Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager ICT/Facilitair

Interim manager ICT/Facilitair

Werkervaring interimmanager

Van 2001 tot 2006: Functie: Directeur Facilities Management, rapporterend aan RvB (CFO).
Facilities Management bestaat bij dit bedrijf uit 3 hoofdactiviteiten: Informatiemanagement/ICT management, Inkoop en Huisvesting.
Mijn opdracht vanuit de Raad van Bestuur was om voor de drie genoemde gebieden beleid te formuleren, een lange termijn visie en strategie vast te leggen en de operationele gang van zaken te herstructureren. Daarnaast viel de operationele aansturing van de afdeling onder mijn verantwoordelijkheden (ongeveer 30 FTE eigen personeel en ongeveer 30 FTE ingehuurd op projecten).
Van de volgende programma’s die zijn gerealiseerd, ben ik nauw betrokken geweest bij het programma management:
- Programma Informatiemanagement. Het doel van dit programma was om een procesarchitectuur neer te zetten als uitgangspunt voor de SAP trajecten en daarnaast een systeemarchitectuur te ontwikkelen voor die processen die buiten de scope van de SAP trajecten vielen. Daarnaast is een structuur opgezet om tot een goede afstemming te komen tussen ICT en Business met betrekking tot de financiering en prioritering van projecten.
- Programma Huisvesting. Het doel hiervan was het opzetten van een lange termijn strategie om het aantal m2 per medewerker (en de huisvestingskosten per medewerker) structureel terug te brengen en tot een flexibeler opzet van de huisvesting te komen. Binnen dit programma zijn o.a. de volgende projecten uitgevoerd:
o Opzetten beleid- en locatiestrategie.
o Project Administratie en kostenverlaging: opzetten contract administratie en financiële structuur conform Nen 2748; kostenbewakingsprocessen invoeren; uitvoeren diverse aanbestedingen (schoonmaak, beveiliging, kantine, multifunctionals, etc).
o Project Hoofdkantoor: selecteren en contracteren van een makelaar; opstellen PvE voor een nieuw hoofdkantoor; vinden en huren van het hoofdkantoor; inrichting hoofdkantoor (ism Veldhoen+Co); verhuizen van medewerkers naar het nieuwe hoofdkantoor.
o Project regiokantoren: afstoten van zoveel mogelijk regiokantoren en per regio eenheden bij elkaar brengen in één kantoor.
- Programma Bedrijfsinformatie. Het doel van dit programma was om alle Exact implementaties bij de overgenomen bedrijven van Ordina (ongeveer 30 bedrijven) te vervangen door een standaard SAP implementatie en daarop een systeem voor management informatie te realiseren. Binnen dit programma liepen de volgende projecten:
o Project: Odyssei (fase 1): inrichten van het SAP landschap; testen hiervan; opzetten eindgebruikers cursussen; inrichten pilot omgeving en uitvoeren pilot.
o Project Odyssei (fase 2): uitrol van de SAP implementatie over alle betrokken eenheden.
o Project Odyssei (fase 3): Inrichten van SAP voor afwijkende bedrijfsonderdelen en implementeren bij deze bedrijfsonderdelen.
o Project MIS: selecteren DWH en BI tooling, inrichten tooling, opzetten proof of concept, implementeren.
o Project Odyssei (fase 4): Migratie van SAP R3 (4.6C) naar SAP 5.0 ECC.
Omdat de SAP projecten ten tijde van mijn aanstelling niet volgens plan verliepen, ben ik zeer nauw betrokken geweest bij het projectmanagement van fase 1, 2 en 3.
- Programma Interne processen en professionalisering. Dit programma had tot doel om voor de beheerafdeling een standaardwerkwijze in te voeren gebaseerd op ITIL en voor de projectenafdeling gebaseerd op PRINCE II. Tevens behelste dit programma de opleidingen voor de medewerkers en gedrags beinvloedende trainingen om de klantvriendelijkheid te stimuleren. Tevens is een project uitgevoerd om de informatie over de werkzaamheden van Facilities Management structureel en duidelijk te communiceren via het intranet.
- Programma Beyond: dit programma behelste het centraliseren van alle kantoorautomatiseringszaken van alle locaties, op één centrale infrastructuur, met gelijktijdig een migratie naar Windows 2003 en Exchange 2003. Daarbij werden gelijktijdig de decentrale beheerafdelingen gecentraliseerd. Dit programma had tot target de standaard beheerkosten met 40% te reduceren. Onderdeel van het programma was het invoeren van de mobiel kantoor gedachte: medewerkers konden vanaf elke locatie waar zij toegang hadden tot internet alle functionaliteiten van het netwerk gebruiken. Mobiele medewerkers kregen hiervoor de beschikking over mobiele toegang tot internet.
Verdere programma’s en projecten die op mijn afdeling liepen:
- Outsourcing KA. Het prepareren van de beheerafdeling voor outsourcing en het afsluiten van een outsourcings overeenkomst.
- Invoering CRM systeem.
- Invoering Document management en workflow systeem.
- Inrichting en invoering SAP Netweaver. Koppeling SAP HR met gebruikersadministratie infrastructuur.
- Inrichting en invoering van een business planning systeem.
- Centralisatie, aanbesteding en migratie mobiele telefonie.
- Aanbesteding netwerk.
- Integratie diverse nieuwe overnames op facilitair en ICT gebied.


1998 tot 2001: Business unit manager bij ICT dienstverlener. Verantwoordelijk voor recruiting, inzetplanning en financiën.

1997 tot 1998: interim manager ICT bij onderzoeksinstelling. Hiermoest de gehele afdeling zodanig worden opgezet dat de kosten structuur transparant werd en de afdeling ge-outsourced kon worden.
1991 tot 1997: actief als project/programmamanager en interim manager.
Daarvoor met name actief als project managerOpleiding interimmanager

AMBI compleet
Prince II
Diverse cursussen op het gebied van juridische en financiele zaken
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inspireren en motiveren
Brug slaan tussen Business en techneuten
Organiseren en structureren


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels goed in woord en geschrift
Italiaans goed in woord en geschrift

Overig

Het managen van ICT of facilitaire afdelingen of grote programma’s of projecten daarbinnen, is iets waar ik enorm veel plezier in heb. Met name wanneer er veranderingen gerealiseerd moeten worden, en er bij alle betrokken partijen draagvlak gecreëerd moet worden vind ik dit inspirerende trajecten.
Door mijn achtergrond in ICT en in management ben ik in staat een brug te slaan tussen techneuten en de business. Hierdoor ben ik in staat de prioriteiten van de business over te brengen op technische medewerkers.
Mijn motto is: “doe wat je zegt en zeg wat je doet”. Oftewel, kom je afspraken na en zorg ervoor dat je omgeving op de hoogte is van waarmee je bezig bent.
Het spreekt mij aan om opdrachten met een no-nonsense aanpak in een goede werksfeer te realiseren.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :