Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim directeur/manager/ projectmanager

Interim directeur/manager/ projectmanager

Werkervaring interimmanager

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, Den Haag

Team Manager Bijzonder Onderzoek a.i. Organisatie- en cultuurverandertraject tbv rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Operationele aansturing en coaching van diverse teams, waaronder Sociale Recherche, handhaving- en onderzoeks-medewerkers. Invulling geven aan het veranderproces van de afdeling Bijzonder Onderzoek. LEAN Procesmanagement en ontwikkelen van toekomstvisie handhaving gemeente Den Haag.
Belangrijkste resultaten:
Stroomlijnen proces rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken
Diverse projecten tav handhaving, vergunningverlening en horecacontroles

Team Manager Schuldhulpverlening (Financiële Dienstverlening) a.i. Operationele aansturing aan diverse teams en het ontwikkelen van het cultuurverandertraject van de afdeling Financiele Dienstverlening (schuldhulpverlening) binnen het Den Haag OpMaat concept, waarbij de gemeente Den Haag haar dienstverlening decentraliseert. Ontwikkelen van toekomstvisie Schuldhulpverlening en preventieplan. Aansturen en coachen van 35 professionals.
Belangrijkste resultaten:
Verlaging wachttijden aanvragen Schuldhulpverlening met 30%
Projectmanager Redesign schuldhulpverleningsproces
Opstellen preventieplan en afdeling Budgetcoaching
Opzetten speciaal stabilisatieteam tbv speciale doelgroepen en sociaal kwetsbaren
Projectmanager diverse LEAN trajecten

Team Manager WMO (Voorziening Gehandicapten) a.i.; .het aansturen en ontwikkelen van de afdeling Individuele Voorzieningen (voorziening gehandicapten & huishoudelijke voorzieningen) binnen het Den Haag OpMaat concept. Coachen van 20 adviseurs tav excellente dienstverlening bij multichannel klantencontact. Procesmanagement dmv Lean en Kaizen (proces verbetering) tav werkvoorraad en doorlooptijden voorzieningen.
Belangrijkste resultaten:
Structurele procesaanpassingen- en verbeteringen in de waardeketen
Afname werkvoorraad voorzieningen met 25% en verhoging doorlooptijden
Projectmanager implementatie Wet Dwangsom
Projectmanager LEAN, excellente dienstverleningsprogramma

GVB, Amsterdam
Management Consultant/ Project Manager a.i.; het doen van onderzoek, analyse en advies aan OV management m.b.t. operationele forecast- en planningsvraagstukken. Advisering en change management tav ICT - business alignment op het niveau van plannings-concepten. Het GVB als persoonsvervoer bedrijf bevindt zich in transitiefase naar zelfstandigheid, waarbij aspecten als efficiency, klanttevredenheid, performancemanagement en kwaliteit nu op de voorgrond staan.
Belangrijkste resultaten:
Rapportage en analyse van het totale planningsproces
Inrichten coördinatiepunt mbt formatiebeheer, roosters, controlling & forecasting
Aanpassingen in de waardeketen vervoer tbv optimaliseren van processen, verminderen uitval en verhogen medewerkertevredenheid en punctualiteit
Opstellen concept flexibilisering arbeidscapaciteit
Implementatie nieuwe processtructuur en handelings- en werkwijze
Onderhandelingen OR/ OC en bonden tav implementatie nieuwe concepten
Projectmanager diverse interne ICT projecten

Fortis Bank, Woerden
Consultant/ Projectmanager CRM a.i.; advies en ondersteuning van CRM architectuur team bij opstellen Request for Proposal (RFP) O-CRM voor Fortis Bank.
Belangrijkste resultaten:
Opstellen RFP Operational CRM
Aansturen projectteam bestaande uit internationale professionals
Opzetten en beheren van professionele projectorganisatie
Opzetten en coördineren Operational CRM workshops

Device Global, Haarlem
Operations Manager a.i.; als “second in command” verantwoordelijk voor de optimale afstemming van de resources (mens, transportmiddelen en materiaal), accountmanagement, invoering HRM en het aanbrengen van structuur in de informatievoorziening, primaire bedrijfsprocessen en activiteiten. Operationele verantwoordelijkheid voor 3 Warehouse vestigingen en 100 fte. Device, een ICT service provider, met vestigingen in Haarlem, Polen en Tsjechië, verzorgt omvangrijke computer migratietrajecten voor klanten als Delta Lloyd, Achmea, NCR, Ernest & Young en heeft ca. 100 medewerkers in dienst.
Belangrijkste resultaten:
Proces van organisatieverandering (KPI’s, efficiencyverbeteringen en reductie uitval)
Implementeren van een strategisch procurement proces
Ontwerp en implementatie van planning- en workforcemanagement proces
Accountmanagement naar high level klanten
Projectmanager reorganisatie divisie Polen en Tsjechië
Opzetten en beheren van professionele projectorganisatie
Projectmanager B-B internet implementatie

Innovam Groep, Nieuwegein
Projectmanager/ Crisismanager a.i.; cultuur- en organisatie veranderingstraject ingezet van een ambtelijke, bureaucratische monopolist, naar een flexibele, klant- en marktgerichte organisatie. Advisering van directie ten aanzien van CRM en E-business verkoopconcepten. Innovam is hét opleiding- en exameninstituut voor de mobiliteitsbranche. Innovam is marktleider op het niveau van technische trainingen- en examens, bezit 7 trainingsfaciliteiten in Nederland en heeft ca. 350 medewerkers.
Belangrijkste resultaten:
Implementatie en realisatie van fundamentele aanpassingen in bedrijfsprocessen
Projectmanager implementatie Branche Kwalificatie Structuur
Projectmanager implementatie centraal E-planning applicatie (SAP)

Innovam Groep, Nieuwegein
Manager ICT a.i.; in een overgangssituatie belast met professionaliseren en herstructureren van de ICT afdeling. Verantwoordelijkheid voor 25 fte’s. Realiseren van klantgericht werken en denken dmv invoeren van strategie- en cultuurtraject. Lid MT.
Belangrijkste resultaten:
Herstructurering organisatiestructuur gekoppeld aan cultuurveranderingsproces
Outsourcing infrastructuur en onderhoud, kostenbesparing twv € 500.000
Pakket selectie ERP
Opzetten service management- en beheer
Projectmanager VoiP en telefonie
Projectmanager voorbereiding online reserveringsapplicatie tbv WRM-examens

Innovam Groep, Nieuwegein
Manager SSC (Customer Support); verantwoordelijk voor het professionaliseren van de dienstverlening naar zowel interne als externe klanten, invoeren HRM, opzetten en uitvoeren diverse marketingacties, het kanaliseren van verkooptransacties en klantencontacten. People management naar een team van 60 ft’s. Het structureren en optimaliseren van de afdeling Customer Support. Lid MT.
Belangrijkste resultaten:
Invoeren van CRM strategie en cultuurveranderingtraject
Invoering nieuwe proces en activiteitenstructuur
Projectmanager reorganisatie en decentralisatie Shared Service Center
Ontwerp en realisatie van diverse marketing- en verkoopacties
Projectmanager implementatie van SAP CRM, BW en MAVIM
( informatiemanagement- en documentatietool)

Vanilla Distribution PLC, Gibraltar
Chief Operating Officer (COO); Operations management (Customer Services, Backoffice en Logistics) en Marketing van een Europees E-retail bedrijf. Verantwoordelijk voor 150 fte, structureren van bedrijfsprocessen, internet marketingconcepten, optimalisatie van informatievoorziening en realisatie van kostenbesparingen. Vanilla Distribution PLC verkoopt zowel eigen consumenten producten als die van derden, via een Europese e-commerce platform met bijbehorend e-fullfillment concept. Lid MT.
Belangrijkste resultaten:
Outsourcing van Warehousing/ Logistics en Customer Contact activiteiten
Aansturen outsourcing partijen op basis van contracten en SLA’s
Project manager implementatie E – Commerce platform
Ontwerp en implementatie Europese Customer Services strategie
Ontwerpen en uitvoeren diverse inter- en nationale marketing acties
Structurele aanpassingen op processen en kostenbesparingen
Reductie Reverse Logistics met 30%

Vanilla Services BV, Hoofddorp
Managing Director Customer Services; lid directie en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 50 CSR en administratieve medewerkers. Vanilla Services is de service provider van Vanilla Distribution PLC, een Europees e-commerce bedrijf, op het niveau van Marketing, Orderfullfillment, Customer Services en Call Center activiteiten.
Belangrijkste resultaten:
Ontwerp en implementatie CRM strategie
Invoering nieuwe organisatiestructuur gekoppeld aan cultuurveranderingsproces
Projectmanager ontwerp en implementatie workforcemanagement applicatie

Vanilla Services BV, Hoofddorp
Manager Customer Services; dagelijkse leiding over afdeling Call Center & Customer Service, leiding geven aan 30 CSR. Lid MT.
Belangrijkste resultaten:
Projectmanager integratie Front Office & BackOffice functionaliteit
Opzetten cross-selling marketing functionaliteiten

Opleiding interimmanager

MBA, BSn (Business school Nederland) te Buren 08/2008-heden
Bedrijfseconomie, Vrije Universiteit te Amsterdam 09/1993 – 06/1995
Bedrijfseconomie, Haarlem Business School, HEAO te Haarlem 09/1988 – 06/1993

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Interim verandermanager (Algemeen management, Operations/ Logistiek, Marketing, Call center/Customer service, HRM en ICT ) met een bedrijfseconomische achtergrond: 15 jaar Project, Staf- en Lijnmanagement ervaring binnen Semioverheid, Overheid en Bedrijfsleven. Gedreven, resultaatgerichte, hybride, people manager, die visie vertaalt naar dagelijkse praktijk. Ruime ervaring in organisatie- en cultuurveranderingsprocessen, zowel beleidsmatig als ‘hands on’. Gespecialiseerd in proces- en implementatiemanagement, LEAN methodiek, het “vertalen van de business naar techniek”, planning & forecasting, IT management en CRM.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :