Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

diverse

diverse

Werkervaring interimmanager

2003-heden Adviseur/partner , Reisgenoten in
organisatieontwikkeling BV
1993-2003 Zelfstandige consultant, partner adviesbureau
1989-1993 Organisatieadviseur/managementtrainer bij het Politiestudiecentrum Warnsveld
1987-1989 Provinciaal consulent arbeidsmarkt/onderwijs Centrum Buitenlanders Gelderland
1984-1987 Coördinator Afdeling Nijmegen Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers Gelderland
1979-1984 Beleidsambtenaar Welzijn bij Gemeente Doesburg, vanaf 1980 tevens Coördinator Minderhedenbeleid
1995-heden Interim opdrachten (minimaal 6 maanden)
- Vervanger hoofd P & O Rechtbank
- Hoofd P & O a.i. Politiekorps
- Hoofd OVO a.i. (Ontwikkeling, Vorming en Opleiding) Politiekorps
- Coördinator opleidingen landelijk project digitaal netwerk OOV sector


Opleiding interimmanager

Is bezig met een promotie bij de Universiteit Twente (Prof. Dr. J.C. Looise)
1994-1995 Postdoctorale opleiding Managementconsultant van de VU Amsterdam (MMC)
1988-1989 Basisopleiding voor organisatieadviseurs SIOO
1982-1988 Organisatiesociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (drs.)
1974-1977 HBO-opleiding Vormingswerk



Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Is nieuwsgierig en met zijn speelse eigenzinnigheid weet hij mensen te prikkelen, afstand te nemen en naar henzelf te laten kijken. Zijn sterk analytische vermogen stelt hem in staat uit complexe situaties snel de essentie te halen, en daarin schijnbare vanzelfsprekendheden bloot te leggen. Hij stelt graag fundamentele zaken aan de orde, maar wil ook praktisch vooruit en steekt met plezier de handen uit de mouwen.

Zich realiserend dat veranderingen niet alleen gaan om ¡¥kennen en kunnen¡¦ maar ook om ¡¥willen¡¦, ¡¥durven¡¦ en ¡¥mogen¡¦. Gericht op leren en het mobiliseren van kwaliteiten binnen de organisatie, ruimte gevend aan zelfsturing, maar daarnaast ook directief, kritisch-reflecterend en sturend. Gericht op (blijvende) resultaten.

In veranderingsprocessen richt Wouter zich sterk op het mobiliseren van aanwezige kennis en creativiteit. Hij geeft ruimte aan zelfsturing, maar is ook directief, kritisch reflecterend en sturend. Uitgangspunt blijven de mensen voor wie hij werkt. Hen ziet hij graag grenzen verleggen, maar met oog voor haalbaarheid.

Als ¡¥structuurfreak¡¦ houdt Wouter zich graag bezig met systeem- en structuurvraagstukken. Niet omdat hij gelooft in de waarde van structuren zelf, maar omdat hij ervan overtuigd is dat de context zijn invloed heeft op mensen. Vanuit de optiek dat je beleid samen met medewerkers maakt laat hij medewerkers graag discussiëren over de fundamenten van beleid. Dat is ongebruikelijk, want veelal beperkt de inspraak zich tot de uitvoering, de hoe-vraag, en blijft de wat-vraag buiten beeld. En juist daarmee valt vaak veel te verdienen.

Ervaren senior adviseur bij voorkeur werkend in situaties die zowel om inhoudelijke inbreng als om procesbegeleiding vragen. Inhoudelijk deskundig op het terrein van P&O, organisatie- en formatiestructurering en strategische beleidsontwikkeling.
Heeft ervaring met complexe veranderingsprocessen binnen m.n. binnen de politie. Gericht op kwaliteitsverbetering in (interne) dienstverlening. Professional op terrein van organisatiediagnose.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Adviserings- en opleidingsopdrachten (selectie):
Flexibilisering formatie inclusief ontwikkelen functiematriox en aansturing/maken resultaatgerichte functiebeschrijvingen
Ontwikkelen systematiek afstemmen competentieprofielen /functieprofielen inclusief implementatie in een pilot
Opzetten strategisch HRM-beleid met accent op loopbaanbeleid en opleidingsbeleid
Advisering plaatsing medewerkers reorganisatie
Begeleiding herstructurering stafafdeling
Doorlichting communicatie en effectiviteit management
Begeleiding reorganisatie logistieke organisatie
Studie naar gewenste structuur politieorganisatie
Ontwikkelen en uitvoeren opleiding ¡§Intern accountmanagement, werken met dienstverleningsovereenkomsten¡¨
Begeleiden conferenties strategiebepaling
Ontwikkelen sociaal convenant ten behoeve van reorganisaties
Begeleiding personele plaatsing reorganisatie bank
Ontwikkelen en uitvoeren (gecertificeerde) opleiding functieontwerp en functiebeschrijving in opdracht ministerie
Begeleiding werkconferentie hoofden P & O over positiebepaling
Begeleiding werkconferentie strategiebepaling emancipatiebeleid ministerie
Begeleiding teambuildingsbijeenkomsten
Ontwikkelen aanpak en methodieken voor strategisch opleidingsbeleid


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :