Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HR Officer

HR Officer

Werkervaring interimmanager

Zelstandig HR Specialist & PA
5/2008 - Huidig IJmuiden, Noord-Holland
Verschillende projecten binnen HR als functionaris, recruiter, assistant, administrator en personal assistant bij verschillende bedrijven op interim basis. Momenteel werkzaam bij VNU Media en Assurance Providers.

Professioneel Assistant
2/2007 - 4/2008 Starjob BV, Haarlem, Noord-Holland
Het StarTeam is een team van professionals met een vast contract bij Starjob, die aan de slag gaan bij verschillende opdrachtgevers. Ik ben vanaf februari 2007 aan de slag bij verschillende bedrijven in diverse HR, Payroll Assistant en secretariële functies. Het geeft mij een kijkje in de keuken van de opdrachtgevers en de mogelijkheid om veel uiteenlopende ervaring op te kunnen doen. Enkele opdrachten waren TNT Head Office, Wyeth Pharmaceuticals, Abbott Pharmaceuticals en de directie van de DekaMarkt te Velsen.

HR Assistant
9/2005 - 2/2007 P&O Services Eikeboom, Bloemendaal, Noord-Holland
-Algehele ESF administratie voor woningbedrijven in de regio Haarlem met gebruik van MS Office, algehele officemanagement, mailings voorbereiden, archiveren en agendabeheer van de directeur- Verschillende secretarieel ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van human resources, zoals het aanpassen van functieprofielen van medische organisaties en het maken van PowerPoint presentaties

Personeelsfunctionaris
11/2002 - 2/2006 Aero Groundservices BV, Schiphol, Noord-Holland
Het ondersteunen en adviseren m.b.t. personeels-en organisatorische vraagstukken t.a.v. de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel met name naar het niveau middenkader en operationeel leidinggevenden. - zelfstandig ontwikkelen en tot uitvoering brengen van P&O projecten- zorgdragen voor een goede aanspreekbaarheid/ bereikbaarheid van de afdeling Human Resources- uitzetten van vacatures- op een juiste manier operationeel uitvoeren van allerlei voorkomende operationele Human Resources activiteiten en projecten - uitvoeren van verschillende administratieve HR werkzaamheden;
aanmaken en muteren van de personeelsadministratie, zowel handmatig via dossiers als middels het personeelsinformatiesysteem
afmelden van medewerkers bij ziektekostenverzekeraars, bedrijfsvereniging, ziekenfonds, pensioenverzekering, e.d. bij aanname / ontslag
aanmelden en registreren, geautomatiseerd, van het ziekteverzuim
behandelen van post en binnenkomende telefoongesprekken
beheren van het archief van P&O
verzorgen van uitgaande correspondentie, zoals brieven, overeenkomsten en formulieren
verwerken en verzenden van mutaties van het personeelshandboek
organiseren van opleidingen/cursussen-fungeren als vraagbaak voor medewerkers en leidinggevenden m.b.t. arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociale zekerheid, CAO-regelingen, interne reglementen, etc- ondersteunen en adviseren binnen activiteiten m.b.t. de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel (o.a. werving & selectie, arbeidscontracten etc.) en het bewaken van het P&O-beleid- contact onderhouden met de uitzendbureau’s- verwerken van ziek-betermeldingen- verwerken van personeelsgegevens in diverse systemen- controleren van uitzendbevestigingen en uitzendfacturen- optreden als onpartijdig bemiddelaar tijdens conflictsituaties- verrichten van beleidsvoorbereidende activiteiten- verrichten van overige afdelinggerelateerde activiteitenPayroll Assistant:Het muteren van salarisgerelateerde gegevens in het payroll systeem ter voorbereiding van de salarisrun. De systemen die hiervoor werden gebruikt waren Paymaster, Persmaster en AFAS.

Personal Assistant
4/2001 - 9/2002 Versatel Telecom, ,
- Ondersteunende taken tbv het management- Vertalen van Nederlands naar Engels- Bijhouden van de personeelsadministratie - Postverzorging- Notuleren bij Managementvergaderingen- Kasbeheer- Het maken van purchase requests- Ziek- en betermelding registratie- Verlofaanvraag registratie- Overige administratieve werkzaamheden

Office Manager/Personal Assistent
11/1999 - 11/2000 Monsterboard.nl, ,
- Ondersteunende taken tbv het management- Agendabeheer van de direktie- Bijhouden van de personeelsadministratie - Postverzorging- Bestellen van kantoorartikelen- Buitenlandse vluchten boeken- Notuleren bij Managementvergaderingen- Notuleren bij Teamvergaderingen- Boeken van Hotelaccomodaties- Bedrijfsuitjes organiseren- Lunchcatering verzorgen- Opmaken van arbeidscontracten vast en tijdelijk- Selecteren van personeel via uitzendburo's- Algehele personeelsadministratie bijhouden en controleren- Mobiele telefoonbeheer- Voorraadbeheer- Facility management- Overige administratieve werkzaamheden- Assisteren bij het verhuisproject

Afdelingssecretaresse
1/1998 - 11/1999 Telfort BV, ,
- ondersteunende taken t.b.v. het Management- agenda beheer bijhouden van poolauto administratie- bijhouden van bezetting van het 24hrs rooster, verlofaanvragen, ziekmeldingen- het inroosteren en plannen van trainingen- bijhouden van de trainingsmatrix- verwerking van CSC performance rapportage- aansluitend op de performance rapportage, het verwerken en opvolgen van deklanten rapportage i.v.m. rebates- notuleren bij teammeetings- uitvoeren van Quality of Service product rapportage- het verstrekken van informatie over de producten- klachtenbehandeling zowel telefonisch als schriftelijk- overige administratieve taken

Klantenservice medewerkster
2/1995 - 12/1997 Foto Labo BV, ,
klachtenbehandeling zowel telefonisch als schriftelijk- het verstrekken van informatie over de producten- opmaken van facturen- opnemen van bestellingen- overige administratieve taken

Secretariaat medewerkster
9/1993 - 1/1995 Stichting Octant, ,
- postverzorging- telefoonbehandeling- bijhouden van het archief- bijhouden van het adressenbestand- draaien en opzetten van een goedlopend secretariaat


Opleiding interimmanager

8/2003 - 5/2005 HBO P&A, Amsterdam, Noord-Holland
HBO

7/2001 Schoevers Opleidingen, Almere, Flevoland
HBO
Management Assistent Opleiding;vakken: Engels Handelscorrespondentie,Timemanagement, Notuleren, Excel,PR, Persoonlijke Effectiviteit en Nima A, Middenmanagement, Nederlands Bedrijfscorrespondentie, Typen, Word

2/1996 LOI Intercedent Opleiding, Lelystad, Flevoland
Certificaat
Intercedent Opleiding; Sociale wetgeving en Uitzendkennis

1/1993 Nibo, Amsterdam, Noord-Holland
Certificaat
vakken: bedrijfscommunicatie en bedrijfswetenschappen

1/1993 Ecabo, Amsterdam, Noord-Holland
Certificaat
vakken: Nederlands, handelscorrespondentie, WP 5.1 en typen

7/1989 Havo, Amsterdam, Noord-Holland
Middelbare school of vergelijkbare opleiding
Sint Nicolaas Lyceum te Amsterdam;vakken: Nederlands, engels, Frans, handelskennis, economie, geschiedenis


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

integer, analytisch, inlevingsvermogen, daadkracht, overtuigingskracht

Talenkennis interimmanager

nederlands, engels

Overig

kennis van MS Office en verschillende HR & Payroll systemen

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :