Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HR & Payroll Manager

HR & Payroll Manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

06/2010 FTB Consultancy

Adviesbureau op het snijvlak van HR & Payroll. Implementatie van HR & Payroll systemen, beschrijven, optimaliseren en implementeren van HR & Payroll processen, opzetten en optimaliseren van HR & Payroll afdeling, advisering inzake fiscale en sociale wet- en regelgeving bij arbeidsvoorwaarden, interim management en zwangerschapsvervanging.
Administratieve organisatie bij fusies en reorganisaties van organisaties en afdelingen.

Daarnaast commisielid PE-punten van het NIRPA (Nederlands Instituut Register Payroll Accounting) en lid van de beroepenveldcommissie van de SDO Academy.
Tevens als EVC assessor verbonden aan de SDO Academy.

OPDRACHTEN NAMENS consultancy
12-2010 - heden Radio Nederland Wereldomroep

- Optimalisatie van de Salarisadministratie
- Aansturen medewerkers Salarisadministratie
- Beschrijven, aanpassen en implementeren van werkprocessen
- Bruggenbouwen tussen de Financiële administratie, de Salarisadministratie en de afdeling P&O
- Implementatie werkkostenregeling

8/2010 - 12/2010 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West
Aansturen afdeling personeels- en salarisadministratie.

Projecten:
- Aansluiting SHP
- Afhechten werkprocessen
- Formatie/Bezetting op orde
- Digitalisering Personeelsdossiers

06/2010 – 7/2010 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel zuid
- Afronden werkzaamheden dataconversie
- Salarisbegroting Zuid 2010
- Organogram en Organisatieschema’s
- Overdracht beheer was-wordtlijsten en de plaatsingen


OVERIGE WERKGEVERS:

06/2009 – 05/2010 RaymakersvdBruggen

OPDRACHTEN NAMENS RaymakersvdBruggen:

06/2009 – 6/2010 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid
Verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling PSA van het Stadsdeel Oud-Zuid met de volgende deelprojecten:
- Structuur brengen in de afdeling
- Neuzen dezelfde kant op
- Aansturen op aansluiting Service Huis Personeel
- Haalbaarheidsonderzoek op aansluiting Service Huis Personeel
- Formatie/ Bezetting op orde
- Administratie Organisatie rondom de fusie van de stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel
- Samenvoegen beide afdelingen PSA
- Verantwoordelijk voor het beheer van de was-wordt lijst en de administratieve verwerking van de plaatsingen
- Verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van het plaatsingsbureau Zuid
- Implementeren Fusiemaster tbv de fusie
- Inrichtingen P-Net en verantwoordelijk voor de dataconversie

08/2009 – 01-2010 Rijksmuseum Amsterdam
Verantwoordelijk voor de implementatie en inrichting van Microsoft Dynamics AX van Microsoft en Unit4. Optimalisatie van de werkprocessen van de afdeling P&O en salarisadministratie

04/2003 – 05/2009 Vroom Resources – Hoofd Salarisadministratie/ PSA consultant/Kwaliteitsmanager Vroom Resources

Medeverantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kwaliteit van de eigen medewerkers en interimmers bij opdrachten voor Vroom Resources.

Begeleider van de junior salarisadministrateurs binnen Vroom Resources.

OPDRACHTEN NAMENS VROOM:

• 04/2008 – 05/2008 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid
Verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling PSA van het Stadsdeel Oud-Zuid met de volgende deelprojecten:
- Structuur brengen in de afdeling
- Neuzen dezelfde kant op
- Aansturen op aansluiting Service Huis Personeel
- Haalbaarheidsonderzoek op aansluiting Service Huis Personeel
- Formatie/ Bezetting op orde

• 01/2008 – 03/2008 North Gate Arinso
Ondersteuning, advisering en leveren van expertise inzake de inrichting van het HR en Payroll pakket ResourceLink op gebied van de Nederlandse sociale en fiscale wetgeving, zodat uitrol op Nederlandse markt mogelijk is.

• 12/2007 – 12/2007 Mondriaan Zorggroep – PSA consultant
Audit op de implementatie van een nieuw HR en Payroll systeem SDB.

• 09/2007 – 12/2007 Tele 2 – PSA Consultant
Verantwoordelijk voor de implementatie en inrichting van Payroll Direct van RAET. Begeleiding van de outsourcing naar BPO (Outsourcingsbureau van RAET). Mede opstellen van dossier AO in overleg met BPO. Ondersteunen van de salarisadministrateur bij de overgang. Ondersteuning van de intern projectleider van Tele2 bij de implementatie en inrichting van HRIS.

• 06/2007 – 08/2007 Xerox – PSA consultant
• Verantwoordelijk voor de optimalisatie van de salarisadministratie. Ondersteunen bij de overgang naar SAP. Beschrijven van werkprocessen en instructies. Adviseren rondom wet- en regelgeving inzake arbeidsvoorwaarden.

• 02/2007 – 05/2007 Versatel/Tele 2 – PSA Consultant
Projectleider voor de conversie van Payroll direct naar PMS/Payfact van LogicaCMG. Verantwoordelijk voor de verloning met terugwerkende kracht vanaf januari in PMS/Payfact en verantwoordelijk voor de correcte afhandeling richting fiscus en naar de financiële afdeling. Begeleiden van het traject van outsourcing naar LogicaCMG.

• 12/2006 – 02/2007 Versatel/Tele 2 – PSA Consultant
Projectleider voor de implementatie van Payroll direct. Begeleiding van het outsourcingstraject naar BPO (Outsourcingsbureau van RAET). Mede opstellenn van dossier AO in overleg met BPO. Inwerken van aanwezige salarisadministrateur op werkwijze BPO en Payroll direct.

• 11/2006 – 12/2006 Versatel/Tele 2 – Senior Salarisadministrateur
Alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling SA. Klant gaat over van PMS/Payfact naar Payroll direct/HR Access (in service); zorgen dat salarisverwerking gecontinueerd blijft.

• 6/2006 – 12/2006 Gemeente IJsselstein– PSA consultant/ Senior Salarisadministrateur
Optimalisatie salarisadministratie. Inwerken nieuwe salarisadministrateur. Optimalisatie van Beaufort en administratieve organisatie.

• 4/2006 – 5/2006 Xerox – PSA consultant
Ondersteunen van de salarisadministratie bij de overgang van Perman naar AFAS. Conversieproblemen oplossen en advisering over optimalisatie werkzaamheden.

• 02/2006 – 4/2006 VWG Accountants – Senior Salarisadministrateur
Vanwege drukte tijdelijke ondersteuning op de salarisadministratie.
Zelfstandig verlonen van een aantal klanten van deze accountant. Gewerkt met Perman.

• 12/2005 – 3/2006 Integra Zorggroep – Payroll Consultant
Begeleiden bij de jaarovergang naar 2006.
Adviseren over wet- en regelgeving salarisadministratie. Gewerkt met Paymate van Exact. Ondersteunen manager FA + SA en coaching hoofd SA.

• 10/2005 – 02/2006 Medisch Centrum Alkmaar – Assistente hoofd Personeelsinformatie en P&O Services
Ondersteunen hoofd P&P met als specifieke taken het updaten van de procesbeschrijvingen en herzien van de werkinstructies. Ontwikkelen van formulieren en ondersteuning van hoofd Arbeidsvoorwaarden bij implementatie van nieuwe regelingen binnen de afdeling P&O Services. Gewerkt met PMS/ Payfact.

• 09/2005 – 02/2006 Wereld Natuurfonds – Projectleider
Verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw personeels- en salarissysteem (DBS). Ondersteunen salarisadministrateur bij nieuwe wet- en regelgeving.
Beschrijven van diverse werkprocessen en werkinstructies.

• 04/2005 – 09/2005 Zwangerschapsverlof

• 03/2004 – 04/2005 Medisch Centrum Alkmaar - Consultant PSA
Mede opzetten van Shared Service Center i.o.m. Clustermanager POA en Hoofd
Personeelsinformatie en P&O services.
Functiebeschrijvingen maken diverse functies SSC.
Beschrijven werkzaamheden en specialisaties medewerkers SSC.
Zorgdragen voor integratie P&O afdeling en Salarisadministratie.
Operationele aansturing van noodzakelijke controle en kwaliteitsbewaking aangaande een correcte salarisbetaling.
Intern operationeel leidinggeven aan medewerkers PO service centrum van alle
specialisaties.
Vervanging van Hoofd P&P bij afwezigheid.
Overkoepelende aansturing salarisbeleid MCA iom beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden.
Functioneel applicatiebeheer en optimalisatie huidig PISA systeem icm aangekochte en nog aan te kopen personeelsapplicaties (PMS/Payfact).
Doorontwikkelen werkprocessen, instructies en standaardcorrespondentie, formulieren, modellen etc.
Actieve rol in werkgroep kennismanagement.
Verzorgen van management informatie binnen het SSC en de diverse afdelingen

• 09/2003 – 03/2004 Medisch Centrum Alkmaar - Consultant PSA
Ondersteuning bij de implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem (PMS/Payfact).
Opstellen van werkinstructies voor de afdeling Personeels- en Salarisadministratie.
Implementatie van de werkprocessen en ontwikkelen van diverse tools (formulieren, modellen etc).

• 11/2003 – 12/2004 Afvalverwerking Rijnmond - Senior consultant PSA
Toetsen bestaande werkprocessen en werkinstructies aan de praktijk en optimaliseren en aanpassen.
Ondersteuning bij audit op de salarisadministratie.
Inventariseren en optimaliseren informatiestroom vanuit de overige afdelingen.
Ondersteuning bij implementatie PISA systeem (ADP Pion).
Ondersteuning – coaching van teamleider Salarisadministratie.
Leidinggeven aan 2 aparte salarisadministrateurs.

• 09/2003 – 10/2003 Sint Franciscus Gasthuis - Consultant PSA
Optimalisatie onderzoek afdeling Salarisadministratie.
Opstellen van werkinstructies voor de afdeling Salarisadministratie.

• 05/2003 – 09/2003 Holland Accent Onderwijsgroep - Senior Salarisadministrateur
Operationele ondersteuning van de Salarisadministratie (800 medewerkers).
Leidinggeven aan het opschonen van de werknemersdossiers.
Maken van instructiehandleidingen betreffende de salarisprocessen.
Ondersteuning - coaching van hoofd Salarisadministratie.

04/2000 – 04/2003 SOS International B.V. - Senior Salarisadministrateur
Eindeverantwoordelijke voor en uitvoerende van de volledige salarisadministratie voor de ruim 200 medewerkers (inclusief 40 staf) van SOS International.
Volledig opnieuw opzetten van de salarisadministratie.
Het bijwerken, harmoniseren en formaliseren van alle verzekeringsgegevens van de medewerkers (pensioen, WAO-gat verzekering etc.).
Het opzetten van de administratieve organisatie binnen P&O.
Naast de verwerking van de salarissen aan de slag gegaan met het opzetten van managementinformatie en koppelingen met de financiële afdeling.
Hoofd P&O adviseren inzake ontslagen, arbeidsvoorwaarden en salarissen.
Projecten:
 Nieuwe pensioenregeling, afgerond.
 Overgang van PMS-Payfact naar Persmaster-Paymaster, afgerond.
 Deelnemer aan CAO onderhandelingen t.b.v. CAO 2001 tot en met 2003, afgerond.
 Opzetten van de Cafetariamodel, afgerond.
 Vernieuwen van bedrijfsreglement, afgerond.
 Roostering en Planning.

10/1998 – 03/2000 Cap Gemini Nederland B.V. - Salarisadministrateur
Zelfstandig verwerken van de salarissen t.b.v. de divisie Finance (600 medewerkers).
Uitzoeken, bijwerken en opzetten van de pensioenadministratie voor het gehele concern.

09/1996 – 09/1998 Pensioenadviseurbureau Prometheus te Amsterdam -
Consultant/Salarisadministrateur
Assisteren van de consultants bij afvloeiingsregelingen.
Maken van berekeningen inzake Gouden Handdrukken en pensioencontracten.
Tevens diverse werkzaamheden voor het kantoor zelf o.a. bestellingen, betalingen en
ziekmeldingen.

05/94 – 09/96 Campanile Hotel te Vlaardingen – Manager
Samen met partner manager van het hotel. Hierbij eindverantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering, personeelsbeleid etc.

1992 – 1994 Diverse Campanile Hotels in Nederland, Belgie en Frankrijk –
Assistent Manager
Samen met partner Assistent manager van diverse hotels.

1992 Hotel de Paris te Amsterdam – receptioniste en boekhoudster

Opleiding interimmanager

OPLEIDING

2010 PDL Update
2009 Verandermanagement, NCOI
2008 Leadership for Excellence bij de How Company
2007 PDL-update
2007 Communication for Excellence bij de How Company
2006 PDL-update
2004 PDL-update
2001-2002 CPS opleiding, Academy Payroll Services
1992-2001 Ken- en stuurgetallen van het IMP
Pensioenpraktijk deel 1
PDL, praktijkdiploma loonadministratie
Basiscursus Junior Consultant Leven
1988 – 1992 Middelbare Hotelschool Amsterdam
1987 – 1988 Beroepsopleiding niveau Consumptief Techniek, diploma (schakeljaar)
1981 – 1987 HAVO

Talenkennis interimmanager

Engels goed in woord en geschrift
Frans goed in woord en geschrift
Duit goed in woord

Overig

Kennis van diverse HR & Payroll Systemen en procesbeschrijvingstools zoals:
Afas
Beaufort/Gemal
Cool
DBS Talent en Salaris
Edukaat-Caso
Fusiemaster
HR-Acces
HR Easy
Mavim
Microsoft Dynamics AX
P-Net
P-reporter
Perman 1
Persmaster/Paymaster
PMS-Payfact
Protos
Raet Payroll Direct
Resourcelink

Tevens goede kennis van Acces en Excel. beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :