Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

(Project) Manager

(Project) Manager

Werkervaring interimmanager

2010 Interim Operations and Development Team Leider (Zweedse Retailer) Van Januari tot Juli 2010 gaf ik leiding aan een team van 4 (inclusief mezelf) in de nieuwe afdeling “Online Learning”. Het team was verantwoordelijk voor het onderhouden en verder ontwikkelen van een website voor Kennismanagement. Belangrijk voor deze nieuwe afdeling waren procesanalyses, opbouwen van klantrelaties en opzetten van planning en planningsprocessen. Tevens was ik de drijvende kracht achter een grote update op het gebied van site-usability, gaf ik ondersteuning aan ontwikkeling van de afdelingsplanning en -strategie en hielp ik teamleden om vaste grond te vinden in hun nieuwe rollen.
2009 Project Manager Data Migratie (Zweedse Retailer) Van Mei 2009 tot eind 2009 gaf ik leiding aan een team van business experts en technische experts. Samen hebben we onder grote tijdsdruk gezorgd dat content uit meerdere ‘oude’ systemen (Oracle/SQL) correct werden gemigreerd naar een nieuwe Sharepoint omgeving. De migratie duurde ongeveer 4 maanden en het totale budget lag rond de 300K Euro.
2008-2009 Project Manager Content Productie (Zweedse Retailer) Van Mei 2008 tot April 2009 was gaf ik leiding aan een team van business experts bij deze retailer. Samen creëerden we online know-how voor een nieuwe website voor kennismanagement. Ik zorgde onder meer voor nieuwe team leden en het opzetten van productieprocessen en workflows voor ongeveer 15 teamleden. Tevens gaf ik sturing aan verschillende leveranciers voor specifieke productieactiviteiten. Het totale budget bedroeg ongeveer 2mln Euro.
2008 Project Management Coach (Zweedse Retailer) Van Januari tot April 2008 werkte ik als coach voor een klein team van junior en medior projectmanagers. Tot mijn taken behoorde naast coaching ook het opleiden in basiskennis, assisteren bij het opstellen van plannen en rapportages en risicomanagement.
2006-2007 Project Manager GIS
ENECO Energie Van november 2006 tot oktober 2007 werkte ik bij ENECO Utrecht als projectmanager voor de implementatie van een GIS-systeem voor de registratie van Gas Assets. Het project zorgde voor de conversie van de oude CAD-gebaseerde gegevens en de beheerste introductie van het nieuwe systeem. Er werden uitvoerig processen geanalyseerd, zodat iedere verandering beheerst aan de organisatie kon worden toegediend. Tevens werd een opleidingspakket op maat samengesteld. Het team bestond uit een informatie-analist, een proces-analist en een opleidingsspecialist. Het budget bedroeg ongeveer 1mln Euro.
2007 Project Manager Website
Levendehave.nl Voor deze gesubsidieerde stichting bouwde ik als vrijwilliger een kennisbank / wiki gebaseerd op het open source platform Drupal. De stichting heeft nu de mogelijkheid om artikelen uit offline publicaties coherent op de website te plaatsen, ingelogde gebruikers kunnen bijdragen aan de wiki en online vragen stellen en discussiëren.
2006 Business Consultant Basisregistratie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voor het ministerie deed ik een vooronderzoek omtrent de huidige en gewenste situatie van de medewerkersregistratie. Ik analyseerde techniek en processen rondom deze centrale applicatie, alsmede de applicaties binnen de organisatie die identiteitsgegevens gebruiken. Een kernaspect van de opdracht was het op één lijn krijgen van verschillende directies binnen SZW. Kernbegrippen: basisregistratie, procesverbetering, service oriented architecture / webservices. De opdracht werd gegund aan Bureau Zenc, die vervolgens mij inschakelde vanwege mijn specifieke kennis over gegevensbeheer en procesontwerp. In 2007 is op basis van het vooronderzoek een project gestart.
2006 Projectmanager Website Foundation for Global Village Congress Voor deze stichting met wereldwijde VN-accreditatie bouwde ik als vrijwilliger binnen enkele weken een website gebaseerd op het fantastische open source platform Drupal. GVC-medewerkers kunnen nu eenvoudig inloggen en zelfstandig teksten op de website wijzigen, nieuwsberichten toevoegen, nieuwsbrieven versturen. GVC deelnemers kunnen zich op de site registreren, en nieuwsbrief-abonnementen beheren. Daarnaast kunnen alle deelnemende \'villages\' in hun eigen beschermde omgeving hun lokale problemen, kansen en gewenste ontwikkelingsprojecten beschrijven. Op basis van deze informatie brengt GVC verschillende wereldwijde dorpen met elkaar in contact en neemt zij investeringsbeslissingen.

2006 Projectmanager Pilotproject GML voor ProRail ProRail beheert duizenden kilometers spoor en geeft ieder jaar vele bouw- en onderhoudsopdrachten aan ingenieursbureaus en aannemers. Momenteel worden uitgevoerde opdrachten aangeleverd in CAD-bestanden van bijvoorbeeld AutoCad of Microstation. De opdrachtgever wilde meer kennis opdoen over XML en open standaarden. Ik werd daarop ingeschakeld vanwege mijn kennis omtrent gegevensuitwisseling en -beheer.

Voor de opdrachtgever ben ik een pilot-project gestart, met als doel de opbouw van kennis voor een toekomstige vervanging van de huidige CAD-bestanden. Uitwisseling middels open standaarden zoals GML belooft meer efficiëntie, beter betrouwbare gegevens en misschien zelfs kortere projecten.

Ik ontwikkelde samen met een klein team een GML-schema op basis van UML, een kleine database met testgegevens en export- en importscripts. Het eindresultaat was eindrapport met veel kennis die kan worden hergebruikt wanneer de uitwisseling middels GML grootschalig zal worden ingevoerd.

Over de pilot scheef ik samen met enkele projectmedewerkers een artikel dat is geplaatst in de uitgave “Geo-info”.

2006 Business Consultant voor ICTU / Contact Center Overheid Binnen de overheid is het plan opgevat om alle contactmomenten met de burger te decentraliseren naar de gemeente, ook wanneer het vragen / informatie over de rijksoverheid betreft. De vraag die hieruit ontstond was \"hoe krijgen we alle relevante informatie bij call center medewerkers in de lokale call centers?\". Er waren vragen over:
• hoe de content opgebouwd moest worden,
• hoe de reeds aanwezige content zo goed mogelijk kon worden hergebruikt, en
• hoe de bestaande centrale overheidsorganisaties ingezet konden worden
De opdracht werd gegund aan Bureau Zenc, die vervolgens mij inschakelde vanwege mijn specifieke kennis over contentmanagement en procesontwerp. In samenwerking met Zenc ontwikkelde ik een procesmodel en een informatie-architectuur die op deze vragen antwoord gaf. Op basis daarvan schreven we een projectplan, waarmee de CCO organisatie het project verder gestalte kon geven.

2006 Projectmanager KennisPortaal /intranet voor Nma Voor de NMA moest een nieuwe versie van de intranet portal - het NMA Kennisportaal - worden gerealiseerd op basis van ongeveer 40 verbeterpunten. De portal geeft een overzicht van alle documenten die binnen NMA betrekking hebben op bepaalde \'zaken\'. De opdracht werd gegund aan Virtual Affairs, en ik deed de projectleiding. Technologie gebaseerd op Microsoft Sharepoint.

2006 Docent Bedrijfseconomie In het voorjaar van 2006 doceerde ik aan de HAN als inval docent voor de opleiding diëtetiek voor één semester het vak bedrijfseconomie.
2004-2006 Programma-manager Regelgeving voor ProRail Van november 2004 tot april 2006 werkte ik voor ProRail als Programmamanager Regelgeving. Het programma had als doel de sturing die ProRail uitoefent op haar leveranciers te verbeteren door de technische kennis van ProRail effectiever te benutten. Hiervoor moeten vele aspecten verbeteren aan de ontwikkeling, het beheer en de publicatie van Regelgevingsdocumenten. Op het hoogtepunt liepen hiervoor ongeveer 12 grote en kleine projecten, variërend van kleine wijzigingen aan het publicatiesysteem, tot aanpassingen aan processen en werkwijzen in het bedrijf. Het programma werd aangestuurd door een stuurgroep met directieleden. Ik was direct en indirect leidinggevend aan plm. 10 medewerkers.

2004-2005 Informatie-consultant ProRail Rol: adviseur van het zogenaamde Technisch Comité. Adviseren over de ontwikkeling en invoering van regels en samenwerkingsverbanden, om de uitwisseling van (infrastructurele) informatie tussen ProRail en haar leveranciers te verbeteren. Hoofdrol bij organisatorische inbedding van het comité, de start van de leveranciers-klankbordgroep en bij de ontwikkeling en implementatie van gestructureerde gegevensuitwisseling.

2001 - 2005 Auteur voor vele publicaties op het gebied van ICT en e-business. Het schrijven van artikelen, overzichten en checklisten over ICT-gerelateerde onderwerpen zoals e-business, projectmanagement en ICT-management. Columns in magazine ‘CIO’ en Infoworld. Daarnaast heb ik gepubliceerd in Emerce (o.m. ‘Business Intelligence update’, ‘Business Trends 2003’, “Content Management Update’ en verschillende FAQ’s), Business Consultant, ComputerPartner, Management Consultant, Zibb.nl, Bizz, Infoworld, Tijdschrift voor Marketing (Connect).

2002 Projectmanager Uitgeefconcept voor Delft University Press Projectmanager voor inrichting van back-office-organisatie voor online wetenschappelijke publishing community / publicatie-site. Projectduur: 5 maanden

2002
Business consultant voor Deelgemeente Rotterdam Feijenoord Workshops, interviews, ontwikkelen plan van aanpak voor stadscommunity / website. (in samenwerking met Zenc)

2002 Communicatie adviseur voor Ruysdael Adviesgroep Marketingworkshops, communicatieadvies bij vertaling competenties naar ICT-markt.

2002 Projectmanager Tekenvoorschriften voor Railinfrabeheer / ProRail Projectleider in het project Tekenvoorschriften dat als doel had specificaties te maken voor grootscheepse digitalisering van CAD-tekeningen. Auteur van verschillende generieke voorschriften over gegevensarchitectuur. Projectduur: 12 maanden.

2001 Projectleider website voor Improfin advies Projectmanager van website. Tussenpersoon voor opdrachtgever en technische leverancier. Verantwoordelijk voor het functioneel ontwerp en technische realisatie van een vernieuwde website. Projectduur: 6 weken.

2001 Business Development Manager voor Noblestar Benelux Business Development Manager. Ontwikkeling en inbedding van marketingpropositie. Vertaling van de aanzienlijke technische skills van Noblestar op het gebied van mobiel internet naar klantgerichte oplossingen. Projectduur: 3 maanden

2000 Business consultant voor Mediamotive
Ontwikkelen strategie en businessplan. Conceptontwikkeling voor portal / community. Gesprekken met investeerders. Projectduur: 2 maanden.

2000 Business Consultant voor NetlinQ Framfab Formuleren van propositie voor breedbandservices, samenstelling van marktteam en inbedding in nieuwe organisatiestructuur.

2000 Business Consultant voor PortofRotterdam.com
Vertaling businessmodel naar bedrijfsarchitectuur, functioneel ontwerp en randvoorwaarden voor technische specificaties. Adviesrol bij selectie en inkoop contentmanagementsysteem. Projectduur: 4 maanden.

2000 Business Consultant voor Geboortewinkel Vertalen offline processen naar e-business, opnemen nieuwe kansen in businessmodel, ontwikkeling businessplan. Concept voor website en e-community. Gesprekken met investeerders. Projectduur: 2 maanden.

2000 Projectmanager web-shop voor Nuon Warmgeregeld Projectmanager van technische realisatie van de Nuon Warmwonen-shop (direct selling concept). Projectduur: 6 weken.

2000 Projectmanager Internetstrategie voor @fun/SBS/Endemol Projectmanager van adviesgroep voor ontwikkeling Internetstrategie/functioneel ontwerp. Projectduur: 1 maand.

2000/2001 Business Manager voor Twofold-media / RethinQ In opdracht van venture capitalist RethinQ coördineerde ik de startup-fase van het nieuwe ebusiness-bedrijf TwoFold. Daarbij een coördinerende en sturende rol bij vaststelling strategie, marketing, inkoop webapplicatie, website, huisstijl, reclamecampagne. Duur: 3 maanden.

1998-1999 Hoofdredacteur voor Ten Hagen en Stam Hoofdredacteur van het ‘maandblad Informatie – maandblad voor de informatievoorziening’. Verantwoordelijk voor realisatie van het maandblad binnen eisen van tijd, kwaliteit; telkens met 15-20 auteurs en 5 medewerkers. Belast met strategie, budget, formule en kwaliteit van het blad. Aansturing marketing, advertentiewerving, productie en redactie. Direct leidinggevend aan eind- en bureauredactie. Als hoofdredacteur tevens projectleider van realisatie Internetsite van het maandblad; inkoop website en integratie in organisatie en redactieprocessen. Projectduur: 6 maanden.

1997 Vakredacteur en eindredacteur voor Wolters Kluwer Coördinatie en vakinhoudelijke redactie van een groot aantal ICT-uitgaven waaronder losbladige uitgaven, boeken en een e-business nieuwsbrief. Tevens verantwoordelijk voor uitgeefstrategie en formule van een boekenserie en voornoemde nieuwsbrief.

Opleiding interimmanager

2006
Prince2 Foundation Certificate
1992-1996
Masters degree in English literature and linguistics (finished) at the University of Groningen, The Netherlands. One year at the university of Salford, England.
1991-1992
Computer Science and Mathematics (not finished) at the University of Groningen, The Netherlands.

1990

HAM-radio ministerial exam (PH0HD)
1989-1991

Atheneum (finished) at the Rijksscholengemeenschap te Schagen, The Netherlands. Subjects: Dutch, English, Mathematics (A&B), Physics, Economics (I&II)

1984-1989
HAVO (finished) at the BAC te Schagen, The Netherlands. Subjects: Dutch, English, Mathematics, Physics, Economics, Business Economics.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Projectmanagement
Efficiente teams
Getting things done
Vertaling ICT – organisatie
Content Management
GIS
Internettechnologieën
Open Source en Open Standaarden
Gegevensbeheer
Politiek in organisaties
Doorzetten om een doel te bereiken
Communicatie & Media


Talenkennis interimmanager

English
Dutch
Some German
Some French

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :