Flex Manager
De top 21228 Flexmanagers van Nederland
21228 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim-projectmanager ruimtelijke ontwikkeling

interim-projectmanager ruimtelijke ontwikkeling

Werkervaring interimmanager

2008-heden: projectmanager voor gemeente Dordrecht, project Hofkwartier/Vest (binnenstedelijke herontwikkeling in historisch centrum met nieuwbouw school en verbouw historisch pand tot woningen (voorbereiding en realisatie));
2008-heden: projectmanager voor gemeente Dordrecht, project Hofkwartier/Nieuwstraat (binnenstedelijke herontwikkeling en verkoop monumentaal pand in historisch centrum (initiatief, voorbereiding en realisatie));
2008-heden: projectmanager voor gemeente Dordrecht, project Dordwijkzone/Vlijbrug (planvorming, realisatie infrastructuur (fietsbrug) in zeer complexe juridische context (voorbereiding en realisatie));
2008-heden: projectmanager voor gemeente Dordrecht, project Dordwijkzone/Vlaming (planvorming, ontwikkeling en realisatie ecologische zone in stedelijk gebied (ini-tiatief, voorbereiding en realisatie));
2009-2010: projectmanager voor gemeente Goes, project Watersportboulevard (eerste integrale analyse van gebieds-ontwikkeling met o.m. kleinschalige watersportboulevard uitmondend in een visienota (initiatief));
2009-2010: projectmanager voor gemeente Goes, project binnenstedelijke herontwikkeling (oud garagebedrijf tot woningen met commerciële voorzieningen (voorbereiding, planvorming));
2009-2010: projectmanager voor gemeente Goes, project zuidelijke verbindingsweg (tracéstudie en besluitvorming binnenstedelijke ontsluitingsweg (initiatief));
2008-2009: projectmanager voor gemeente Dordrecht, project herinrichting openbare ruimte binnenstad (realisatie);
2007-2008: projectmanager voor gemeente Dordrecht, project Stadswerven (binnenstedelijke herontwikkeling; transformatie oud-industriegebied tot woningbouwlocatie met voorzieningen (1000 woningen); (voorbereiding));
2008-2009: projectleider/coördinator en juridisch supervisor herziening bestemmingsplan Boulevard Noord te Zandvoort (opdrachtgever gemeente Zandvoort);
2006–2007: projectleider/senior adviseur bij adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu (diverse projecten op gebied van rumtelijke ontwikkeling, advisering omtrent planologisch juridische aspecten en procesvertegenwoordiging);
2003-2005: teamcoordinator en projectleider ruimtelijke ontwikkeling gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, project Noordoevers (intergemeentelijk grootschalig herstructureringsproject);
2000–2002: senior beleidsmedewerker grondzaken gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
2000-2001: beleidsmedewerker grondzaken bij gemeente Zaltbommel;
1983-1999: juridisch adviseur bij Dienst Domeinen (thans Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf).

Opleiding interimmanager

2005: Leergang Projectontwikkeling Neprom (12 dagen);
2003: 12-daagse training Persoonsgericht Projecten Leiden bij Van Harte & Lingsma te Leiden;
2001: 2-daagse training Oriëntatie op leidinggeven bij Schouten&Nelissen te Zaltbommel;
2000-2002: Opleiding Grondzaken Bestuursacademie (specialisatie planeconomie, grondexploitaties);
1994-1999: Doctoraalstudie Nederlands Recht Erasmus Universiteit Rotterdam (deeltijdstudie); afstudeerrichting privaatrecht (met specialisaties bouwrecht en milieurecht)
1988-1993: Nederlands Recht aan de Open Universiteit (deeltijdstudie)
1985-1987: Praktijkopleiding Privaatrecht Ministerie van Financiën
1975-1981: MAVO/HAVO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

deskundig; resultaatgericht; draagvlak creeren, bestuurlijke en politieke sensitiviteit; rustig; gedreven

Talenkennis interimmanager

Nederlands; Engels beperkt; Duits beperkt

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :