Flex Manager
De top 21228 Flexmanagers van Nederland
21228 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Management - consultant

Management - consultant

Werkervaring interimmanager

In 1983 accountantskantoor gestart te Nederland en uitgegroeid tot circa 25 medewerkers, waaronder registeraccountants en fiscalisten. In 1989 accountantskantoor gestart in Belgie met circa 8 medewerkers. Beide kantoren zijn in 1998 verkocht aan groot regionaal accountantskantoor.

In 1996 bureau gestart met als doel de kostenstructuren in het middensegment te onderzoeken en kostenbesparingen over een breed scala door te voeren, door daadwerkelijk met leveranciers vernieuwde afspraken te maken, en deze ook te implementeren binnen de organisatie.
Ultimo 2000 aandelen verkocht.

Vanaf 1987 onderneming uit faillissement overgenomen vanuit Belgie, welke zich bezig hield met de ontwikkeling, productie en verkoop van opnameapparatuur voor containers in havens, De verkoop geschiedde wereldwijd. Bedrijf is ultimo 2004 verkocht aan grote onderneming.

Door verkoop van diverse bedrijven thans tijd voor interim functies. Vanuit accountantspraktijk voor diverse bedrijven tijdelijke managementfubcties waargenomen.

Vanuit zelfstandig managementbureau gespecialiseerd in kostenbesparing bij vele brdijven maar ook overheden werkzaam geweest.

Opleiding interimmanager

Gestart met PD, MBA, SPD en nadien vrij snel i.o.m. Novaa zelfstandig accountantskantoren geleid in Neddeland en Belgie, waarbij fiscalisten, AA, CA en NIVRA accountants in dienst getreden zijn.
Daarnaast nog vele cursussen bij o.a. Ernst & Young, Moret gevolgd ter verdieping in probleemstelling binnen MKB bedrijven. Rabobank praktijkfinanciering gevolgd.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vooral vanuit de praktijk gerichte aanpak tot zich geeigend, om in samenspraak de knelelementen binnen een organisatie aan te pakken.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits, Engels

Overig

Vanuit de praktijk ruime ervaring opgedaan, om enerzijds vrij uitgebreide adviesfunctie uit te oefenen, maar anderzijds ook invulling te geven als interim-manager op te treden in verband met het tijdelijk wegvallen van verantwoordelijke functies.

Is in staat om binnen organisaties knelpunten adequaat aan te pakken, en indien gewenst reorganisaties door te voeren.

Kostenbesparingen zo ook inkooptrajecten op efficiente wijze te analyseren. beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :