Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur (a.i.)

Directeur (a.i.)

Werkervaring interimmanager

Avenance Nederland (onderdeel van Groupe Elior, Frankrijk)
( februari 2008 – heden)
Functie: Commercieel Directeur

Avenance is de 4e cateringorganisatie van Nederland, actief in het bedrijfsleven, onderwijs, horeca en zorg & welzijn. De jaarlijkse omzet bedraagt 100 miljoen. Dagelijks werken er 1800 medewerkers, verdeeld over ruim ongeveer 430 locaties.

• Verantwoordelijk voor de commerciële strategie van Avenance Nederland
(omschakeling van Business to Business naar Business to Consumer werkwijze, waarbij klant-/ gastbeleving en –waardering centraal staat);


• Introductie, inspiratie en implementatie van nieuw aanvullend verdienmodel, o.a. gebaseerd op:
o Beloning op basis van prestatie;
o Optimalisering van de verkoop in de restaurants en outlets door gastbeleving belangrijkste focus te maken;
o Resultaatgericht (en commercieel) cateren;
o Ondersteuning bij interne vertaalslag naar en aanpassing van de bedrijfscultuur (‘van beheren naar ondernemen’ en ‘van klaar zetten naar klaar staan’);
• Directe betrokkenheid bij (re)tendertrajecten van nieuwe en bestaande key accounts;
• (Mede) Onderhouden van de relaties met bestaande en potentiële klanten/opdrachtgevers;
• Ondersteuning van overige divisies bij omzetting van traditionele contractvormen naar commerciële, resultaatgerichte contracten;
• Lid van het management team van Avenance Nederland;
• Verantwoordelijk voor Sales, Marketing en Communicatie (marketing en Corporate);
• Leiding gevend aan het commerciële team van 12 managers en medewerkers en adviserend aan het district (account-) managers team van 22 man.Ministerie van Defensie (Defensie Horeca Organisatie – Paresto)
(februari 2003 – december 2005)

Functie: Adviseur/ Adjunct Directeur (ad interim)

Opdracht: realisatie defensiebrede, marktconforme cateringorganisatie.
Verantwoordelijkheid: Het uniformeren en professionaliseren van de 140 cateringlocaties in Nederland en Duitsland. Verantwoordelijk voor het (cultuur- en organisatie)veranderproces van een proceduregerichte bedrijfsvoering naar een vraaggestuurde en resultaatgerichte bedrijfsvoering. Van februari 2003 tot januari 2005 in de functie van adviseur en van februari 2004 tot en met december 2005 als adjunct directeur a.i..
Omzet 120 miljoen euro, 2300 medewerkers (burger en militair).


ROI Support B.V.
(oktober 2000 – januari 2008)
Functie: Directeur/ managing partner

ROI Support is het implementatie- en adviesbureau voor de Catering- en Zorgmarkt in Nederland:
Het bureau is actief voor diverse opdrachtgevers, w.o.: Ministerie van Defensie (t.b.v. de realisatie van een gezamenlijk cateringbedrijf van en voor alle defensieonderdelen), Euronext, Rederij Doeksen, Ziekenhuis Hilversum, diverse zorginstellingen, Koninklijke Luchtmacht, Horeca Airport Rotterdam, International Criminal Court, Vivent, Rabofacet, Philips, ING Groep en Contract- en Partycatering organisaties.Een greep uit de aandachtsgebieden en specialiteiten:
• Interne verzelfstandiging van restauratieve diensten, realisatie klant-leverancier verhoudingen en werkwijze;
• Implementatie van ‘resultaatgerichte bedrijfsvoering c.q. contracten’;
• Uitbestedingvraagstukken;
• Introductie en bewaking van Management Rapportage voor opdrachtgevers en -nemers;
• Ondersteuning bij commerciële trajecten c.q. verkoopbegeleiding;
• Project (interim) management.


Dishcovery Catering Company, Amsterdam Zuidoost
(juli 1997 – oktober 2000)

Functie: Algemeen Directeur (Statutair Directeur)

• Verantwoordelijk voor de transformatie van de restauratieve dienst van de ABN AMRO Bank naar een slagvaardig en hoog kwalitatieve contractcatering organisatie voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven;
• Rapporterend aan Raad van Commissarissen;
• Eindverantwoordelijk in de directieteam van 3 man, verder bestaande uit Operationeel en Financieel Directeur;
• Direct leiding gevend aan: manager personeelszaken, officemanager, manager trainingen en opleidingen en projectmanager;
• Indirect leiding gevend aan 500 medewerkers, verdeeld over 41 locaties in Nederland met een omzet van 43 miljoen gulden. Bij aanvang functie lag omzet op 18 miljoen gulden met een negatief resultaat, bij einde dienstverband is resultaat op marktconform gemiddelde van 4 à 5 %;
• Strategisch beleid, realisatie van niche positie in de markt;
• Implementatie van resultaatgerichte bedrijfsvoering;
• Acquisitie van nieuwe opdrachten;
• Onderhouden van de relaties met bestaande en potentiële klanten/opdrachtgevers, alsmede leveranciers;
• Het vertegenwoordigen van het bedrijf in relevante externe gremia;
• Voorzitten van het management overleg van Dishcovery;
• Periodiek overleg met Personeelsvertegenwoordiging (OR);
• Bewaken en uitdragen van de Dishcovery cultuur en filosofie.

Eurest Nederland BV
(Compass Group Nederland)
(maart 1995 – juni 1997)

Functie: Adjunct Directeur Divisie Horeca
• Verantwoordelijk voor de commerciële catering in locaties zoals:
. attractieparken,
. schouwburgen en musea,
. veerdiensten,
. sport- en conferentiecentra;

• Leiding gevend direct aan 3 rayonmanagers en salesmanager, indirect aan 450 medewerkers;
• Aansturing van ongeveer 26 locaties (w.o. Artis, Keukenhof, KNVB Sport- en conferentiecentrum, Stadschouwburg Amsterdam, Academisch ziekenhuis Groningen),
met een totaal begroting van 28 miljoen gulden;
• Het beheersbaar maken van dit, voor een cateringorganisatie, moeilijke bedrijfsonderdeel in de zin van:
. ondernemerschap op de locaties,
. financieel gezonde bedrijfsvoering,
. strategisch beleid,
. investeringen;
• Acquisitie van nieuwe locaties;
• Onderhouden van de relaties met bestaande en potentiële klanten/opdrachtgevers;
• Ondersteuning van overige divisies bij omzetting van traditionele contractvormen naar commerciële, rendementscontracten;
• Inbrengen en bewaken van interne bedrijfscultuur.

Eurest Nederland BV
Compass Group Nederland
(1994 – februari 1995)

Functie: Catering Manager Ministerie van VROM
• Dagelijkse verzorging van 1500 lunchgasten en 100 vergaderingen met een team van 60 medewerkers, verdeeld over 3 locaties;
• Het voldoen aan speciaal voor en door VROM ingestelde milieu- en hygiëneregels;
• Het beheersbaar maken van de extreem complexe organisatie in de zin van:
. financieel gezonde bedrijfsvoering,
. interne organisatie,
. relatiebeheer.


Residence Fontaine Royale, Amstelveen
(juli 1991 – februari 1994)

Een congres- en partycentrum dat onderdeel is van Bouwbedrijf Netjes te Amstelveen.

Functie: General Manager
• Opening en opstart van dit project in oktober 1991;
• Totale operationele, personele, commerciële en financiële verantwoording van het project;
• Maandelijkse rapportage aan de directie van het bouwbedrijf met betrekking tot financiële zaken, investeringen en budget.Carlton Oasis Hotel (HMI Hotels), Spijkenisse
(september 1989 – juni 1991)

Functie: Assistent General Manager

• Optimaal doen functioneren van de operationele (F&B en RD) afdelingen;
• Vervangen van de General Manager bij diens afwezigheid;
• Opzetten van Food & Beverage controlesysteem met als doel een betere beheersbaarheid van de geld- en goederenstromen;
• Opstellen en bewaken van budgetten voor de operationele afdelingen;
• Opstellen en uitvoeren van Sales & Marketingplannen t.b.v. de Banquetingafdeling.Opleiding interimmanager

Opleidingen

1984 – 1988
Hotelschool Den Haag, (Diploma behaald)
Hogeschool voor Bedrijfskunde

1981 – 1983
Atheneum (Diploma behaald)

1976 – 1981
HAVO (Diploma behaald)
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kerncompetenties

• Communicatief sterk en sociaal vaardig
• Strateeg (situaties en wederzijdse belangen goed kunnen inschatten)
• Klantgericht
• Inlevingsvermogen
• Oplossingsgericht
• Teamspeler
• Flexibel
• Consequent
• Daadkrachtig
• Creatief en vindingrijk
• Doorzettingsvermogen
• Sympathiek
• Analytisch
• Inspirator


Talenkennis interimmanager

Engels: vloeiend
Duits: goed
Frans: vloeiend


Overig

Hobby’s

• Wielrennen
• Krijgsgeschiedenis
• Wijnen

Militaire dienst
(1988 – 1989)

Manager bedrijfsrestaurants van het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht
te Den Haag.
• Dagelijks verzorging van 1100 gasten met een team van 40 medewerkers;
• Maandelijkse financiële verantwoording;
• Menuplanning;
• Budgetbewaking.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :