Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

Vanaf 2005 werkzaam op freelance basis als Interim Manager.


1995 – 2005: Teammanager bij Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, afdeling Jeugdbescherming.

Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in een unit Jeugdbescherming:
o.a. werkbegeleiding, coachen van gezinsvoogden en gedragswetenschapper.
Uitvoerend personeelsbeleid. Kwaliteitsbewaking. Opstellen van teamplannen,
bewaken van teambudgetten. Externe vertegenwoordiging.
Coördinator van de crisis-pool; een gespecialiseerd team van senior-gezinsvoogden.
Gewerkt aan implementatie van nieuwe methodiek “Moetwillige hulpverlening” .
Gewerkt aan omslag en organisatorische vernieuwing rond de nieuwe Wet op de
Jeugdzorg en de vorming van Bureau Jeugdzorg.

1993- 1995: Coördinator (tevens directie) bij Claire Fonteine in Den Haag, een kleinschalige jeugdhulpverleningsinstelling.

Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan een team, bestaande uit groepsleiders, orthopedagoog en secretariaat.
Het op gang brengen van een fusieproces en de uiteindelijke begeleiding naar fusie met een multifunctionele organisatie (Jeugdformaat).


1992- 1993: Mentor bij kamertrainingscentrum 'De Loopplank', te Rotterdam

1987- 1989: Groepsleidster/ gezinsbegeleidster Stichting Dagbehandeling Rotterdam.

1984- 1987: Jeugdhulpverleenster bij Stichting 'De Ton', crisisopvangcentrum voor jongeren te Gouda.Overige interesses:

Theater, toneelspelen, regisseren, koken, schrijven, sporten, activiteiten met mijn kinderen ondernemen.


Opleiding interimmanager

1989 – 1992
Doctoraal examen Algemene Sociale Wetenschappen
Rijksuniversiteit van Utrecht
Hoofdrichting:
* Beleid en management non-profit instellingen
* Marginalisering van de Jeugd

1980 – 1984
HBO- Inrichtingswerk, gecombineerd met Sociaal Cultureel Werk
Mikojel opleiding te Baarn

1980
VWO te GoudaCursussen/trainingen:

2005 “Communicatie en Inzet” aan de Interactieacademie te Antwerpen
2004 Cursus Bedrijfshulpverlening (EHBO)
2003 ‘Balans’, teambuilding, door bureau Kenau te Amsterdam.
2002 Training Vraaggericht Werken
2001 Communicatietraining aan de Interactieacademie te Antwerpen
1998 Cursus gesprekken met mensen die een psychiatrisch ziektebeeld hebben, verzorgd door Ditog trainingsbureau
1996 Windows, Words
1996 Het begeleiden van slachtoffers van agressie binnen het werk
1992 SPSS/PC+ en interviewtechnieken (in het kader van afstudeeronderzoek)
1987 Hulpverlening aan buitenlandse gezinnenConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn kerncompetenties zijn: flexibel, stress-bestendig, motiverend, inspirerend, humor, analytisch, direct en positief

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans

Overig

Doelstelling:
Het vergroten van de kwaliteiten van een team professionals en het oplossen van moeilijkheden binnen een team. Die moeilijkheden kunnen bijvoorbeeld ontstaan na een reorganisatie, door samenwerkingsproblemen of door weerstand bij het invoeren van een nieuwe methodiek.
Gedurende een afgebakende periode zal er gewerkt worden aan verbetering van het functioneren van een sector, afdeling of team.

Werkwijze:
De doelstelling van een organisatie is het kader van waaruit gewerkt wordt. De nadruk wordt gelegd op het proces van samenwerken. Er wordt een snelle analyse gemaakt van de mogelijkheden en de moeilijkheden binnen een team professionals. Het teamproces wordt beïnvloed door het motiveren van mensen en hen te overtuigen van het belang van de missie. Bemiddeling en conflicthantering zijn vaardigheden die daarbij van pas komen. Maar ook duidelijkheid over de verwachtingen ten aanzien van het functioneren van mensen. Hierdoor is het mogelijk een team tot grote prestaties te brengen, wat op zich weer stimulerend werkt.
Professionals kunnen soms vast zitten in een bepaalde methode van werken en geholpen moeten worden of enthousiast gemaakt worden om hun methodiek aan te scherpen.
Tijdens dit proces is het belangrijk afspraken na te komen en regelmatig terug te rapporteren. Structureren en grenzen stellen is nodig om duidelijkheid te scheppen. Conflicten kunnen worden opgelost op een besluitvaardige wijze.

Beschrijving :
Vrouw, 43 jaar. Na de Sociale Academie (groepswerk) op de Universiteit van Utrecht Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd. Afstudeerrichting; Marginalisering van de Jeugd en Beleid en Management Non-profit organisaties. Inmiddels zo’n 20 jaar ervaring in het leidinggeven aan diverse groepen mensen.
Het leven biedt kansen en mogelijkheden en is het waard om geleefd te worden. Het is leuk om samen te werken met andere mensen. Dat geeft energie en inspiratie. Door persoonlijke emotionele stabiliteit is het omgaan met stressvolle situaties op het werk eerder een uitdaging dan een bedreiging. De liefde voor het vak en een flinke dosis humor helpen daarbij ook.
Het werk is belangrijk en de verantwoordelijkheden die er mee samen hangen moeten serieus worden genomen. Communicatie is helder en direct.

Drijfveren:
Het gegeven dat persoonlijke groei kan ontstaan door gemotiveerd te werken aan een gezamenlijk organisatiedoel is een belangrijke drijfveer.
“Het geheel is meer dan de som van de delen” is daarbij een belangrijk motto. Verder zijn de tekst “Geen genoegen nemen met tevredenheid” en de uitspraak “Klaarheid van binnen geeft kracht naar buiten” (Confucius) een leidraad in werk en leven. beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :