Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager

manager

Werkervaring interimmanager

2009-heden interim manager

10-2010- heden coach / adviseur Klinisch Chemisch Laboratorium
07/2009-10/2010 manager Klinisch Chemisch Laboratorium
02/2009-07/2009 afdelingsmanager verpleegafdeling Geriatrie
02/2009-07/2009 afdelingsmanager verpleegafdeling Longgeneeskunde

Werkervaring
1977-2008: Medisch Spectrum Twente
1995-2008 afdelingshoofd
1992-1995 teamleider
1982-1992 verpleegkundige
1977-1982 leerling verpleegkundige A
1976-1977: militaire dienstplicht vervuld

Juli 2009 – 30-06- 2010 Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) 70 FTE
Vraagstelling / opdracht:
-Leiding geven aan KCL in duaal management met lab specialist.
-Onderzoek het cultuurprobleem en maak een plan van aanpak om tot een betere samenwerking te komen.
-Breng advies uit over in welke vorm de functie van manager KCL moet worden ingevuld.
-Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter Raad van bestuur, uitvoering geven een samenwerkingsverband met verschillende laboratoria.
-Onderzoeken welke efficiëntie mogelijkheden er zijn in de samenwerking met het lab van de apotheek
Resultaat:
- Middels het integreren van de functies medisch manager (vakinhoud) en die van afdelingsmanager in één nieuwe functie van Hoofd Klinisch Chemisch Laboratorium en het herpositioneren van de functies van de teamleiders is er een nieuw management met het daarbij horend gedrag geïmplementeerd.
- Middels persoonlijke coaching en begeleiding zijn de leidinggevenden in staat om hun functie beter uit te voeren.
- Resultaatgerichte functiebeschrijvingen zijn geschreven en het organogram is vastgesteld.
- De medewerkers zijn tevreden, ervaren een stabieler team en hebben vertrouwen in de toekomst.
- De ondersteunende diensten worden maximaal betrokken en hun inbreng wordt gewaardeerd.
- Een afdeling-ontwikkelplan met daaraan gekoppeld het activiteitenplan is, met inbreng van alle medewerkers, tot stand gebracht en wordt uitgevoerd.

2009 – juli 2009 verpleegafdeling Geriatrie 16 bedden
Vraagstelling/opdracht:
Verbeteren van de samenwerking binnen de afdeling.
Het realiseren van optimale bedrijfsvoering, zowel in financieel opzicht als wat betreft de kwaliteit van zorg.
Resultaat:
- Middels het verder doorvoeren van functiedifferentiatie zijn de functies van bedrijfsvoerenden, verpleegkundigen, zorgassistenten en secretaresses, gepositioneerd.
- Middels persoonlijke coaching en begeleiding zijn de bedrijfsvoerenden in staat om hun functie beter uit te voeren.
- De personele formatie is in overeenstemming met de begrote personele formatie.
- De werkdruk, zorgzwaarte en personele inzet per functiegroep is in evenwicht.
- De medewerkers zijn tevreden, ervaren een stabieler team en hebben vertrouwen in de toekomst.
- De ondersteunende diensten worden maximaal betrokken en hun inbreng wordt gewaardeerd.
- Een afdelingsbeleidsplan met daaraan gekoppeld het activiteitenplan is, met inbreng van alle medewerkers, tot stand gebracht en wordt uitgevoerd.

2009 – juli 2009 verpleegafdeling Longgeneeskunde 21 bedden
Vraagstelling/opdracht:
Verbeteren van de samenwerking binnen de afdeling.
Het realiseren van optimale bedrijfsvoering, zowel in financieel opzicht als wat betreft de kwaliteit van zorg.
Resultaat:
- Middels het verder doorvoeren van functiedifferentiatie zijn de functies van bedrijfsvoerenden, verpleegkundigen, zorgassistenten en secretaresses, gepositioneerd.
- Middels persoonlijke coaching en begeleiding zijn de bedrijfsvoerenden in staat om hun functie goed uit te voeren.
- De werkdruk, zorgzwaarte en personele inzet per functiegroep is in evenwicht.
- De personele formatie is in overeenstemming met de begrote personele formatie.
- De medewerkers zijn tevreden, ervaren een stabieler team en hebben vertrouwen in de toekomst.
- De ondersteunende diensten worden maximaal betrokken en hun inbreng wordt gewaardeerd.
- Nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het beademen van patiënten op de verpleegafdeling, worden in gang gezet.
- Een afdelingsbeleidsplan met daaraan gekoppeld het activiteitenplan is, met inbreng van alle medewerkers, tot stand gebracht en wordt uitgevoerd.


Verantwoordelijkheden in de functie van afdelingshoofd:
opstellen / beschrijven van en verantwoordelijk voor: bedrijfsproces en de kwaliteit van de processen, personele formatie, personeelsmanagement, financiële begroting en realisatie, meerjaren beleidsplan, materialen / middelen beheer.

december 2002 – 2008 afdelingshoofd Stomapoli 1,15 FTE stomaverpleegkundige
september 2005 – 2008 Afdelingshoofd Kaakchirurgie
september 2005 – 2008 Afdelingshoofd Centrum Bijzondere Tandheelkunde
17 FTE (secretaresse, tandartsassistenten, verpleegkundigen en mondhygiënisten)
september 2005 – 2008 Afdelingshoofd/projectleider Centrum voor Mammacare. 4,2 FTE Mammacare verpleegkundige en Nurse practitioners (zie ook nevenfuncties)

januari 2002 – 2006 twee verpleegafdelingen Gastro-Enterologie, Oncologie en Mondziekten & Kaakchirurgie.
60 bedden 52 FTE

1998 – 2003 Bureau Opname 6 FTE + 4 FTE => 8 FTE:
Heelkunde, Orthopedie, Oogheelkunde, Mondziekten & Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde Bovengenoemde Bureau Opname samen met Neurologie, Neurochirurgie en Longgeneeskunde geherhuisvest en geïntegreerd binnen één Bureau Opname.

1998 - 2002 verpleegafdeling Vaatchirurgie 33 bedden 32 FTE

1997 -1998 twee verpleegafdelingen Orthopedie 66 bedden 55 FTE.

1995 -1997 verpleegafdeling Orthopedie 33 bedden 29 FTE. Dagbehandeling binnen afdeling geïmplementeerd.


Nevenfuncties
2007 juni onderzoeker problematiek met betrekking tot de beschikbaarheid van arts-assistenten Heelkunde.
Middels functiedifferentiatie de functie van artsassistent Heelkunde en Nurse Practitioner op elkaar afgestemd.
2006 mei / november projectleider “Integratie twee locaties”
Uit onderzoek diende helderheid te worden verschaft omtrent efficiënte bedrijfsvoering. Resultaat: per 1 januari 2007 is een efficiënte bedrijfsvoering gerealiseerd.
2005-2008 projectleider Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)
Vraagstelling/opdracht: Het realiseren van een sneller beter traject.
Resultaat: Het efficiënter (snellere diagnostiek in de poliklinische fase, kortere verpleegduur gevolgd door (intensievere) poliklinische nabehandeling) en klantvriendelijker aanbieden van zorg voor patiënten die een grote open buikoperatie moeten ondergaan, is gerealiseerd.
2005 voorzitter werkgroep pré- en postoperatieve zorg Heelkunde
Resultaat: de pré en postoperatieve zorgvragen worden op de verpleegafdeling, OK en nabehandeling op dezelfde manier beantwoord.
2004-2008 voorzitter /projectleider werkgroep Mammapoli
Vraagstelling/opdracht: Het realiseren van een mammapoli.
Een Centrum voor Mammacare is gerealiseerd.

2004-2005 lid werkgroep reductie aantal verpleegbedden op locatie. Van 363 bedden naar 324 bedden.
2004-2007 lid werkgroep infuussystemen
2004 in samenwerking met de SAXION Hogeschool bijscholingscursus voor oncologische chirurgische verpleegkundigen opgezet

2003 afdelingshoofd a.i.: - verpleegafdeling Orthopedie
- spreekuursecretariaat Orthopedie
- Bureau Opname
2002-2006 namens Ziekenhuis zitting in werkgroep InterZorg ouderen
2002-2005 voorzitter werkgroep chirurgische verpleegkundige protocollen in het kader van kwaliteitsbeleid NIAZ
2002-2003 voorzitter werkgroep préklinische verpleegkundige intake spreekuur binnen de Heelkunde
2000-2002 projectleider integratie twee maatschappen heelkunde (11 FTE chirurgen 19 FTE assistenten AIOS en ANIOS)
2000-2003 lid werkgroep zorgvernieuwingsproject wondzorg
2000-2004 afdelingshoofd a.i verpleegafdeling dagbehandeling en algemeen chirurgische verpleegafdeling. Het realiseren van een optimale bedrijfsvoering (longstay => shortstay en dagbehandeling) binnen twee chirurgische verpleegafdelingen op een buitenlocatie ten gevolge van het aanpassen van het profiel van de locatie.
2000-2005 voorzitter VASVON, in samenwerking met de SAXION Hogeschool bijscholingscursus voor vaatchirurgische verpleegkundigen opgezet
2001 VASVON (Vaatchirurgische Samenwerkende Verpleegafdelingen Oost Nederland) opgericht
2002 lid werkgroep uitbraakmanagement MRSA en mede ontwikkelen uitbraakprotocol
2002-2002 lid MRSA crisisteam
1998-2002 regelmatig dagelijkse operationele leiding rond MRSA uitbraken binnen de cluster en locatie

Opleiding interimmanager

- Postdoctorale opleiding TSM Business School “Health Care Management Programma”
- Kwaliteit en leren Medisch Spectrum Twente
- “Beleidsmatig Creëren” Wagner Advies
- Functioneringsgesprekken en Verzuimmanagement Arbodienst Drienerlo
- Resultaatgericht Management Schouten & Nelissen
- Bijscholingscursus methodisch verpleegkundig handelen ’t Venderink
- Bijscholingscursus werkbegeleiding ’t Venderink
- Middle Managementopleiding Hogeschool Enschede
- Het formuleren van praktijkleerdoelen Hogeschool Oost Nederland
- Methodisch begeleiden van leerlingen en stagiaires Twentse Academie voor gezondheidszorg
- A verpleegkundige ’t Venderink

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een ervaren, analytisch en gedreven manager die als interim-manager werkzaam is op het middenkaderniveau voor zorginstellingen. Voor mij is het behalen van de overeengekomen resultaten belangrijk. Daarbij maak ik gebruik van de kennis en intrinsieke motivatie van de medewerkers. Door mijn manier van leidinggeven breng ik rust en (hernieuwd) vertrouwen onder de medewerkers. Dankzij jarenlange ervaring en studie kan ik interim management, projectmanagement en organisatieadvies bieden voor o.a.:
- Overbruggingsmanagement
- Crisismanagement
- Verandermanagement
- Projectmanagement
- Zorgvernieuwingtrajecten
- Opzetten van een nieuwe afdeling
“Het stellen van de juiste vragen is veelal belangrijker dan het geven van antwoorden.”


Overig

VAR verklaring voor:
interim management, projectmanagement, organisatie advies, coaching en begeleiding

Publicaties
Interne bulletins om medewerkers op de hoogte te houden van ontwikkelingen, zoals over mammacare, ERAS, oncologische kaakchirurgie, vaatchirurgie, enz.
Diverse interne notities en projectverslagen.
 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :