Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING
Periode Maart 2011- heden
Bedrijf Stedin Meetbedrijf
Functie Interim Projectcoördinator Commercieel

Werkzaamheden Herinrichten commerciële activiteiten naar aanleiding van aanpassing Elektriciteitswet
Reorganiseren processen kleinverbruik en grootverbruik (processen en organisatie)
Opstellen werkafspraken met verschillende aannemers
Facturatie proces opstellen naar aanleiding van veranderingen
Wekelijks onderhoud met de RNB’s
Cultuuromslag in Commercieel Denken en Werken

WERKERVARING
Periode Februari 2010- Maart 2011
Bedrijf Stedin Meetbedrijf
Functie Interim Teamleider Bedrijfsbureau
Werkzaamheden Leiding aan 13 technisch administratief medewerkers.
Het team is verantwoordelijk voor een kwalitatief goed en volledig meterregister kleinverbruik
Het monitoren van de werkzaamheden van het team op tijd, kwaliteit, kwantiteit en klanttevredenheid met een sturing op output.
Het actief ontwikkelen van de medewerkers binnen het team in kennis, vaardigheden en houding.
Het doen van verbetervoorstellen betreffende effectiviteit en efficiency. Het doorvoeren van overeengekomen verbeteringen binnen het team
Herinrichten van de klantprocessen (Fontoffice en Backoffice)
Het opstellen van managementrapportages. Het sturen op rapportages en tijdig signaleren en analyseren van risico's en afwijkingen
Deelname aan het ontvlechtingtraject n.a.v. splitsing
Linking pin tussen ICT en de afdeling
Toewijzen taken aan medewerkers d.w.z. selecteren van specifieke taken uit een takenpakket, plan e.d. en toewijzen aan deskundige medewerkers
Het vertegenwoordigen van de gebruikersorganisatie in de projectgroep
Organiseren van het testen, validatie en acceptatie

WERKERVARING
Periode Augustus 2009- Februari 2010
Bedrijf Equity Trust (trustkantoor)
Functie Interim Projectleider DMS
Werkzaamheden  Opzetten en uitvoeren van een papieren werk omgeving naar een digitale werkomgeving (hierbij ging het om o.a. facturen, contracten en correspondentie)
Vereisten vanuit de business vaststellen en manuals opstellen
Aansturen, coördineren, geven van aanwijzingen, richtlijnen e.d. opdat een activiteit, eventueel als onderdeel van een aantal activiteiten, projectfase of project, onderling goed afgestemd, optimaal en conform afspraken, eisen en normen wordt
uitgevoerd.
Verantwoordelijk voor de aansturing van 9 projectleden
Bepalen strategie, d.w.z. formuleren van uitgangspunten en criteria voor de implementatie en invoering van nieuwe informatievoorziening voor het efficiënt beheer en onderhoud van keten. Evenals het opstellen van een plan om in gecontroleerde stappen en met de gekozen strategie en aanpak de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens te verbeteren.
Trainen van de eindgebruikers

WERKERVARING
Periode Juni 2008- Augustus 2009
Bedrijf TMF Nederland (trustkantoor)
Functie Interim Business Analist
Werkzaamheden  Testen van Microsoft Dynamics (functioneel en gebruikersniveau) (MD)
Afstemmen van de behoeften met de gebruikersorganisatie
Analyseren van de bedrijfsprocessen en deze vertalen naar functionele ontwerpen (linking pin tussen IT en Finance)
Internationaal implementeren van MD op basis van IFRS en lokale wetgeving
Analyse maken van de processen van verschillende entiteiten
Trainen en begeleiden van de eindgebruikers
Internationaal uitrollen van Finance-, HR module en CRM.
Opzetten en uitwerken van de gehele infrastructuur voor inlezen van bankafschriften (Fortis, Van Lanschot, ABNAMRO
Internationale implementatie en inrichting software voor SEPA (DDS)
Verantwoordelijk voor het internationaal uitrollen van Credit Management beleid
Vastleggen van Manuals en processen

WERKERVARING
Periode November 2007- Juni 2008
Bedrijf Saltro (artsenlaboratorium)
Functie Interim Hoofd Financiële Administratie
Werkzaamheden  Aansturen en coachen van 6 Fte met als doelstelling de werknemers zelfstandig laten functioneren
Opstellen en implementeren van debiteurenbeleid en inkoopbeleid (SAP MM) en uitvoer hiervan
SLA’s opstellen met de afdeling Logistiek
Zorg dragen voor de DBC-facturatie richting verzekeraars en afhandeling van afgewezen declaraties mbv VECOZO
Debiteurenbeheer
Wegwerken van achterstanden op debiteuren
Contacten met de zorgverzekeraars en afspraken maken over declaraties en betaling
Rapportages opstellen t.b.v. het management
Eindverantwoordelijk voor de maand en kwartaalafsluitingen

WERKERVARING
Periode September 2006- November 2007
Bedrijf Waternet (overheidsinstantie)
Functie Interim Hoofd facturatie/ Project manager
Werkzaamheden  Verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Contractadministratie (26 personen). Op deze afdeling worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het factureren en contractbeheer van klanten.
Analyseren en herstructureren van de afdeling Facturatie en Customer Service
Het implementeren van een integrale klantgerichte werkwijze
Inrichten van debiteurenbeleid i.s.m Teamleider Incasso
Downsizen van de afdeling naar 12 FTE
Opzetten infrastructuur voor uitwisselen van informatie met incassobureaus
Verantwoordelijk voor de verschillende werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van het nieuwe financiële software pakket Microsoft Dynamics met als doel één nota waarop alle waterlasten voor de klant staan vermeld, namelijk waterschapsheffingen, drinkwaterverbruik als mogelijk ook de Rioolheffing:
Het in kaart brengen van alle processen op de afdeling Facturatie
De reguliere processen checken in het Functioneel ontwerp (FDS)
De nog niet opgenomen processen beschrijven en inrichten
Testscripts ontwikkelen voor de testfase
Begeleiden van het FAT-, en GAT-testen en regressietesten (Tmap)
Het begeleiden van de key-users tijdens de testperiode
De gebruikersorganisatie vertegenwoordigen binnen de Projectgroep
Deelname aan het wekelijkse managementoverleg
Voortgangsrapportage opstellen voor het management
Verschillende beleidswijzigingen en procesverbeteringen ontwikkelen en implementeren
Overleg voeren met de grote klantengroep waaronder woningbouwverenigingen en thuiszorg instellingen

WERKERVARING
Periode Januari 2005- April 2006
Bedrijf NRE Energie (energiebedrijf)
Functie Interim Projectleider Facturatie & Debiteurenbeheer
Werkzaamheden  Herstructureren van de afdeling Facturatie & Debiteuren.
Inzichtelijk maken van het facturatie- en debiteurenproces.
Wegwerken van achterstanden op debiteuren en facturatie
Aansturen en coachen van 17 FTE.
Deadlines conform DTE-richtlijnen behalen.
Zorg dragen voor het vaststellen van procesbeschrijvingen en werkinstructies.
Analyseren van berichtenverkeer voor aansluiting

WERKERVARING
Periode November 2004- December 2005
Bedrijf Delta NV (energiebedrijf)
Functie Interim Manager Facturatie/Bedrijfsbureau
Werkzaamheden  Verantwoordelijk voor de gehele facturatie.
Het wegwerken van achterstanden in eind- en jaarnota’s.
Het herstructureren van het verhuizingproces.
Eindverantwoordelijk voor aanpassingen in het facturatie-systeem.
Medeverantwoordelijk voor de reorganisatie.
Inrichten van het Customer Service Center.
Verantwoordelijk voor het behalen van verschillende KPI’s.
Aansturen en downsizing van 112 FTE op verschillende projecten waaronder blinde percelen, repareer de kranen, in- en uithuisprocessen (Bedrijfsbureau)
Data-inconsistentie tussen verschillende systemen, opstarten van na-en incasso, verantwoordelijk voor het oplossen van functionele en technische uitval tijdens de facturatie.
Maandelijkse productieplanning opleveren.
Rapporteren over de resultaten richting directie.
Deelname aan het MT-team.
Implementeren van Balance scorecard en het realiseren en vastleggen van SLA’s met verschillende afdelingen en het behalen van verschillende deadlines.

WERKERVARING
Periode Maart 2002- Oktober 2004
Bedrijf ACN Telecom (telecombedrijf)
Functie Senior Credit Controller
Werkzaamheden  Verantwoordelijk voor het terugdringen van openstaande saldo in Europa.
Aansturen en begeleiden van 23 FTE
Verantwoordelijk voor het uitvoeren, aansturen en bewaken van het Credit Managementbeleid en de ingezette processen op de projecten.
Analyseren van de bedrijfsprocessen en hier vanuit oplossingen aandragen
Klachtenregistratie, -opvolging en –rapportage i.s.m Sales
Het in teamverband overeenstemmen van diverse acties, initiëren en onderhouden van zowel interne als externe contacten.
Het verzorgen van mondelinge en schriftelijke communicatie met zowel de debiteur als met de interne organisatie en incassobureaus
Het opstellen van rapporten en analyses.

WERKERVARING
Periode Mei 1999- Januari 2002
Bedrijf Alec Burlington (detacheringsbureau)
Functie Interim Credit Manager
Werkzaamheden

Branches Verantwoordelijk voor het uitvoeren, aansturen en bewaken van het Credit Managementbeleid en de ingezette processen op de projecten,
Cash Collection, Kredietacceptatie,krediet bewaking, •order-release klachtenregistratie, -opvolging en –rapportage, •het in teamverband overeenstemmen van diverse acties,het creëren van draagvlak voor Credit Management binnen de organisatie van de opdrachtgever, initiëren en onderhouden van zowel interne als externe contacten, het opstellen van rapporten en analyses, het verwerken van betalingen in de geautomatiseerde administratie.
Luchtvaart, Energie, Fin. instellingen, Media, Overheid, Verzekeringen, Woningbouw en Gemeentes

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN
Opleiding Diploma Jaar
HEAO Bedrijfseconomie Ja 1996
HAVO Ja 1991
CURSUS Certificaat
CCM (Credit Management) Ja 2001
Tmap Ja 2006
Communicatie training Ja 2007

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Projectmanagement, Verandermanagement

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits, Arabisch

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :