Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Werkervaring interimmanager

Rubert heeft een zeer uitgebreide ervaring in sales, management in onder meer electronische/ICT omgevingen. Deze ervaringen heeft hij de laatste jaren ook ingezet op het Human Resource vlak: het begeleiden en beoordelen van mensen die in sales, marketing, management, account management een (nieuwe) toekomst zien. HR activiteiten die zich bevonden en bevinden op het kruispunt werving & selectie en fenomenen als coaching & training.Een breed spectrum met één belangrijke rode draad: levenservaring en zakelijke ervaring in markten waar op het scherpste van de snede successen moeten worden behaald en geprolongeerd. Ervaringen die van grote waarde zijn voor een brede omgeving.Hoe ziet die omgeving eruit? Uit ervaring tekenen we op:

De sales en marketing afdeling waar de spirit lijkt te ontbreken.
Het verloop van mensen brengt de continuïteit van de operatie onder spanning.
Verschuivingen in begrotingen en targets lijken aan de orde van de dag
Onvoldoende blijkt voorzien te kunnen worden in het verloop
Account managers blijven hangen in een gefocust beeld en weigeren de breedte te zien

Zie hier een aantal zeer praktische voorbeelden van situaties waarin Rubert zich een vis in het water voelt. Zakelijk ervaren functioneert hij in die uitdagingen als spiegel, als coach en trainer, maar ook als hands on aanpakker, oplosser, member of the group. Met een centraal doel: alleen winnaars hebben vrienden.

Coaching van managers en professionalsRubert biedt coaching aan managers en professionals die behoefte hebben aan het spiegelen van hun ideeën en gevoelens die samenhangen met dilemma's rondom het werk. Goed coachen helpt om jezelf van een zekere afstand te kunnen beschouwen, kan inspiratie en steun geven en leidt soms tot belangrijke nieuwe inzichten.De aanleiding tot coaching kan liggen in een algemene belangstelling voor persoonlijke groei maar kan ook voortvloeien uit loopbaanvraagstukken of de behoefte om bepaalde belemmeringen te bespreken. De aanpak van Rubert richt zich op het bereiken van een bescheiden vergroting van zelf-inzicht bij zijn cliënt. Weinig is voor goed functioneren zo belangrijk als zelf-inzicht. Vooral het voor de cliënt inzichtelijk maken wat hem op een iets dieper niveau motiveert (wat telt, waar het eigenlijk om gaat) en wat dit betekent voor het werk, zijn belangrijke aspecten van wat tijdens de coaching aan de orde kan komen.Tone of voice is naast de strategie van groot belang en vormt daarom een wezenlijk onderdeel van het coachingstraject. Niet alleen hoe iets wordt aangepakt, hoe naar een oplossing wordt gewerkt, maar ook hoe dat wordt gebracht. Goed brengen heeft tot resultaat dat de oplossingen niet alleen makkelijk beklijven, maar ook zodanig worden geadopteerd als “waren ze zelf verzonnen”.Rubert verstaat die kunst; de kunst van aangenaam en niet bedreigend optreden als dat ook niet nodig is. De kunst van betrokkenheid tonen als daar klaarblijkelijk behoefte aan is. Nog voordat die behoefte wellicht is gevoeld. Maar ook de kunst van duidelijkheid geven als dat nodig is.

Vanuit zijn rol als Manager en General Manager binnen het bedrijfsleven, onder meer bij KPN, OCE, Triple P, Borsumij en MicroWarehouse, heeft Rubert meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van leidinggevenden in meerdere organisaties.
Organisatieadvies: aanpak en aandachtspunten

In de kern van ieder organisatieveranderings-project werken irrationele processen. Deze dienen zoveel mogelijk in het veranderingsproces te worden begrepen. Rubert helpt organisaties om doordachte strategische keuzes te maken en om vervolgens de bijbehorende organisatorische veranderingen te realiseren.

De organisatieveranderingsprojecten die hij ondersteunt kunnen de hele organisatie beslaan of een deel daarvan. Het kan ook gaan om de verbetering van het functioneren van een klein team. In veel gevallen benoemt de cliënt voor een speciaal te bereiken doel een team van medewerkers waaraan Rubert als externe deskundige wordt toegevoegd. De meeste projecten vallen in één van de volgende categorieën:

strategie-ontwikkeling en mission-building voor het bestuur van de onderneming;
verbeteren van de werkprocessen en werkwijze in een van de volgende gebieden c.q. afdelingen: marketing en sales, personeel en administratie;
team-building en conflict-mediatie.

Ter ondersteuning van het veranderproces beschikt Rubert over een groot repertoire aan veranderkundige- en strategieontwikkelings-methodieken. Daarnaast brengt hij een gestructureerde project-aanpak om het project op tijd en binnen budget te helpen realiseren.

Voor wat betreft de inhoudelijke ondersteuning richt Rubert zich vooral op het benutten van het in de organisatie aanwezige talent, de kennis, ambities en de motivaties van de medewerkers. De klantenwensen --interne of externe klanten-- moeten leidend zijn. Ook is een reëel beeld van de eigen concurrentiepositie van groot belang.

Vanuit zijn rol als Manager en General Manager binnen het bedrijfs leven, onder meer bij KPN, OCE, Triple P, Borsumij en MicroWarehouse, heeft Rubert meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden en implementeren van veranderingsprocessen in meerdere organisaties.Opleiding interimmanager

OPLEIDING EN CURSUSSEN
Gymnasium A
Hihshool USA
Managementopleiding De Baak
INSEAD Executive Education (CEO) INSEAD
Strategievorming (KPMG/KPN)
Business analyse (KPMG/KPN)
Financiële analyse (KPMG/KPN)
Verandermanagement (GITP)
Creatief adviseren
Marketing NIMA B
Diverse andere cursussen hoger management (Univ. Amsterdam/Rotterdam/Utrecht)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Karakteristieken:
Uitgebreide management- en advieservaring op het gebied van algemeen management, strategie, marketing, sourcing, verandermanagment en projectmanagement. Overzicht houden in complexe trajecten. Hecht veel belang aan heldere communicatie. In staat verschillende partijen en belangen bij elkaar te brengen. Altijd samen met in- en externe sleutelfiguren werken aan goed onderbouwde, door de organisatie gedragen resultaten. Veel ervaring met verandertrajecten met als doel de winstgevendheid van de organisatie.

Specifieke ervaring en deskundigheid:
· Opstellen en implementeren van strategie en beleid
· Inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen
· Verandermanagement
· Project-/programmanagement
· Ruime ervaring in bedrijfsleven en ICT

Eigenschappen:
visie, pragmatisch, analytisch, helikopterview, peoplemanager, resultaatgericht, vernieuwend en daadkrachtigTalenkennis interimmanager

Goede beheersing van Duits en Engels .
Voldoende beheersing Frans


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :