Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

algemeen manager/directeur bestuurder/programmamanager/proje

algemeen manager/directeur bestuurder/programmamanager/proje

Werkervaring interimmanager

2006 - 2007; programmamanager gemeente; integrale beleidsprojecten op het gebied van welzijn
2004 - 2006; interim manager/directeur-bestuurder BV Aanbeeld; reïntegratiebedrijf te Rotterdam; algemene bevoegdheden en verantwoordelijkheden; rapporterend aan Raad van Commissarisssen; omslag gerealiseerd van verlieslatende situatie naar winstgevendheid
2003; projectmanager gemeente Rotterdam en gemeente Roosendaal; ontwikkeling van interne organisatie en administratieve organistie van gemeentelijke dienst bij beide gemeenten
2002 - 2003; projectmanager automatiseringsproject in opdracht van Diagram TA bij ANWB afdeling bewegwijzering
2000 - 2002; interim manager gemeente Rotterdam, dienst SoZaWe, afdeling inburgering
1999 - 2000; projectmanager SFB inzake vorming CWI in geheel noord Nederland
1998; organisatieadviseur/projectmanager samenwerking gemeente Zwolle en Arbeidsvoorziening
1998; organisatieadviseur/projectleider fusieproces twee Drenthse SW-bedrijven
1997; interim manager Arbeidsbureau Zwolle
1995 - 1996; organisatieadviseur gemeente Amsterdan en Ministeries van VWS en OCW inzake inburgering van nieuwkomers
1994; interim manager afdeling Sociale Zaken gemeente Noordwijk
1993; interim manager GSD Ede
1992 - 1993; projectmanager functiewaarderingsprojecten in de gemeenten Houten en Nieuwerkerk a/d IJssel
1991 - 1992; opleider/coach inzake HRM o.a. bij Start Uitzendbureau en TU
1989 - 1990; interim manager GSD Amersfoort; als adjunct directeur belast met automatisering en interne organisatie
1989 - 1998; parttime docent Hogeschool Enschede/post academische opleiding Management Consultancy/MBA in change management
1987 - 1988; senior aorganisatieadviseur Jacobs & partners, Breda
1985 - 1987; docent HEAO Enschede
1976 - 1985; beleids- en leidinggevende functie bij de gemeente Deventer en Nieuwegeid

Opleiding interimmanager

1972; diploma HAVO, rijksscholengemeenschap Lochem
1976; diploma Sociale Academie, Hengelo
1984; doctoraal organisatie- en bedrijfssociologie, bijvak; economie, Universiteit van Nijmegen
1987; Post HBO-opleiding HRM, NVP
1997; MBA in change management, Nottingham Trent University
1998 - 2005; diverse cursussen op het gebied van automatisering, projectmanagement, kwaliteitsmanagement, informatieanalyse, organisatiediagnose, arbeidrecht, sociaal recht, reïntegratie en assurantiën

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verandermanager, crisismanager, projectmanager; flexibel, dynamisch, omgevingsgericht, geveoel voor politiek-bestuurlijk omgeving, analytisch, maar wel handelend, mensgericht zonder de prestaties uit het oog te verliezen

Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend
Engels goed, passief en actief
Duit redelijk, passief en actief
Frans, voornamelijk passief
Frysk, passief

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :