Flex Manager
De top 21228 Flexmanagers van Nederland
21228 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim-manager / organisatieadviseur

Interim-manager / organisatieadviseur

Werkervaring interimmanager

Als interim manager, de afgelopen drie jaar interim opdrachten vervuld bij gemeenten op het terein van ruimtelijke ordening, verkeer, economische zaken, milieu, APV, Bouw- en woningtoezicht, handhaving, civieltechniek, projectmanagementbureau, welzijn, onderwijs, gezondheid en veiligheid (sociaal en fysiek)

Opleiding interimmanager

Hoger Bestuursdienst Onderwijs afstudeerrichting Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu;

Master of Business Administration dissertatie strategisch marktonderzoek advies en detachring bouwen, milieu en ruimtelijke ordening in Belgie.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verandermanagement, proces-, project-, en programmamanagement

Talenkennis interimmanager

Nederlands schriftelijk en mondeling goed;
Engels schriftelijk en mondeling voldoende;
Duist schriftelijk en mondeling voldoende;
Frans schrifelijk en mondeling onvoldoende.

Overig

Ik heb diversen certifieringen:
Gecertificeerd management consultant;
Gecertificeerd E-adviseur(EGEM-i; Elektronische Gemeente Invoering);
Geregistreerd Registermanager;
Gecertificeerd INK adviseur organisatieontwikkeling E-gemeenten.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :