Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager

manager

Werkervaring interimmanager

15 september 2010- heden
Locatiemanager twee private zorgresidenties
Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Tweede locatie opende haar deuren op 1 december j.l. hier ben ik nauw betrokken bij de bouw en inrichting, en heb een eigen locatieteam samengesteld
Dit is een jonge organisatie waar een hoop zaken ontwikkelt moeten worden, zoals kwaliteitshandboeken, protocollen en regels. Hier ben ik, samen met de NeVeP, mee bezig. Verder ben ik budgethouder, stel jaarverslagen en begrotingen op. Heb gesprekken met potentiële cliënten en doe een stuk sales. Onze cliënten zijn van goede kom af, daarom staat kwaliteit, stijl van architectuur, stijl van kleding en communiceren, hoog in het vaandel.

Werkervaring op interim basis:
1 februari 2010 – 1 oktober 2010
Verzorgingshuis Zorgmanager
Leidingeven aan 2 teammanagers zorg en totaal ongeveer 80 Fte medewerkers
Opzetten van projecten en herstellen van processen, zorg naar en hoger niveau brengen en de professionaliteit, werkmotivatie en communicatie optimaliseren. Implementeren van de ZZP-materie.
Budget: € 2.973.263,-

1 november 2009- 26 februari 2010
Projectleider ZZP- implementatie

5 oktober- 31 december 2009
Afdelingshoofd 3 etages verzorgingshuis.
Overbruggingsmanagement met aandacht voor de onderlinge interne communicatie.
Plan van Aanpak geschreven en aan teambuilding gedaan.

Werkervaring in vaste dienst:
2009- heden:
Accountmanager facilitair bedrijf
Nieuwe klanten werven d.m.v. acquisitie, onderhandelen over kosten en werkzaamheden.
Nieuwe website, kaartjes en folder ontworpen

2006-2009:
Teamhoofd verzorging- verpleeghuis
Als teamhoofd van 2,5 algemene afdelingen, was ik verantwoordelijk voor een groep medewerkers ter grootte van 38,00 fte van verschillende kwalificatieniveaus
(niveau 1 t/m 5) en 79 cliënten met zorgvragen van allerlei omvang (indicaties VV, LG en GGZ). Ook was ik leidinggevend voor de flexpool; 16 fte, en van de avond- weekend en nachthoofden; 4,2 fte
Budget verantwoordelijke voor de afdeling: € 975.000.
Tot mijn taken behoorden o.a. maken van het dienstrooster, voeren van verzuimgesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en exitgesprekken, dienen als vraagbaak voor het team, bewoners en diens familie c.q. contactpersonen. Ik was medeverantwoordelijk voor de uitvoer van het personeelsbeleid en nam ik deel aan sollicitatiegesprekken om de personele bezetting binnen het team zo optimaal mogelijk te houden. Het onderhouden van contacten met diverse organisaties ten behoeve van de indicaties van de cliënten behoorde ook tot een van mijn taken. Ik was voorzitter van de incontinentie commissie. Welke ik opgezet heb en, heb geprofessionaliseerd. Ik was lid van de projectgroep ZZP/ zorgroutes. Wij hebben de opdracht gekregen om de gehele organisatie te voorzien van passende zorgroutes en arrangementen afhankelijk van de ZZP van cliënten.
Reden beëindiging:
positieverbetering

Opleiding interimmanager

* bedrijfskundig management (BBA) diplomering medio mei 2011
* HBO zorgmanagement
* verpleegkudige

cursus:
Commercieel klantvriendelijk telefoongebruik
aquisitie en uw klantenbestand

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben flexibel, rationeel, heb geen 09.00-17.00 uur mentaliteit, ik hou van uitdagingen. Verder ben ik resultaatgericht, stressbestendig, leergierig, discreet, makkelijk in het leggen van contacten, beschik ik over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, besluitvaardig, troubleshooter, kan goed luisteren, beschik ik over een groot analytisch vermogen en heb een goed inlevingsvermogen. Ook kan ik goed plannen en organiseren als laatste hanteer ik een situationele managementstijl. tevens kan ik goed onderzoeken, adviseren en ontwerpen

Talenkennis interimmanager

Nederlands Goed
Engels Goed
Duits matig

Overig

Overige bezigheden
Voorzitter buurtcommissie
medezeggenschapraad school kinderen
Gediplomeerd masseuse in 4 soorten massages, eigen praktijk gehad


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :