Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager, teammanager, coach

Manager, teammanager, coach

Werkervaring interimmanager

Totaal ruim 20 jaar ervaring organisatie-advies, projectmanagement, interimmanagement en coaching.

- Thuiszorg, aandachtsgebieden: Indicatiebeheer, Klantenservice, accountmanagent, productontwikkeling. Zorginkoop AWBZ en WMO. Aansturen 48 fte, lid Mt
- Zorgverzekeringen, aandachtsgebieden, optimaliseren en aansturen callcenters, opzet Zorgbemiddeling en inkoop zorg afgestemd op behoefte klant. Vervoerslijn zorg optimaliseren en aansturing. Lid MT.
- Hogeschool, opzetten Bedrijfsbureau, reorganiseren administratie, taken en verantwoordelijkheden. Sparringpartner voor managers en docenten om te komen tot efficiente processen.
- Zorgverzekeraar, Manager Relaties: Herinrichten klantenservice, extern partner voor onderwijs, gemeenten.
- Ministerie: Projectmanager Verhuizing van 2 locaties, Plan van Aanpak en regievoerder en begeleiden Managers. Omgaan met veel weerstanden.
- Verzekeringsmij. Projectleider implementatie nieuw systeem.

Opleiding interimmanager

Havo
Coaching (school voor Coaching)
Accountmanagement
Projectmanagement
Diverse trainingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Daadkracht, enthousiast, mensgericht, ondernemersschap, communicatief, analystisch, pragmatisch, humor.

Talenkennis interimmanager

engels en duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :