Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager zorg (Interim of projecten)

Manager zorg (Interim of projecten)

Werkervaring interimmanager

Werkgever GrowWork:
Van/ tot 9 juli 2008 - 1 april 2009
Interim manager Verpleging en Verzorging.
Taken:
Integraal verantwoordelijk voor personeel, kwaliteit van dienstverlening en financien
Leidinggeven aan 69 medewerkers
Sturen op productie, ziekteverzuim en rechtmatige zorg
Sturen op een efficiente manier van werk
Verandermanagent en ondersteunen HKZ (Hospice)

Werkgever GrowWork:
Van/ tot 26 mei 2008 - 1 augustus 2008
Interim manager HV
Taken:
Het tijdelijk waarnemen van de functie van wijkmanager
Direct leidinggeven aan medewerkers
Verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en productiviteit van de zorg
Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe organisatie

Werkgever Amsta:
Van/ tot 2002 - 2008
Unithoofd Intramurale zorg
Taken:
Verandermanagement
Coachen van medewerkers en leerlingen
Opstellen en realiseren van jaarplannen
Begrotingsvoorstellen t.a.v. de unit en beheren van unitbudget en beddenproductie
Werving en selectie
Functioneringsgesprekken
Bewaken Arbo-afspraken
Sturen op zorgprocessen
Toezien op kwaliteit
Klachtenafhandeling
Realiseren van een nieuw (voedings)beleid
Vorm geven aan de vernieuwing van het zorgdossier
Vorm geven aan belevingsgerichte en persoonlijke zorg, Verbetering van privacy en contacten tussen de bewoners

Werkgever Amsterdam Thuiszorg:
Van/ tot 1985 - 2002
Manager extramurale zorg en HV
Taken:
Coachen van 40 vaste medewerkers en 15 flexers
Personeelsmanagement met accenten op verbetertrajecten en terugdringen ziekteverzuim
Bewaken Arbo-afspraken
Toezien op de gewenste productie
toezien op kwaliteit
Klachtenafhandeling
Werkgroep selectieprocedure instroom leerlingen en opleiding
Aandachtsveld ongewenste intimiteiten op de werkvloer
Opzetten van zelfsturende teams
Vervangend vertrouwenspersoon

Coordinator Alpha-zorg
Taken:
Coordineren van huishoudelijke ondersteuning en bijbehorende taken

Praktijkopleider
Taken:
Opleiden van leerlingen en begeleiden van verbetertrajecten

Verzorgende in complexe situaties

Opleiding interimmanager

Post HBO Operationeel management
VIG
Training functioneringsgesprekken
Operationeel management aan zet
Praktijkopleiding
Wijkbejaardenverzorging

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Veranderprocessen
Kwaliteitsbevordering
Doorzettingsvermogen
Teamwerker
Zorgvuldig
Resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Bekend met intra- en extramurale zorg
Ervaren in het omzetten van doelgroepen
Ervaren in het coachen van veranderingen
Beleidsontwikkeling
Sturen van zorgprocessen
Vorm geven aan vernieuwing


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :