Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

projectleider

projectleider

Werkervaring interimmanager

01-2008 t/m heden Projectleider aardrijkskunde
Zorgdragen voor de voortgang en afronding van een traject waarin een methode aardrijkskunde voor het basisonderwijs voor leerjaar 5 t/m 8 gerealiseerd werd (zowel folio als ICT). Onder de werkzaamheden valt o.a.: voorzitten van projectgroepbijeenkomsten, opstellen en realiseren van de planning, contacten coöordineren met auteurs en andere externen, controleren van kopij en proeven en beeldredactie.

09-2007 t/m 11-2007 Directiesecretaresse
Bieden van ondersteuning aan de kantoordirecteur van een Rabobank in Brabant. Onder de werkzaamheden valt onder meer: maken van afspraken, organiseren van bijeenkomsten, post bijhouden en archiveren, archief bijhouden, voorbereiden van vergaderingen en uitwerken hiervan, telefoon aannemen etc.

11-2006 t/m 09-2007 Fusiebegeleider
Begeleiden en ondersteunen van twee fuserende Rabobanken. De werkzaamheden hadden betrekking op het verzamelen van relevante gegevens ter informatievoorziening van de stuurgroep. Het bijwonen en vastleggen van alle relevante besprekingen ten aanzien van de fusie en onder meer het organiseren en coördiineren van ledenbijeenkomsten. Tevens het verzorgen van de complete interne – en externe communicatie rondom de fusie en het bewaken van juridische mijlpalen.

2-2006 t/m 10-2006 Projectleider
Begeleiden van diverse kleinschalige projecten binnen een educatieve uitgeverij waarbij ICT oplossingen gerealiseerd moesten worden in een team van interne en externe medewerkers. De werkzaamheden hadden betrekking op het maken van planningen, aansturen van interne en externe medewerkers, en diverse andere projectwerkzaamheden.

7-2004 t/m 1-2006 Traffic Manager Educatieve uitgeverij
Begeleiden van productieproces, maken van productieplanningen, ondersteunen van marketingafdeling met diverse marketing activiteiten waaronder het begeleiden van het offertetraject. De werkzaamheden hadden betrekking op het zorgdragen voor het productieproces van jeugdbladen en het begeleiden van diverse marketing campagnes waarbij intensieve contacten met leveranciers onderhouden werden. Het maken van afspraken, vastleggen van correspondentie en offertes, naast het maken en bewaken van planningen behoorde tot de dagelijkse werkzaamheden.

4-2004 t/m 7-2004 Realisatiemanager
Het ondersteunen van het realisatiemanagement voor een educatieve uitgeverij tijdens een tweetal projecten. De werkzaamheden hadden betrekking op het zorgdragen voor het realisatietraject van een educatieve uitgave als een handboek voor leerlingen of een werkboek tot en met de productiefase. Planning, organisatie, budgetbewaking, maken van afspraken en controleren van aangeleverde kopij behoorden onder andere tot de werkzaamheden.

11-2003 t/m 07-2004 Management ondersteuning
Het verlenen van ondersteuning aan de projectgroep van MTSplus. Deze projectgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van een grootschalige onderwijsvernieuwing in het technisch beroepsonderwijs. Op een 7-tal ROC’s in het noorden van het land wordt hiermee competentiegericht leren in samenwerking met het bedrijfsleven ingevoerd.

6-2003 t/m 10-2003 Opmaak en bureauredactie MS Word documenten
Opmaken in MS Word van diverse documenten voor een educatieve uitgeverij zoals toetsenbundels, docentenhandleidingen, etc. Verder de redactionele correctie van deze documenten.

6-2002 t/m 4-2003 Projectleider Multimedia
Coördineren van diverse activiteiten ten behoeve van het ontwikkelen en produceren van leerlingen-cd-roms, docenten-cd-roms en netwerkversies bij diverse leermethoden voor het voortgezet onderwijs. Deze activiteiten bestonden onder andere uit: planning m.b.v. MS Project, resource management, uitzetten van testtrajecten en het onderhouden van een projectadministratie.

1-2002 t/m 5-2002: Interim Logistiek Manager
Lid Management Team
Coördineren en begeleiden van logistieke processen en activiteiten binnen een internationaal veranderingstraject.
Aansturing van de afdeling logistiek waaronder het magazijn.
Coördineren van SAP R3 implementatie projecten.
Kwaliteitscoördinator bij de implementatie van ISO 9002.


Opleiding interimmanager

HBO en WO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

De combinatie van een sociale/communicatieve opleiding met een aantal jaren ervaring op diverse vakgebieden maakt mij tot een generalist die op diverse terreinen inzetbaar is. Door de rijke ervaring in diverse organisaties zijn met name mijn coördinerende en organiserende kwaliteiten goed ontwikkeld. Naast de communicatieve vaardigheden die ik vanuit mijn opleiding heb meegekregen en de leidinggevende ervaring die ik in een administratief/commerciële omgeving heb opgedaan, maakt dit mij een breed inzetbare kracht.
Ik beschik over een opgeruimde en energieke persoonlijkheid met de eigenschap mogelijkheden te ontdekken en vooral mogelijkheden waar te maken!


Talenkennis interimmanager

NL, Duits, Engels, Frans (beetje)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :