Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager op gebied van Financien en HRM

Interim manager op gebied van Financien en HRM

Werkervaring interimmanager

Organisatie:Nederlands Forensisch instituut
Jaarwerk uitgevoerd en voor gesubsidieerd projecten de verantwoording voor de accountantscontrole vervaardigd
(ivm met ziekte medewerker)

Organisatie: Nederlands Forensisch instituut
Budgetbewaking afdeling: Digitaal Techniek & Biometrie (90 fte)
Het coachen van Teamleiders ivm budget/begrotingscyclus
Ondersteuning van het Hoofd Digitale Techniek & Biometrie bij de algemene procesgangen (SAP)
Advisering projectadministratie ivm capaciteitsmodel
Kostenreductie

Organisatie: Nederlands Forensisch Instituut
Afdeling Digitaal Techniek & Biometrie
Project: Kennis en expertise Centrum Intelligente Data Analyse

Ondersteuning van projecten op controle taken.
Project voortgang bewaken
Rapportage en verantwoording aan programmamanager(Prince II) en Relatiebeheer
Gedurende de loop van het project projectleider geweest.
7 tal medewerkers begeleid met Datamining, Textmining en Sociale Netwerk Analyse

Organisatie: De Stromen Opmaat Groep te Rotterdam
Afdeling: Administratie en Automatisering (A&A)
Functie Hoofd Personeels -en Salarisadministratie HPSA(20 fte’s)

Een fusie tussen een V&V instelling en een Thuiszorg organisatie de salarisadministratie samengevoegd vanuit 2 locaties en een keuze traject gedaan voor een nieuw HRM/Salarissysteem.
Processen efficiënter gemaakt, zodat de controle eenvoudiger en sneller verliep.
Begrotingen en budgetten opgesteld (inclusief jaarverantwoording 2006) voor personele kosten opgesteld conform NZa (Prismant) voorschriften.
Opgevolgd door een nieuw geworven vaste HPSA


Organisatie: DVOM onderdeel Amsterdam Arrondissementsparket (SSC)
Functie: Coördinator Financiën en Controle
Bij Justitie een Shared Service Centre (17 fte) vormgegeven. In overleg met Parket Generaal aan één van de vier SSC leiding gegeven en 6 bedrijfsonderdelen samen laten gaan in het SSC.
Zorgdragend voor de MARAP rapportages over begroting en budgetten.
Opgevolgd door een vaste leidinggevende.


Organisatie: Arrondissementsparket Amsterdam
Functie: Hoofd Financiën
Bij een justitieel organisatie onderdeel de FEZ afdeling (8 fte’s)gereorganiseerd.
Verantwoordelijk voor de MARAP rapportages over begroting en budgetten (SAP)

De afdeling moest van een volgende afdeling omgebogen worden naar een meedenkende afdeling.
Een aantal efficiëntie maatregelen doorgevoerd waardoor de facturen en declaraties tijdig betaald worden. Ook een factuurreductie verwezenlijkt door, met een aantal leveranciers aangepaste afspraken te maken over facturatie.


Organisatie: Cp Group Vlaardingen
Consultancy opdracht in opdracht van management
Overzetten van onderstaande administraties naar moederbedrijf en coachen van medewerkers (30 fte’s)
Beschrijving van de administratieve organisatie en het maken van rapportages
Overleg voeren met de accounts en softwareleveranciers
Het optimaliseren van de aansluitingsadministraties.
Koppeling vervaardigd tussen ERN software en Cash waardoor dubbele invoer achterwege kom blijven.

Organisatie: Hacap
Consultancy opdracht in opdracht van management
Begeleiding van een handelsonderneming bij een overname van een logistiek bedrijf. Inventarisatie van administraties.
Onderzoek naar Rekening Courant verhoudingen met andere transport organisaties
Debiteuren onderzoek ivm met achterstand betalingen

Organisatie: Provincie Brabant
Afdeling: Personeel & Organisatie
Functie: Ondersteuning Hoof P&O
Bij grote overheidsorganisatie (1.500fte’s) processen inventariseren en het uitvoeren van efficiency slagen.
Uitvoerige controle en het decentraliseren van de ziekteregistratie in het Personeelsinformatiesysteem (PIMS) met aanlevering aan Arbodienst (Wet Poortwachter).
MARAP Rapportages op decentraal niveau beschikbaar maken. Hier

Organisatie: CP Chemicals
Consultancy opdracht in opdracht van management
Voor een handelsonderneming in chemicaliën facturatie-proces vereenvoudigt en managementrapportage vervaardigd. Ondersteuning verzorgd voor de afdeling

Organisatie: Stichting Nederlandse Vrijwilligers
Afdeling: Bedrijfsvoering
Consultancy opdracht
Ontwikkelingsorganisatie (400 fte’s)geadviseerd in het
los koppelen van een overheidssalarissysteem (PERCC) naar een zelfstandige salarisadministratie (ADP), inclusief aanmeldingen bij de diverse instanties (Belasting, Pensioenfonds etc).
Begroting en kosten-verdeelstaat opgesteld
Gegevenscontrole tussen het toekomstige SAP HR en het huidige salarissysteem

Organisatie: CP Chemicals
Consultancy opdracht in opdracht van management
Voor een handelsonderneming in chemicaliën
Orderbevestigingsysteem geïmplementeerd Inclusief een voorraadsysteem en koppeling naar een financiële administratie

Voor 2002 in Loondienst gewerkt.

LVNL (plv Hoofd HRM)
Rijksluchtvaartdienst (plv Hoofd Financiën)
Rijkswaterstaat (Hoofd Boekhouding)

Opleiding interimmanager

SPD 1 en 2
Praktijkdiploma boekhouden (PDB)
Havo

Diverse rapportage modules

Excel
Discovery (Oracle)
SAP
MS Projects
Business Objects

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Peoplemanager
Creatief
Resultaat gericht met coachiong op de werkvloer

Talenkennis interimmanager

Nerdelands
Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :