Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager HRM

Manager HRM

Werkervaring interimmanager

2009 – heden Sovov B.V. - Adviseur
Zorg:
- Ondersteunen bij het aannemen en behouden van allochtoon personeel.
- Inrichten van multicultureel personeelsbeleid.
Assemblage van klimaatsystemen:
- Adviseren over optimalisatie van de organisatiestructuur en de herinrichting hiervan.
- Begeleiden van het managementteam bij de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en bedrijfsprocessen.
- Het coachen van de manager HRM bij dit verandertraject.
Verzekeraar:
- Herinrichten van service processen.
- Implementeren van de nieuwe processen.
- Professionaliseren klant- en leveranciersrelaties.

2007 – 2009 Joulz B.V. (voorheen ENECO) - Manager HRM
- Aansturen en coachen van HRM-professionals, verantwoordelijk voor ontwikkelen, doorvoeren en bewaken van het personeelsbeleid.
- De personele kant organiseren voor het doorvoeren van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) per 1 juli 2009 (Directie, OR, Vakbonden, medewerkers).
- Adviseren over de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur binnen Joulz.
- Personele kant coördineren van overname bedrijf.
- Ontwikkelen van meer synergie tussen de verschillende regio’s op het gebied van HRM.
- Stuurgroeplid herinrichting HRM-processen Eneco-breed.
- Zorgdragen voor de implementatie van de nieuwe processen binnen de eigen divisie (training, workshops en toetsing werking processen).

2003 – 2007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Afdelingshoofd
- Aansturen en coachen van medewerkers P&O en Documentaire Informatievoorziening.
- Doorvoeren van veranderingen om de (klant)organisatie en de medewerkers te prepareren voor de toekomstige ontwikkelingen (P-Direkt en Digitalisering stukkenstroom (ECM)).
- Inrichten processen en organisatiestructuur door middel van workshops met medewerkers, klanten en leveranciers.
- Een nieuw personeelssysteem invoeren (functionele specificaties, testen, reorganiseren, implementeren).
- Managen van een interdepartementaal project voor het afsluiten van mantelovereenkomsten met partners die ondersteunen bij het implementeren van een digitaal archiefsysteem (stukkenverkeer). Verantwoordelijk om zeven ministeries op één lijn te krijgen en een voor iedereen bevredigend resultaat te boeken.
- Service Level Management (opstellen, afstemmen, overeenkomen van en rapporteren over Service Level Agreements).
- Deelname interdepartementale projectgroep voor de beschrijving van de HRM-processen in het kader van P-Direkt; als vertegenwoordiger van SZW verantwoordelijk voor interne afstemming en creëren draagvlak.

1997 – 2003 Logica (CMG) - Adviseur
- Interim aansturen en coachen van medewerkers Klantondersteuning.
- Medewerkers coachen en stimuleren om de productiviteit en klanttevredenheid te verbeteren.
- Opzetten en onderhouden klantrelaties.
- Het projectmatig inrichten en implementeren van ITIL processen.
- Afspraken maken en rapporteren over het niveau van dienstverlening aan de klantorganisatie.
- Leiden van ICT projecten.

Opleiding interimmanager

Opleidingen algemeen:
- HBO IDM, voorheen Information Resource Management 1991 - 1996
- HAVO 1987 - 1991
Trainingen en Cursussen:
- Competentiemanagement, het ontwikkelen van competentieprofielen (SHL)
- Toepassen en interpreteren van het Universal Competency
Framework (SHL)
- Managementtrainingen (Krauthammer)
- Occupational Personality Questionnaires (SHL)
- Bedrijfswetenschappen
- Onderhandelen
- Motiveren en Leidinggeven (Schouten en Nelissen)
- Omgevingsmanagement (Schouten en Nelissen)
- Projectmanagement (Prince II)
- Sociale en Communicatieve vaardigheden
- ITIL Service Manager
- ITIL Essentials

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Peoplemanagement
- Human Resource Management
- Begeleiden van verandertrajecten
- Professionaliseren van het opzetten van klantrelaties
Advisering op het gebied van organisatiestructuur
- Inrichten en implementeren van (ITIL) processen
- Managen van grootschalige complexe projecten
- Onderhandelen over en opstellen van SLA\'s
- Informatiemanagement

Talenkennis interimmanager

Nederlands Vloeiend
Engels Goed
Duits Redelijk

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :