen

Van 1989 tot op heden: regelmatig diverse (korte) opleidingen, cursussen en nascholingen, zoals Transformatieve mediation bij Hugo Prein, Machtsverschillen in mediation bij de Rotterdamse Mediation Associatie,.
Talenkennis interimmanager

nederlands, engels, spaans (voldoende)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :