Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

verandermanager i.o

verandermanager i.o

Werkervaring interimmanager

De projectopzet; de actualisering en aanscherping van het in 2009 ontwikkelde dienstverleningsmodel. Vervolgens wordt een implementatieplan geschreven, waarmee het door het MT van de KDRE (Klantdirectie Regulier Economisch) vastgestelde dienstverleningsmodel in de staande uitvoeringspraktijk wordt geïmplementeerd.
De structuur wordt omgebogen van een breed toetsingsbeleid (frontoffice gestuurd) naar een meer handhavingsbeleid (backoffice gestuurd).
Onderzoek naar en beantwoording van de vraag \" wat is dienstverlening en welke kanalen en pakketten zijn er bij het KDRE. Opzet en benoeming van prefered channals en klantgroepen.
Als zijnde in opleiding, was ik adviseur van de projectleider en gesprekspartner bij het project.
De project secretaris scheef de definitieve stukken, de projectleider stuurde aan was de eindverantwoordelijke.

Opleiding interimmanager

Postacademische Leergang Verandermanagement
Academie voor Management (Rijksuniversiteit Groningen). Loopt tot dec 2010.
Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
*Diploma behaald
Pedagogische Academie Basisonderwijs
*Diploma behaald
MBO Sociale Dienstverlening.
*Diploma behaald

Goldstein trainersbevoegdheid verworven 2005.

Cursus:
vergaderen, financieel jaarverslag, communiceren met de achterban, time management, adaptief onderwijs, omgaan met agressie op de werkvloer, multiculturele samenleving…en nog meer.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verbaal krachtig, analytisch sterk, creatief, open/eerlijk en direct met gevoel voor politieke en menselijke spanningsvelden.
Op verzoek ter inzage beschikbaar: Rapportage “Gedragsanalyse” incl. MDI-profiel, MFS-profiel.


Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels Niet native maar kan me goed redden (in de VS gewerkt)

Overig

De combinatie van werkervaring, studie en persoonlijke ontwikkeling hebben geresulteerd in door collega’s en directie toegekende competenties die op de werkvloer adequaat kunnen worden ingezet. Mijn analyse van waar weerstanden liggen bij de gelederen tijdens verandertrajecten blijkt zeer van nut. De kracht om te kunnen schakelen tussen het praten met ‘achterban’/ ‘de werkvloer’ en met de beleidsmakers/bestuurders is gebleken van waarde om een brug te kunnen slaan in communicatie en abstractie niveaus. Mijn overtuigingskracht in combinatie met het in staat zijn te kunnen meedenken met de gespreksgroep, resulteert in een bespoediging van verandertrajecten. Aangezien verandertrajecten zeer delicaat zijn is de keuze voor de meest recente opleiding logisch en consistent in de persoonlijke ontwikkeling en werpt al vruchten af op de werkvloer.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :