Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Teamleider

Teamleider

Werkervaring interimmanager

11/2005 – 01/2007 Korps Landelijke Politie Diensten
Teamleider a.i. Tactische Inkoop

Leidinggeven aan een team van tactische inkopers en aanbestedingsjuristen
Doelstelling om 20 (Europese) aanbestedingen te realiseren in 13 maanden is
ruimschoots gehaald. Bovengenoemde is op projectmatige wijze (prince-2
methodiek) tot stand gekomen. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan :
- de opzet, inrichting en werking van de Unit Verwerving en met name het
Bureau Tactische Inkoop:
* opstellen functieprofielen, procesbeschrijvingen en templates;
* opstellen en laten vaststellen van het meerjaren Inkoopplan;
* ontwikkelen van rapportages en planning & control tools;
- de opzet, inrichting en werking van de bureaus Operationele Inkoop en
Contractbeheer & Control (functieprofielen, procesbeschrijvingen,
formulieren, tools etc);
- aan de ontwikkeling en implementatie van het verwervingsbeleid binnen het
Korps;
- de invoering van Categoriemanagement.

04/2004 – 11/2005 Korps Landelijke Politie Diensten
Contractmanager

Binnen de verwervingsafdeling verantwoordelijk voor het herinrichten en updaten van het contractregister in het Klpd bedrijfsvoeringsysteem van SAP, uitvoering geven/laten geven aan de gemaakte contractuele afspraken tussen het Korps en leveranciers. In- en externe klant/leveranciersevaluaties uitgevoerd. Daar waar nodig contracten aangepast. Terugvorderen van achterstallige omzetbonussen.

3 maanden rondreis Azië

01/2003 – 12/2003 Korps Landelijke Politie Diensten
Office-manager

Het ontwerpen, invoeren en doen functioneren van verbeteringen in de inkoopprocessen, de administratieve- en secretariële ondersteuning en de huisvesting van een afdeling van de KLPD.
Verantwoordelijkheden: Inkoop van IT-middelen en de inhuur van externen.

07/2002 - 01/2003 Gemeente Amsterdam
Informatieanalist - systeemontwerper

Ontwerp, realisatie en invoering van een geparametriseerde MS-office (outlook) omgeving tbv het registreren en volgen van onderzoeksopdrachten.
Verantwoordelijkheden: Resultaatverantwoordelijk.

01/2002 – 07/2002 Nieuwe dienstverlening in gezondheidszorg opgestart.
Alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden die horen bij het opstarten van een nieuwe onderneming.

01/2001 – 01/2002 Uitgeverij de Telegraaf
Hoofd Planning en Control a.i.

Opzetten en inrichten van het Bureau Planning en Control inclusief de daarbij behorende processen.
Inrichting Frontoffice van het Projectbureau.
Ontwikkelen en implementeren van een urenregistratiesysteem.
Ontwikkelen van kengetallen op basis waarvan de performances van zowel de projectleiders individueel als de afdeling geheel gemeten konden worden.
Aansturen en begeleiden van interne en externe projectleiders
Genereren van management- en financiële rapportages ten behoeve van directies van de Holding en dochtermaatschappijen.
Bewaken van de voortgang van projecten op het gebied van tijd, geld en kwaliteit.
(Mede-)ontwikkelen van een model voor doorbelasting van projecten aan klanten.
Inrichten en uitvoeren van HRM-processen, zoals het opstellen van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, voeren van functioneringsgesprekken, invoeren van capaciteitsmanagement.

08/2000 – 01/2001 Uitgeverij de Telegraaf
Projectleider

Opzetten, inrichten en operationaliseren van een architectuur- en projectenbureau voor IT-projecten.
Beschrijven van processen en implementeren daarvan ten aanzien van procesmatig werken.
Samenstellen van templates voor standaarddocumenten (aanvraag tot en met evaluatie) voor de projectuitvoering.
Samenstellen van handleidingen projectuitvoering.
Ontwikkelen van rapportagemodellen.
Werving en selectie van projectleiders.
Inhuur van externe projectleiders.
Integreren van 2 projectenbureaus (ICT en Business georiënteerd).

03/1999 – 08/2000 Organisatie Adviesbureau
Office Manager (a.i.)

Schrijven van verbetervoorstellen m.b.t. office management.
Schrijven van een Plan van Aanpak voor de implementatie daarvan.

1999 Ministerie van Defensie
Project Coördinator

Projectsupport ten aanzien van een verandertraject, omvattende:
organisatie en ondersteuning van diverse trainingstrajecten.
Projectmanagement - Continue Resultaatverbetering met behulp van het INK-model.
Intermediair tussen extern begeleidingsbureau en Defensie.
Beschrijven en implementeren van administratieve processen.
Beschrijven en implementeren van ondersteunende processen m.b.t. het strategische opleidingsbeleid.

1999 Maatschap op het gebied van opleiding, advies, training en coaching
Office Manager (a.i.)

Opzetten en implementeren van het Office Management Werving en selectie van administratief ondersteunend personeel.

1999 Ministerie van Defensie
Plaatsvervangend Projectleider

Ondersteuning van de projectleider “Duaal studeren en werken”

1989 - 1999 Ministerie van Defensie
Officier bij de Koninklijke Landmacht. Diverse functies vervuld:

Pelotonscommandant/Luitenant-logistiek bij een Verbindingseenheid.
Communicatiefunctionaris Directie Personeel KL.
Office Manager / Directiesecretaris van de Algemeen directeur
bij het Defensie IT-bedrijf.
Projectmanager voor de renovatie, inrichting en belegging van
een (nieuwe) hoofdvestiging van een concernstaf.
Projectsecretaris bij diverse projecten.


Opleiding interimmanager

Officiersopleiding
HBO Marketing
Logistiek Management
Projectmatig werken
Verandermanagement
Commerciële communicatie
Presentatietechnieken
Conflicthantering
Prince-2 Foundations
Nieuwe regelgeving BAO (Besluit Aanbestedingregels Overheid)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analystisch
Leiderschap
Resultaatgericht
Hoog empathisch vermogen

Talenkennis interimmanager

Nedelands
Engels


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :