Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

SAP Project Manager

SAP Project Manager

Werkervaring interimmanager

25-10-2010 Klant Dong Energy
tot 01-03-2011 Rol Business Analist / Teamleider
Omgeving Project
Activiteiten Business Analyse / Teamleiding

Als Business Analist was de heer verantwoordelijk voor het begeleiden van de integratie van de Nederlandse Energie Maatschappij in het CCB systeem van Dong Energy Nederland. Daarnaast was hij als teamleider verantwoordelijk voor het aansturen van de functionele en technische consultants binnen het project die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de datamigratie.

01-02-2010 Klant Dunea/WMD/WBGr
tot 22-10-2010 Rol Project Manager Datamigratie Conversie
Omgeving Project
Activiteiten Project Management

De heer was als projectleider datamigratie verantwoordelijk voor de extractie en de conversie van de DB2 bestanden vanuit het bronsysteem VIS//. Als projectmanager was de heer verantwoordelijk voor het schrijven van het PID, de migratiestrategie, het bewaken van het budget, risico’s en de algehele voortgang.

01-02-2010 Klant Futuro B.V.
tot heden Rol Projectleider Datamigratie Upload
Omgeving Project
Activiteiten Projectleiding

Als projectleider datamigratie was de heer verantwoordelijk voor de upload van de conversiebestanden in het doelsysteem SAP IS-U. Vanwege een gedeelde rol in twee projecten (tevens projectleider datamigratie conversie) veel overlappende werkzaamheden.

01-10-2009 Klant Capgemini Nederland B.V.
tot 31-01-2010 Rol Project Manager
Omgeving Project
Activiteiten

De heer was als project manager verantwoordelijk voor een innovatieproject. In dit project werd middels een pilot onderzocht wat de mogelijkheden waren voor het opnemen van een video introductie in het CV voor alle Capgemini medewerkers. Als project manager was hij verantwoordelijk voor een programma waarbij alle randvoorwaarden in kaart moesten worden gebracht, een pilot waarbij een groot aantal video’s werden opgenomen en het bijbehorende sub-contractor management en het uitbrengen van een managementrapport.

01-05-2009 Klant KLM/GVB/IND
tot 30-09-2009 Rol Bidmanager
Omgeving
Activiteiten Projectmanagement

De heer is als bidmanager verantwoordelijk voor het uitbrengen van een aantal grote offertes (5 mln). Als bidmanager zorgt de heer voor aansturing van het offerteteam, bewaking van de voortgang, het faciliteren van het interne bidproces en het uitbrengen van de offerte.

28-07-2008 Klant Essent Verkoop en Service B.V.
tot 01-05-2009 Rol Project Manager
Omgeving SAP Project
Activiteiten Project Management

De heer was als project manager verantwoordelijk voor de realisatie van release 2A van het Greenfield project. Deze release betrof een groot aantal change requests op het gebied van SAP CRM & SAP IS-U, die binnen een periode van zes maanden gerealiseerd dienden te worden. Als project manager was hij verantwoordelijk voor het schrijven van het project plan (Software Development Plan), het opstellen van de projectplanning, het bewaken van het budget (3,5 mln) en het wekelijks rapporteren aan de programmamanager. Tevens was hij verantwoordelijk voor de aansturing van een internationaal projectteam (40 FTE + India component), subcontractors en het inhuren van externe medewerkers.

16-05-2008 Klant WML/TMG/KLM
tot 11-07-2008 Rol Bidmanager
Omgeving
Activiteiten Bidmanagement

De heer was als bidmanager verantwoordelijk voor het uitbrengen van de offertes van Capgemini richting verschillende klanten. Als bidmanager zorgde de heer voor aansturing van het offerteteam, bewaking van de voortgang, het faciliteren van het interne bidproces en het uitbrengen van de offerte. Dit heeft geleid tot het tijdig en volledig uitbrengen van de offertes waarvan één offerte is gewonnen en een tweede heeft geresulteerd in een kwalificatie voor de RFP.

05-05-2008 Klant Capgemini Nederland B.V.
tot 16-05-2008 Rol Trainer
Omgeving SAP
Activiteiten

De heer heeft gedurende twee weken, twee SAP IS-U trainingen verzorgt. De eerste week betrof het een training voor een internationaal gezelschap van 14 personen op het gebied van Billing & Invoicing en Billing Master Data. De tweede week betrof het een training voor zes Nederlandse collega’s, waarbij een overview werd gegeven over de business processen in een gedereguleerde markt. De heer was verantwoordelijk voor het organiseren van de training en faciliteren van zowel de training als het trainingsmateriaal. Na afloop van de training waren de deelnemers uitermate enthousiast wat resulteerde in een uitstekende beoordeling.

01-06-2007 Klant Essent Verkoop en Service B.V.
tot 02-05-2008 Rol Teamleider
Omgeving SAP
Activiteiten

Gedruende een periode van een jaar is de heer werkzaam geweest op het Greenfield project. Het Greenfield project wordt gezien als het meeste innovatieve IT-project binnen de energiewereld van de afgelopen jaren. Hij was tijdens dit project werkzaam als teamleider voor het onderdeel SAP IS-U Billing en Invoicing. Als teamleider was hij verantwoordelijk voor het bewaken van de algehele planning van het team, het schrijven van de blauwdruk Billing Master Data en het coordineren van de systeemtesten. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het aansturen van de functionele consultants in India.

21-02-2006 Klant Essent Energie B2B
tot 31-05-2007 Rol SAP IS-U consultant / Teamleider
Omgeving SAP
Activiteiten

Gedurende deze periode is de heer werkzaam geweest voor de afdeling Business to Business. Binnen de afdeling werden deelprojecten verwerkt voor wijzigingen met betrekking tot het productiesysteem. De heer kreeg de opdracht om de beheerkosten en het grote aantal deelprojecten te reduceren. Hierbij was hij verantwoordelijk voor het doorvoeren van functionele wijzigingen in het SAP IS-U systeem, het aansturen van de ontwikkelaars, het bewaken van de voortgang en het opzetten van een overall planning. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Essent een releasematige planning hanteert, het aantal deelprojecten met 40% is teruggedrongen en het functioneel beheer op de afdeling is gereduceerd.

01-07-2005 Klant Informatie Beheer Groep
tot 31-12-2005 Rol Business analist
Omgeving
Activiteiten

De heer is voor een periode van zes maanden werkzaam geweest als business analist binnen de IT-afdeling. Tijdens de uitrol van een groot ITIL pakket ontstonden er problemen door een gebrek aan kennis en structuur. De heer kreeg de opdracht om het functionele applicatiebeheer te herstructureren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van het Elektronisch Loket. Zijn werkzaamheden bestonden uit het schrijven van probleem analyses en veranderanalyses, het ontwikkelen van managementrapportages en het samenstellen van testteams ten behoeve van het uitvoeren van GAT en FAT testen. Dit heeft ertoe geleid dat binnen zes maanden het Elektronisch Loket in gebruik is genomen en de structuur van het applicatiebeheer opnieuw is vormgegeven.

01-03-2005 Klant Essent Retail regio Noord
tot 30-06-2005 Rol Auditor
Omgeving
Activiteiten Kwaliteitsanalyse

De afdeling FOSC zorgde voor de gegevensverwerking van het contact center. Door de complexiteit van de gegevensverwerking ontstonden veel fouten in het productiesysteem. De heer kreeg de taak om de problemen inzichtelijk te maken en hierover een adviesrapport te schrijven. Daarnaast was hij verantwoordelijk het uitbrengen van een maandelijkse managementrapportage. Dit leidde tot een kwaliteitsverhoging van 15% binnen 3 maanden. Daarnaast is het kwaliteitsverschil per locatie teruggedrongen tot een marge van 5%.

Opleiding interimmanager

Emerging Leadership Program
Clarity Planning & Tracking
Project Management Foundation
Faciliteren van Workshops
Presentatietechnieken - Basis
Netwerken voor consultants
SAP CRM Customizing Fundamentals
SAP FI/CA
SAP IS-U
SAP R/3 Enterprise (V.4.7) Sales and Distribution Module Training
Methoden Enterprise Application Consulting
Technieken in Engineering Onboarding
Deliver SAP - Overview
RUP-Awareness Onboarding
Klantgericht communiceren
MOF
Belbin Team Building
Essence basistraining voor beter functioneren
Algemen trainingen op het gebied van presenteren, reflecteren, coachen en motiveren

ITIL foundation (certificaat)
PRINCE2 Foundation (certificaat)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytische Probleemoplossing Auditing
Besluitvorming & Oordeelsvorming Communicatie
Faciliteren Leidinggeven
Persoonlijk Leiderschap Presentatie
Time- en taskmanagement Visionair Leiderschap


Talenkennis interimmanager

Spreken Lezen Schrijven
Duits Redelijk Goed Redelijk
Engels Goed Goed Goed
Frans Redelijk Redelijk Redelijk
Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :