Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Hoofd bedrijfsbureau, (project)controller, (hoofd) financiën

Hoofd bedrijfsbureau, (project)controller, (hoofd) financiën

Werkervaring interimmanager

november 2014 – heden Eigenaar / Directeur

Werkzaamheden o.a.: Opzetten en verder uitbouwen van het bestaande detacheringsbureau.
Verantwoordelijk voor:
- Het te voeren beleid.
- De missie en visie.
- Het opstellen en monitoren van budgetten, cashflows, liquiditeitsprognoses, rapportages e.d.
- Het personeelsbestand incl. aannemen personeel.
- De facturatie en debiteurenbeheer.
- Klantcontacten.

april 2014 – oktober 2014 Stafmedewerker/projectleider afdeling Financiën a.i. (parttime, afbouwend) bij de Gemeente Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden o.a.: Afronden van diverse projecten welke ik zelf heb opgestart, te weten:
- Aanbesteding bancaire dienstverlening.
- Digitalisering van de debiteurenwerkzaamheden (e-facturering, dossiervorming, deurwaardersdiensten).
- D.m.v. de inkoopanalyse efficiëntere inkoop bewerkstelligen, ook in samenwerking met externe leveranciers.
- Afronden van de resultaatsgesprekken van de medewerkers van de unit Administratie.

juli 2013 – maart 2014 Hoofd Administratie a.i. (fulltime) bij de Gemeente Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden o.a.: Verantwoordelijk voor gehele financiële administratie van de gemeente: onderverdeeld in taakgroepen debiteuren- en crediteuren administratie, betalingsverkeer, salarisadministratie, verzekeringen en specialisten. Dagelijkse aansturen en leiding geven aan 15 medewerkers, lid MT, capaciteitsplanning, werkprocedures opzetten en/of verbeteren, verantwoordelijk voor AO/IC, (jaar)budgetten en jaarplan opstellen voor de unit Administratie, afstemmen en coördineren werkzaamheden, zorgen voor een adequate bezetting, voeren van sollicitatiegesprekken en verantwoordelijk voor het aannemen van medewerkers, voeren van beoordelingsgesprekken en begeleiding / ontwikkeling van de medewerkers, coördineren verandertraject m.b.t. Het Nieuwe Werken, adviseur treasurycomitee, adviseur afdelingen, voortgang budgetuitputting, opstellen en narekenen en controleren van raads- en collegevoorstellen, verantwoordelijk voor het zo optimaal mogelijk inzetten van financiële overschotten en opvangen van tekorten met korte- of lange termijnfinanciering, voorzitter werkgroep WKR (werkkostenregeling), belast met diverse verbeterprojecten zoals het digitaliseren van de werkzaamheden van de taakgroep debiteuren (verkoop) en het uitzetten en trekken van een bankofferte traject t.b.v. een nieuwe huisbankier.

februari 2013 – juli 2013 Projectcontroller/-beheerser Vastgoed a.i. (fulltime) bij de TU Delft

Werkzaamheden o.a.: Verantwoordelijk voor de projectenportefeuille (± 80 projecten), sparringpartner van projectleiders en afdelingshoofd, leidinggevende van ondersteuners (projectadministrateur, administratief medewerker, planner, risicomanager), capaciteitsplanning, initiëren voortgangsrapportages, borgen evalueren en aanpassen van projectmanagement, projectanalyses en -evaluaties, financieringsvraagstukken, inrichten projectadministratie, verzorgen diverse rapportages (voortgangsrapportages, KPI’s, rapportages richting MT), controlemiddelen en -momenten inbouwen, cashflowoverzichten, bewaken planning en budgetten, verbeteren Administratieve Organisatie, controle kwaliteitseisen, initiëren van quick scans en audits, input leveren voor MVP (Meerjaren Vastgoed Plan).

oktober 2010 – januari 2011 Financieel specialist a.i. (fulltime) bij de Radio Nederland Wereldomroep

Werkzaamheden o.a.: Controleren, analyseren en rapporteren van de periodieke financiële informatie. Het beheer van het grootboek, de liquiditeiten en de investeringsprojecten. Leveren van een bijdrage aan de jaarrekening en de begroting van RNW. Vervullen van een adviesfunctie en sparringpartner van de budgethouders. Verantwoordelijk voor diverse verbetertrajecten op organisatorisch gebied en op uitvoerend gebied en voor de volledigheid en correctheid van het accountantsdossier.


juli 2010 – september 2010 Senior projectmedewerker a.i. (parttime) bij de gemeente Culemborg

Werkzaamheden o.a.: Opzetten rapportage, gegevens verzamelen, analyseren informatie en adviseren over mogelijke bezuinigingsmogelijkheden inclusief de eventuele effecten daarvan.


maart 2010 – april 2010 Opzetten administratie (parttime) voor GRIP verkoopmanagement

Werkzaamheden o.a.: Boekhoudprogramma inrichten (Exact Online), grootboekrekeningen aanpassen, kennisoverdracht en inwerken van een medewerker.


maart 2009 – februari 2010 Hoofd bedrijfsbureau a.i. (fulltime) bij de Gemeente Den Haag op het bedrijfsbureau

Werkzaamheden o.a.: Formaliseren/reorganisatie bedrijfsbureau, leiding geven aan 25/30 medewerkers, lid MT, verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën (6 FTE), Inkoop (3 FTE), Werkvoorbereiding (8 FTE), Magazijn (4 FTE) en Secretariaat (4 FTE), sparringpartner voor de directeur, zorgdragen voor betere communicatie en samenwerking van diverse afdelingen, opzetten en verbeteren van de Planning en Controlcyclus, optimaliseren rapportagestructuur, (her)schrijven en efficiënter maken van de processen, adviserende rol richting directie, mede-opstellen en monitoring van jaarplannen, opstellen verbeteren van en verantwoordelijk voor de MARAP, opzetten projectcontrol, opstellen (jaar)begrotingen, budgettering tijdelijke inhuur en verantwoordelijk voor de aanname van externe inhuur, selectie- en sollicitatiegesprekken voeren, begeleiden jaarafsluiting, aanspreekpunt accountants(controle), troubleshooter, projectevaluaties e.d.


augustus 2008 – februari 2009 Senior medewerker AO/IC / Senior medewerker financiën / Projectcontroller / Hoofd werkvoorbereiding a.i. (fulltime) bij de Gemeente Den Haag op het bedrijfsbureau

Werkzaamheden o.a.: inrichten en verbeteren van nieuw financieel systeem, achterstanden wegwerken, opzetten nieuwe projectstructuur en projectadministratie, nieuwe werkwijzen doorvoeren en verantwoordelijk voor de implementatie van deze werkzaamheden, mede verantwoordelijk voor de jaarafsluiting en aanspreekpunt voor de accountants(controle), analyseren van bedrijfsresultaten, input in nieuw op te zetten begrotingen en budgetten, controle facturatie en afronding van 1200 projecten, begeleiden/leiding geven van/aan 8 medewerkers, opzetten nieuw bedrijfsbureau, voeren sollicitatiegesprekken en aannemen nieuwe medewerkers e.d.


juni 2008 - juli 2008 Senior Accountant a.i. (fulltime) bij BHP Billiton

Werkzaamheden o.a.: ondersteuning bieden bij implementatie nieuwe SAP module, aansluitingen maken tussen het oude syteem en het nieuwe systeem, controles uitvoeren, correcties uitvoeren e.d.


september 2007 - april 2008 Projectcontroller a.i. (fulltime) bij de Gemeente Bodegraven op het projectenbureau

Werkzaamheden o.a.: opzetten en uitwerken van de (nieuw op te zetten) functie “Projectcontroller”, opzetten administratie, opzetten verplichtingenadministratie, opzetten rapportages, werkbare informatietrajecten opzetten om de informatie op de juiste plekken te krijgen, cashflow invoeren, begeleiden/leiding geven/coachen medewerker e.d. met betrekking tot grondexploitaties en nieuwbouwprojecten.

Opleiding interimmanager

MEAO (1992-1996) diploma behaald in 1996; Tinbergen Economie te Den Haag, richting CDV (commerciële dienstverlening)
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, logistiek, export, assurantie, maatschappijleer

MAVO-D (1988-1992) diploma behaald in 1992; De Populier te Den Haag
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, natuurkunde, geschiedenis

MASTERCLASS STRATEGIE, HRM Nyenrode (2014)
EN BEDRIJFSVOERING

PRINCE2 PAT Learning solutions (2010)

KLANTGERICHTHEID Mondriaan (2009)

EFFECTIEF COMMUNICEREN Schouten en Nelissen (2006)

ONDERHANDELEN Schouten en Nelissen (2006)

COACHING/LEIDING GEVEN cursus gevolgd

FENEDEX (1996) FENEDEX-diploma binnendienst behaald in 1996

NIMA-A (1996) cursus gevolgd (geen diploma)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Sterk in het zien van verbanden en het doorvoeren van verbeterprocessen, peoplemanager, duidelijkheid in de communicatie, handson-mentaliteit, sterk analytisch vermogen e.d.

Talenkennis interimmanager

Nederlands vloeiend (moedertaal), zowel mondeling als schriftelijk
Engels goed, zowel mondeling als schriftelijk


Overig

Ik ben erg breed inzetbaar op financieel gebied en op management gebied.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :