Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interimmanager

Interimmanager

Werkervaring interimmanager

Projectmanager Migratie Acquiring Backoffice systeem m.b.t. SEPA Cards divisie bij een financiele dienstverlener
Verantwoordelijk voor migratie van bestaande klanten van oude naar nieuw backoffice systeem.
Project Initiation Document opstellen
Resourceplanning
Migratieplan opstellen
Projectteam aansturen
Projectcontrole m.b.t. planning, resources en kosten
Uitvoeren migratieplan

Interim Projectmanager Programme Office t.b.v. SEPA Cards bij een financiele dienstverlener.
Projectenportfolio van 24 projecten.
Opzetten en onderhouden programma control conform Prince II methodiek:
Masterplanning klant en processing projecten (releaseplanning op programma en projectniveau)
Rapportage formats ontwikkelen
Projectvoortgang bewaken middels project Highlightreports
Financiële rapportages (begroting, budget, realisatie en estimates)
Urenregistratie inrichten conform projectopbouw
Activiteitenbewaking middels een logboek
Risk en issuebewaking middels een logboek
Changeprocedure ingericht en changebewaking
Quality & Assurance ingericht (kwaliteitsplan)
Besluitorganen (Processing- en Business Change Boards en Programme Board) voorzien van sturingsinformatie
Opzetten en onderhouden communicatieplan.
Aansluiting met lijnorganisatie verzorgen en bewaken.
Zorgdragen voor verslaglegging van de Boardmeetings.

Manager Customer Service:
Leidinggeven aan 2 operationeel managers, 6 Backoffice medewerkers, 3 Frontdesk medewerkers en 2 receptionistes.
Coaching en begeleiden van medewerkers.
Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve workflow. Het vernieuwen, beschrijven, invoeren en bewaken van werkprocessen en de werkinstructies.
Acceptatie en begripsniveau verhogen van de projectteams i.v.m. spanningsveld sales en administratie. De afdeling als een professionele gesprekspartner met toegevoegde waarde laten ervaren door de interne en externe klant.
Kwantiteit en kwaliteitsbewakingsystematiek ingevoerd en geborgd.
Afstemming inzake de projectinformatie, het werkaanbod, de interne klanttevredenheid met de projectteams en overige betrokken afdelingen (communicatie, marketing en ict).
Voeren van functionerings- en beoordeling en doelstellingsgesprekken.
Zorgdragen voor ontwikkeling van medewerkers d.m.v. opleidingstrajecten en werkplekbegeleiding.
Verantwoordelijk voor aanname beleid afdeling Customer Service.
Betrokken bij de ontwikkeling en vernieuwing van automatiseringssystemen.

Projectleider verbouwing en verhuizing:
Verantwoordelijk voor de projectuitvoer.
Afstemming met de architect inzake uitvoerbaarheid van ideeën en plannen.
Vergaderingen beleggen en voeren met de bouwpartijen inzake de uitvoer en de planning.
Uitzoeken van nieuw kantoormeubilair, onderhandelingen voeren met leveranciers en zorg dragen voor een tijdige en correcte levering.
De oplevering van de bouw accepteren.
Verhuizing coördineren: informeren van de organisatie, coördineren van collega’s inzake de daadwerkelijke verhuizing, het verhuisbedrijf en de ict en telefonie afdeling.

Directiesecretaresse:
Alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden van organisatorische aard tot de communicatie voor 2 directeuren.
Verbeteren van de procesgang binnen de bedrijfsbureaus.
Verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening; o.a. gebouwenbeheer, uitstraling receptie en aansturing receptionistes, voorraadbeheer, verhuizingen coördineren, beveiliging, schoonmaak.

Hoofd secretariaat / coördinator administratieve organisatie:
Vanuit een nieuwe rol in de organisatie uniforme procedures bedrijfsbreed invoeren.
Leidinggeven aan 21 secretaresses verdeeld over 7 lokaties.
Coachen en begeleiden van de medewerkers.
Opzetten, beschrijven, invoeren en bewaken van werkprocessen en werkinstructies. De nieuwe uniforme werkwijze invoeren voor de Jeugdbescherming, Jeugdhulpverlening en de Jeugdreclassering.
Bewaking en borging van de kwaliteit van de werkzaamheden.
Ombuigen van eilandcultuur naar een één organisatie gevoel.
Verantwoordelijk voor de secretariële bezetting per locatie.
Zorgdragen voor een correct ontvangst van de cliënten door de secretariaten.
Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Werkoverleg organiseren en voorzitten, scholing en deskundigheid bevorderen van secretaresses.
Aanname secretarieel personeel.


Opleiding interimmanager

HBO niveau
Post HBO diploma professioneel coach

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Organisatiesensitiviteit, coachend leidinggeven, evenwichtig, mensgericht, daadkrachtig en analytisch.
Krijgt mensen in beweging.
Kan een vertaling maken van de strategie naar de operationele uitvoering.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :