Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager kwaliteit, veiligheid, milieu

Manager kwaliteit, veiligheid, milieu

Werkervaring interimmanager

September 2011-Heden: Eigen adviesbureau
Functie: Eigenaar en adviseur
Werkzaamheden (o.a):
- Interim QHSE management (beoogd)
- Uitvoeren audits ISO 9001
- Diverse projecten op gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu (beoogd)
Grootste succes: nog te behalen; tevreden opdrachtgevers zijn het doel!

2009-2011: Joulz
Functie: Veiligheidskundige / HSE manager
Werkzaamheden (o.a.):
-Adviseren over kwaliteit, veiligheid, milieu op alle niveaus in de organisatie
- Opzetten E-learning programma bedrijfshulpverlening
- Aansturen 6 middelbaar veiligheidskundigen
- Incidentonderzoek, risico-analyses, plannen van aanpak
Grootste succes: opstarten en uitvoeren onderzoek naar schakelincidenten met betrokkenheid van directie, betrokken medewerkers en netbeheerder

2007-2009: RPS Advies
Functie: Consultant QHSE
Werkzaamheden (o.a.):
- Uitvoeren diverse projecten inclusief bewaking uren en budget
- Acquisitie in zorgsector
- Opzetten en verbeteren managementsystemen bij opdrachtgevers
Grootste succes: Basis leggen voor verdere ontwikkeling RPS in zorgsector

2005-2007: Stichting Waternet
Functie: HSE manager
Werkzaamheden (o.a.):
- Opzetten afdeling Veiligheid, leiding geven aan 7 FTE en bewaken afdelingsbudget
- Vertegenwoordigen afdeling in diverse overleggen op alle niveaus in de organisatie
- Diverse inhoudelijke / uitvoerende werkzaamheden
Grootste succes: Blijvende plaats verwerven van afdeling in de organisatie, met tevreden medewerkers en klanten

2003-2005: Academisch Medisch Centrum
Functie: Veiligheidskundige
Werkzaamheden (o.a.):
- Registreren, analyseren en onderzoeken ongevallen
- Uitvoeren risico-inventarisaties
- Diverse advieswerkzaamheden over veiligheid en gezondheid op alle niveaus
- Verzorgen trainingen en instructies
- Projectleider landelijk instrument risico-inventarisaties
Grootste succes: opzetten, organiseren en uitvoeren labveiligheidstraining, opzetten preventiebeleid prikincidenten

1999 - 2003: Blomsma Consultants / EBT groep
Functie: Project manager
Werkzaamheden (o.a.)
- Uitvoeren diverse projecten (opstellen offerte, plannen en uitvoeren werkzaamheden, bewaking en facturatie)
- Adviseren over brandveiligheid, bedrijfshulpverlening en calamiteitenbestrijding
- Acquisitie en productontwikkeling
Grootste succes: Ontwikkeling van beginner naar specialist in het vakgebied in zeer korte periode

Opleiding interimmanager

VWO, Heerbeeck College Best, diploma (1993)
Milieuhygiëne, Landbouwuniversiteit Wageningen, diploma (1998)
Brandveiligheidskunde, B&E opleidingen, geen diploma of bewijs van deelname (2000)
Hogere veiligheidskunde, Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde, diploma (2002)
Persoonlijke effectiviteit, Waternet, geen bewijs van deelname (2007)
REACH in de praktijk, RPS, certificaat (2008)
Adviseren en onderhandelen, ICM opleidingen, geen bewijs van deelname (2008)
BowTie Risk management course, RPS, certificaat (2009)
Deskundig leidinggevende projecten DLP, Best Opleidingen, certificaat (2009)
Training Effectief leiderschap (Covey training), Joulz, certificaat (2010)
VCA-VOL, PBNA, certificaat (2010)
Tripod Beta Incident Analyse, RPS, certificaat (2011)
Lead Audit Course ISO 9001, Lloyd\'s, certificaat (2011)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Flexibel, besluitvaardig, intelligent, analytisch sterk, creatief, pionieren, stressbestendig, goed gevoel voor mensen en organisaties, zowel in staat tot samenwerken als zelfstandigheid, draagvlak vinden, teamgevoel creëren

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (vloeiend)
Duits (goed)
Frans (redelijk)
Italiaans (beginner)

Overig

- Leidinggevende ervaring
- Ervaring met projectmanagement (begroten, offreren, uitvoeren, plannings- en budgetbewaking, facturatie)
- Ervaring met managementsystemen en goede normkennis van ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA
- Kennis van diverse branches en hun problematieken
- Sterk in woord en geschrift
- Representatief en communicatief vaardig op alle niveaus
- Kennis van diverse methodieken voor incidentanalyse, risico-analyse
- Kennis van cultuur, gedrag en verandermanagement / management of change
- Goede kennis van MS office
- Beschikking over netwerk van specialisten op vele terreinen als eigen kennis ontoereikend is

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :