Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager, adviseur, verandermanager

Interim manager, adviseur, verandermanager

Werkervaring interimmanager

Opdrachten: uitgevoerd van 2007 tot heden:
Interim lid College van Bestuur, schoolbestuur primair onderwijs met 13 locaties 4450 leerlingen en met 385 medewerkers.
- Opdracht: Reorganisatie en sanering van jaarlijks tekort van 1.3 milj. Sociaal plan met vakbonden en GMR gerealiseerd, solide financieel beleid voor de toekomst gewaarborgd. Dagelijkse leiding en aansturing directies. Verantwoordelijk voor HR beleid rondom reorganisatie.
Bedenker, oprichter en mede-eigenaar van de DigitaleGesprekscyclus Dé online HR applicatie voor competentiegericht werken en het vastleggen van de gesprekscyclus in elke organisatie en in elke branche
Interim-directeur grote basisschool regio Eindhoven.
- Opdracht; ontwikkel een gedragen visie, herstel onderling vertrouwen en communicatie.
Interim Algemeen Directeur Nutsscholen Geldrop.
- Opdracht: Implementatie policy governance. Van executief bestuur naar toezichthoudend bestuur. Maken beleids en personeelshandboek, inrichting FUWA, functiehuis, verzuimbeleid (van 12% naar 4% in één jaar..
Trainer - Consultant MagistruM® schoolmanagementopleidingen Post HBO.

Opleiding interimmanager

2008 Seminar Risicomanagement Nyenrode business-school
Seminar Google internet marketing.
Diverse studieconferenties primair onderwijs en MKB.
2006 Afstudeerfase Bedrijfskunde. Afstudeerrichting: arbeidsmobiliteit. Afgerond met cijfer 8,5
diverse seminars gevolgd over leiderschap.
2004 Start tweejarig Post-HBO bedrijfskunde aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen

1985-1993 Diverse vakgebonden cursussen o.a. op gebied van leerlingbegeleiding en ICT
Cursus gespreks- en vergadertechnieken, conflicthantering en oudergesprekken.
Managementcursus voor Aspirant Schoolleiding
1982-1985 Pedagogische academie.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik heb een brede interesse en veel ervaring, zowel op educatief, commercieel en leidinggevend gebied. Tevens is mijn kennis van ICT bovengemiddeld, zowel technisch als op gebruikersniveau.
Ik ben enthousiast, betrokken, besluitvaardig, communicatief sterk. Ik ben gewend te overleggen op bestuurs- en directieniveau. Verder ben ik analytisch en in staat te reflecteren op mijn eigen functioneren.
Werkwijze en filosofie Mijn drijfveer is dat ik de mensen in een organisatie het beste uit zichzelf wil laten halen. De kwaliteit van samenwerking is hierbij heel belangrijk. Waar goed wordt samengewerkt, zijn bijna automatisch de resultaten goed. In mijn visie realiseer je dat door verantwoordelijkheid en ruimte te geven, binnen duidelijke doelen en kaders. Maar ook door verantwoording te vragen. Dit is waar het naar mijn mening om draait in een moderne school of onderneming. Ik maak in mijn verbetertrajecten veel gebruik van het model van John Kotter.
Van groot belang is naar mijn mening ook om de juiste vraag van de klant boven tafel te krijgen. Mijn ervaring is dat het probleem dat de klant aangeeft niet altijd het werkelijke probleem is. Daarbij vragen klanten vaak om (het gevolg van) een probleem op te lossen, terwijl ik liever naar de oorzaak van het probleem kijk om daar vervolgens de aanpak op te richten.


Talenkennis interimmanager

Engels; goed
Duits; behoorlijk
Frans; matig

Overig

oudere werkervaringen
Werkverleden in dienstverband.
2006 Adviseur en Trainer Fontys Centrum voor Primair onderwijs (Post HBO managementopleiding)
2006 Trainer HRM en Financieel beleid MagistruM post HBO®.
2005 Interim - directeur basisschool Drunen
2002-2006 Directeur (RDO) Basisonderwijs in Drunen.
2001-2002 Adjunct-directeur Basisonderwijs in Boxtel
1998-2001 Trainer/Consultant in een ICT organisatie mbt CRM systemen en administratieve processen.
1993-1998 Commercieel adviseur bij een groothandel in Educatieve materialen.
1985-1993 Leerkracht Basisonderwijs.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :