Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Senior Manager / Directie niveau

Senior Manager / Directie niveau

Werkervaring interimmanager

1996 – Heden PinkRoccade Public Sector – Sociale Zekerheid

Algemeen Management in leidinggevende rol:

Manager Organisatie & Kwaliteit
Initiëren, ontwikkelen en opbouwen van
de “Organisatie & Kwaliteit” organisatie.

Behaalde resultaten:
- Invoering EFQM met jaarlijkse evaluatie
en bijsturing van de gehele organisatie.
- Invoering van ISO9000 certificering
- Ontwikkeling kwaliteitsbewustzijn

Organisatie omvang: 10 medewerkers

Manager Inkoop organisatie
Herinrichten Inkoopfunctie en implementatie van nieuw en eigentijds inkoopbeleid. Nadruk daarbij op “Electronic Purchasing” en “Secure Purchasing”
Volume inkoop:Dfl. 160 miljoen
- Hardware
- Software
- Human Resources
- Consumables

Organisatie omvang: 8 inkopers en 2 admin. staf.

Manager Business Development
Ontwikkelen van een Business Development functie
binnen de organisatie.Ontwikkelen van Cases.

Cases ontwikkeld:
Joint Venture met Wolters-Kluwer t.b.v wet- en regelgeving ( incl. Leidraden )via MRE organisatie.

Offshore applicatiebouw
Samenwerking met NGO Sri-Lanka

Manager Facility Organisatie ( Project )
Bij de vorming van het UWV diende alle gezamenlijke
facilitaire contracten te worden ontvlochten tussen
GAK en PinkRoccade Sociale Zekerheid.
Daarvoor diende ook een eigen facilitaire functie te
worden opgebouwd. Het oude gecontracteerde volume
ter waarde van Dfl. 24 miljoen werd door her-contractering
en efficiëntie verbetering teruggebracht naar Dfl.16 miljoen.

Organisatie omvang: 8 medewerkers

Business manager UWV/WGZ
Verantwoordelijk voor de uitvoering van contractuele verplichtingen binnen het UWV gebied WG (Werkgeverszaken) via een delivery organisatie. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en afsluiten van nieuwe contracten binnen dit gebied. Verantwoordelijk voor de uitvoering van contractuele verplichtingen binnen het UWV gebied Handhaving en Fraude Preventie via een delivery organisatie.
Leiding geven aan een succesvol Account Management Team

Organisatie omvang totaal: > 90 medewerkers.
Omzet en budget verantwoordelijkheid : > 15 miljoen Euro


Opleiding interimmanager

1958 - 1963 HBS-B
1963 - 1965 Rechten ( niet afgerond )
1968 Sociaal Recht
1969 Arbeidsrecht
1970 - 1985 Programmertalen, Ambi, Analyse en Systeem
Analyse
1972 - 2004 Management en Sales/Marketing opleidingen
w.o.
Strategisch Management ( Frankrijk )
Management by Objective ( Noorwegen )
Situationeel Leiderschap
Management Workshop ( USA )
Accountmanagement ( USA )
Marketing essentials ( USA )
Presentation training ( USA )
Business Assessment Program ( KPMG-
ebbinge )
Diverse korte opleidingen en refresher courses
1976 – 1985 Diverse opleidingen op Netwerk protocolen
en systemen en Computer hardware gebied
Ongoing Opleiding en training op MS Office producten
en presentatie tools


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profielschets

Uit een recent Business Assessment komen de volgende elementen naar voren die een duidelijk beeld ( KPMG Ebbinge – Augustus 2003 )

Ondernemerschap

Bijzonder motiverend voor hem is het om de ruimte te krijgen om zijn eigen werkzaamheden te sturen en daarbij zijn invloed uit te kunnen oefenen om de gewenste resultaten te kunnen boeken. Daarbij wordt hij zeer gemotiveerd door taken die stimulerend en gevarieerd zijn. Als het werk bijdraagt aan maatschappelijk nut stimuleert hem dat extra.
Uitdagingen halen de meeste energie bij hem boven. Veeleisende doelen, moeilijkheden overwinnen, werken met strakke deadlines in een ongestructureerde omgeving, dat zijn allemaal factoren die hem extra motiveren. Wat dat betreft is hij veel meer een ondernemende business manager dan iemand die netjes op de winkel past.
De heer is niet alleen gericht op verkopen en onderhandelen: hij heeft ook een sterk verlangen om te winnen en bovenaan te eindigen. Als er een competitie-element bijkomt, zal zijn verlangen om te ‘verkopen’ of te overtuigen sterker worden. Hij zal zich daarom waarschijnlijk op zijn gemak voelen binnen de meeste commerciële omgevingen waar duidelijke doelen worden gesteld en beloond.

Beïnvloeden

In een gesprek met de klant kan de heer goed zijn visie neer zetten, onderbouwen met logische en duidelijke argumenten. Op vragen geeft hij een heldere antwoorden en daarbij durft hij ook een stelling te nemen. Door zijn kracht, goede verhaal en stellingname creëert hij al doende een behoorlijke invloed op de meningsvorming van zijn klant.
Zijn aanpak van gesprekken met zijn medewerkers zijn vasthoudend maar ook zeer positief qua toon. Daarmee weet hij daadwerkelijk de andere op een nieuw spoor te krijgen en te laten nadenken over diens functioneren. Hij slaagt er in op een positieve wijze, door te richten op nieuwe mogelijkheden en kansen, de andere te beïnvloeden tot nieuwe manieren van werken.

Relatienetwerken

In de gesprekken met de klant komt hij naar voren als een deskundig, betrouwbaar en breed ontwikkeld adviseur. Zijn benadering van problemen kenmerkt zich door zowel diepte van analyse als breedte van onderwerpen. Hij is doelgericht en realistisch in zijn visie.
Qua stijl van overleggen valt op dat hij open staat voor meningen van andere mensen, objectief zaken tegen elkaar afweegt, en dan met heldere en onderbouwde oplossingen komt. Zijn antwoorden op vragen van klanten zijn bijzonder helder, gedegen en doordacht. Zijn sterke resultaatgerichtheid, gekoppeld aan zijn goede adviesvaardigheden, maken hem tot een sterke partner in gesprekken met klanten. Hij zal zelfs een goede bijdrage kunnen leveren aan de groei van de organisatie.

Resultaatgerichtheid

Bij het stellen van doelen is de heer iets ambitieuzer dan de meeste mensen. Het meest opvallende is dat hij zal benadrukken dat succes te behalen is door beter te zijn dan anderen in alles waar hij zich op richt. Hij richt zich daarmee juist op uitdagingen, maar kan dan ook wel eens een slechte verliezer zijn. Bij het overzien van een situatie en het nemen van een beslissing lijkt de heer in evenwicht te zijn tussen snelheid en voorzichtigheid. Gecombineerd met zijn goede overzicht en scherpe inzicht, geeft dit vertrouwen dat hij kwaliteit zal leveren.

Strategisch denken

In Business cases laat hij zien dat hij een scherpe analyse heeft gepleegd op alle beschikbare informatie en op basis daarvan tot krachtige en heldere conclusies komt. Hij stuurt daarbij vooral aan op hoofdlijnen en het duidelijk maken van de strategie naar de mensen. Snel en gericht onderneemt hij de nodige acties en communiceert die helder naar betrokken. Daarbij werkt hij steevast vanuit de hoofdlijnen, het diep duiken in details is niet zijn eerste prioriteit. In zijn vooruitdenken in de praktijk zal daarom waarschijnlijk niet veel plaats zijn voor kleinere details. Het zal meer op strategisch overzicht gericht zijn, met delegeren van de details van plannen of voorstellen naar anderen.

Verantwoordelijkheden

Hij durft in het gesprek met de klant een onafhankelijk, grondig onderbouwd advies te geven. Hij is ook bereid mede verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de uitvoering en toont daarmee een goede en constructieve werkhouding.
In de Business Cases maakt hij duidelijke keuzes, trekt hij zaken naar zich toe die belangrijk zijn eb durft hij ook minder populaire beslissingen te nemen, alles met het oog op het belang van de organisatie.

Conclusie

Hij is een manager die wordt gestimuleerd door het overwinnen van moeilijkheden, uitdagingen realiseren en nieuwe kansen graag oppakt. Wat dat betreft is het aanbevelenswaardig goed in contact te blijven om zijn ambitie recht te doen, ook op de lange termijn.

( Bron: KPMG Ebbinge, Drs. O.V. de Lindt )

Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend in woord en geschrift
Duits Matig in woord engoed in geschrift

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :