Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Mgr Payroll, Mgr PSA, projectmgr HRM, pensioenspec.

Mgr Payroll, Mgr PSA, projectmgr HRM, pensioenspec.

Werkervaring interimmanager

Maart 2010 – heden
Supervisor salarisadministratie
Sturing geven aan afdeling, coordineren werkzaamheden.
Oplossen problemen van eerdere jaren met betrekking tot WAO-dossiers
Projectsturing, –medewerking en –uitvoering geven aan ingewikkeld en langlopend pensioendossier inzake collectieve waardeoverdracht.
Project CAO: schrijven CAO en invoering in systemen.
Projectleider inrichting Personal Benefit Shop.
Migratieproject verlofrechten 2012.

Mei 2008 – januari 2010
Troubleshooter salarisadministratie
Oplossen achterstanden en problemen in salarisverwerking.
Sturing geven aan afdeling en verwerkingsproces.
Omzetten financiele structuur in personeelssysteem

November 2007 – april 2008
Payroll project consultant bij een implementatieproject van Perman II (versie 4.0) voor de gehele organisatie
Hands on meewerken waaronder draaien salarisruns, financiële verantwoording en rapportages Qlikview R&A

Jan 2007-Aug 2007
Sr Payroll Officer (PMS/Logica CMG/Payfact) bij een logistieke dienstverlener (2.000 med.), ondersteuning aan afd hoofd, en als sr voor de gehele afdeling. Centraal aanspreekpunt, troubleshooter, oplossen van “oude” problemen.

Mrt 2006-Dec 2006
Mgr Salarisadministratie (ADP Perman II/Multipay), en hands-on, bij een bedrijf in de afval-verwerkingsbranche (logistiek, 2.500 med). Invoer, opzet SOX controls voor afdeling. Opzet AO-beschrijvingen van afdelingsprocessen.

Jan 2006-Apr 2006
Ontwikkeling en invoering van een registratie- onderzoeks- en verslagleggingstool voor exitproblematiek, bij een bedrijf in de beveiligingsbranche (400 med).

Jan 2004-Mei 2005
Ad interim leiding geven aan een personeelsadministratie van een retailbedrijf (>5.000 med.), gecombineerd met een optimalisatieproject in de personeelsprocessen, opzet ESF projectadministratie en verslaglegging. Ontwikkeling management rapportages, ken- en stuurgetallen (PMS/Logica CMG).

Dec 2004-Jan 2005
Oplossen pensioenproblemen na fondswisseling voor een slachterij-bedrijf.

Apr 2004-Sept 2004
Projectmanagement bij omzetting p.i.-systeem (ADP Perman II) bij een bedrijf in de afvallogistiek.

Mei 2003-Aug 2003
Reorganisatie, collectief ontslag, en sociaal plan: voorbereiding, advies en uitvoering bij een pluimveeslachterij.

Mrt 2003-Juni 2003
Omzetting van de pensioenregeling en vormgeven van aanvullende regelingen voor het personeel, advies en invoering, bij een pluimveeslachterij.

Sept 1998-Mei 2000
Projectmanagement bij invoering van een personeelsinformatie- en salarisverwerkend systeem
(SAP R3-HR, PI, PD en Payroll) bij een concern in de agribusiness.

Opleiding interimmanager

1968 - 1975 Atheneum B
diploma

1975 - 1976 Propaedeuse LH Wageningen
opleiding niet voltooid

1977 Onderofficiersopleiding Landmacht
diploma

1980 - 1982 Opleiding Sociale Verzekeringen
diploma

1987 - 1988 Opleiding Belastingassistent
diploma

1989 - 1991 Opleiding Actuarieel Rekenen
getuigschrift

1998 Adviesvaardigheden voor stafmedewerkers
getuigschrift

2002 Consultant en communicatie
getuigschrift

2003 Prince2 Projectmanagement
(Foundation & Practicioner)
certificaat
2012 Post HBO registeropleiding Sociale Zekerheid

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Doel- en resultaatgericht, keep-it-simpel, effectief, inlevend, management op resultaat en vertrouwensbasis, overzicht en diepgang, sensitief op interactie en communicatie.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Duits, Engels in ruim voldoende mate
Frans beperkt

Overig

Sportief, breed georienteerd, oog voor business en mens.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :