Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Project- en interimmanager

Project- en interimmanager

Werkervaring interimmanager

Maart 2008 – dec.2010 Stichting Kinderopvang Barendrecht

Als Hoofd Facilitair (a.i.)
• het facilitaire beleid binnen een nieuw in te richten afdeling facilitair van deze middelgrote kinderopvang organisatie (300 personeelsleden) opgesteld en vervolgens speerpunten hieruit uitgewerkt en geïmplementeerd, waaronder de introductie van een ingericht FMIS.
• Tussentijds zes maanden als vervangend Locatie Manager gefungeerd bij een van de grotere locaties van de SKB.
• Projectleider BSO/TSO Smitshoekschool / SKB


2005 – 2008 Stichting De Singels

Werkzaam als Stafmedewerker Kwaliteit en Innovatie bij deze zorginstelling. Verantwoordelijk voor de bewaking van het kwaliteitsbeleid van de organisatie en het zorg dragen voor het inrichten en beheer van het Kwaliteits-managementsysteem door het opstellen van de werkprocessen van zowel de primaire zorg als ook de facilitaire organisatie. Het beoogde resultaat, het HKZ certificaat, binnen gestelde (tijds)kaders behaald. Daarnaast geparticipeerd in diverse projecten. Hierbij o.a. Projectleider van het traject Investors in People (IiP), lid van de denktank m.b.t. Leeftijdsbewust- Personeelsbeleid en adviserend projectlid van de invoering van het nieuwe voedingsconcept qua logistiek en inrichting.


2000 – 2005 Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord (huidige Careyn)

Als Teammanager
• Verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de zorgverlening in samenwerking met andere zorgdisciplines
• Coachend leidinggeven aan een team uitvoerend medewerkers (25 fte)
• Budgettair verantwoordelijk voor een eigen team/werkgebied binnen de regio (250 cliënten)
• Bijdrage leveren aan beleidsontwikkelingen (deelname projectgroepen) o.a.:
• adviserend en mede leidend in de implementatie van een geautomatiseerde planningsmodule vanwege inzicht in automatiseringssystemen
• adviesrol aan de Projectgroep Reorganisatie

Tevens gedurende een half jaar als Interim Teammanager gefungeerd op andere locaties.

1999 – 2000: Arithmos Management Consultants B.V.

Als Personeelsmanager verantwoordelijk voor
 Ontwikkelen HRM- en organisatiebeleid i.s.m. MT-leden
 Werving & Selectie van medewerkers (HBO/WO niveau)
 Begeleiding / ondersteuning personeel
(Ontwikkeling opleidingsplannen, bespreken voortgang projecten, uitvoeren medewerkers tevredenheids onderzoek, alle voorkomende werkzaamheden)
 Eerste aanspreekpunt voor personeel en opdrachtgevers
 Opzetten en beheren Office Management


1997 - 1999: Contigo B.V. (overgegaan in Logica/CMG)

In dienst van het Projectmanagementbureau Contigo B.V. werkzaam geweest op diverse projecten binnen KPN Telecom. Onder andere gefungeerd als Hoofd Projectbureau, waarbij medeverantwoordelijk voor financiële sturing en budgetbewaking en het bewaken van planningen en voortgang van de diverse projecten binnen de business-line; Vervolgens ingezet als Coördinator van een pilot met betrekking tot het testen en implementeren van een nieuwe dienst waarvan de workflow processen vooraf inzichtelijk gemaakt moesten worden.

1997: PTT-Telecom
na het afronden van de HBO studie Facility Management via een uitzendbureau ingezet als Facilitair Medewerker binnen PTT Telecom MND.

Opleiding interimmanager

1999 - 2004: WO, deeltijdstudie Sociologie (Arbeid & Organisatie),
Erasmus Universiteit Rotterdam (diploma behaald)
1993 - 1997: HBO, Facility Management, Haagse Hogeschool (diploma behaald)
1986 - 1993: VWO, Rotterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Plan- en projectmatig werken
Communicatief sterk op verschillende niveaus
Integer
Peoplemanager
Gedreven

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Ik kan mij binnen korte tijd kennis eigen maken en beleidsmatige beslissingen concreet doorvertalen naar de werkvloer

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :