Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Mei 2008 – heden
Functie: Organisatie Adviseur a.i.
Opdrachtgever: Callcenter
Werkzaamheden: het adviseren op het gebied van proces- en organisatieverandering en -verbetering. Tevens heb ik me beziggehouden met het opzetten van nieuwe afdelingen binnen de organisatie. Mijn verantwoordelijkheden o.a.:
- Als HR Projectleider ontwikkelen en implementeren van een personeelsbeoordelingtraject en het ontwikkelen van de instrumenten hiervoor.
- Directie adviseren en coachen.
- MT team aansturen en begeleiden in nieuwe situatie.
- Aanname en Ontslag procedures personeel.
- Waarborgen van (klant)processen die door verschillende afdelingen ondersteund worden. Uitwerken en valideren van de huidige processen. Beschrijven en valideren van de toekomstige processen. Uitvoeren van een verschillen analyse op basis van de huidige en toekomstige procesbeschrijvingen om vervolgens een actieplan te maken om de procesverandering door te voeren.

September 2005- mei 2008
Zelfstandige Creator@Work VOF .
Functie: Directeur
Werkzaamheden: het bedenken van innovatieve ideeën op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Het opzetten van MVO projecten en het geven van trainingen. Het ontwikkelen van trainingen en begeleidingstechnieken. Samengewerkt met: SoZeWe Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam, Rabobank, ABN Amro Bank, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Scholen, etc.
De trainingen die ik heb gegeven zijn:
– empowerment
– communicatie trainingen
– presentatie technieken
– werkethiek
– commerciële trainingen

Januari-2005- september 2005
Functie: Interim Manager
Opdrachtgever: Zorgverzekeraar
Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor het realiseren van de kantoorplannen en vastgestelde targets op het gebied van verkoop (individueel en MKB). Medewerkers resultaat gericht aansturen op het gebied van commercie. Medewerkers coachen en begeleiden betreft omschakeling cultuur. Optimaliseren van klantenwerving en maximaliseren van klantenbehoud. Overstijgende werk allianties vormen met derden. Het geven van trainingen op het gebied van presentatietechnieken en het ontwikkelen van competentie management en daar uitvoering aan geven.


Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
HBO-iw ( inrichtings werk ) behaald: 1994
Cursussen / trainingen
Communicatie en gedragskunde
Leergang Middle Management
Onderhandelingsstrategie
Conflicthantering
Arbeidsrecht
Sociale Zekerheid
Projecttraining
Commerciële training


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Veranderingsmanagement:door mijn ervaringen met dienstverlenende organisaties ken ik de culturen erg goed en weet ik dat er op het gebied van procesverbetering het nodige zal vergen van het personeel. Wel resultaat maar nooit echt succesvol! Ik kan ervoor zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt.

Communicatie: dialoog en interactie tussen directie, leidinggevenden en medewerkers.

Netwerker: het leggen en onderhouden van contacten. Allianties vormen met andere organisaties. Ik bezit zelf een groot netwerk.

Thinking out off the box: hou me graag bezig met opportunities, kansen zien en pakken.

Creatief: creatief denker en doener.

Trainer en coach: er voor zorgen dat het menselijk kapitaal binnen organisaties optimaal wordt benut, ziekte verzuim verkorten en tegengaan. Ontwikkelings plannen handen en voeten geven. Workshops arrangeren en geven. Ik sta bekend om mijn empowerment trainingen.

Oog voor detail: zorg dragen voor uniformiteit, zorg dragen voor uitstraling. Brochures, website, communicatie naar buiten toe moet kloppen.

Manager: Doelgericht, plannen, organiseren, leidinggeven en controleren

Waar ben ik niet zo goed in:
Financieel onderlegd ben ik niet, ben ook niet boekhoudkundig.
Kan wel met een begroting omgaan en zorg dragen dat deze gehanteerd wordt.


Talenkennis interimmanager

Engels
Frans, matig
Portugees, matig

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :