Flex Manager
De top 21220 Flexmanagers van Nederland
21220 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

marketing manager

marketing manager

Werkervaring interimmanager

Periode: juni 2009 – december 2009
Opdrachtgever: UWV, Hoofdkantoor Amsterdam

Deelprojectleider Communicatie voor Wet Dwangsom
Situatie: Op 1 oktober 2009 is de nieuwe Wet Dwangsom ingegaan. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld gemeentes, provincies en waterschappen zo snel mogelijk beslissen over aanvragen, bijvoorbeeld voor vergunningen. Dit is een impactvolle wet voor bestuursorganen als UWV vanwege de grote bedragen die ermee gepaard kunnen gaan als er niet op tijd wordt beslist.

Opdracht: Als deelprojectleider Communicatie binnen het Project Wet Dwangsom verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie rondom de nieuwe wet binnen UWV.

Uitgevoerde activiteiten: Het plan voor externe en interne communicatie opgezet en uitgevoerd. Aanspreekpunt voor de hele organisatie ten aanzien van de communicatie rondom de nieuwe wet.

Bereikte resultaat: op 1 oktober waren klanten en werknemers op de hoogte van de nieuwe wet. Door de gekozen strategie komen de ingebrekestellingen op de voor UWV juiste manier binnen. Nieuw voor UWV is een klei-animatiefilm, een online rekentool en A5-kaarten, die navolging zullen krijgen in andere UWV-klantcommunicatie. Met het project hebben we kunnen inregelen dat alle klanten voortaan een ontvangstbevestiging krijgen. Het project heeft eraan bijgedragen dat klanten beter en sneller geholpen worden.

Periode: september 2008 – juni 2009
Opdrachtgever: UWV, Hoofdkantoor Amsterdam

Manager klantcommunicatieadviseurs
Situatie: De nieuwe afdeling Klantcommunicatie had in september 2008 dringend behoefte aan aansturing en begeleiding. De afdeling Klantcommunicatie van de nieuwe divisie Klant&Service zorgt voor de focus op de klant binnen UWV.

Opdracht: Verantwoordelijk voor het team van Klantcommunicatieadviseurs binnen de divisie Klant&Service van UWV.

Uitgevoerde activiteiten: Aansturen, coachen en begeleiden van 16 klantcommunicatieadviseurs, aannemen van nieuwe adviseurs, processen ontwerpen en inregelen. Lid van het kernteam.

Bereikte resultaat:
Rust in het team gebracht, dat te maken had met veel politieke situaties, zowel binnen als buiten de divisie. Ik heb meegeholpen om diverse beleidsstukken (multichannelbeleid, speciek kanalenbeleid) op te stellen. Het team is op sterkte gebracht door het aannemen van nieuwe (vaste) klantcommunicatie-adviseurs. Het nieuwe werkproces is bepaald en doorgevoerd, inclusief de bouw van een nieuwe Integrale Content Database (ICD). Ik heb ervoor gezorgd dat het opgebouwde gedachtegoed van de Vernieuwing is overgedragen op de staande organisatie. Een ingewikkelde organisatie met veel politiek, nieuwe wetgeving en verandering.Periode: februari – juni 2008
Opdrachtgever: ROC Midden-Nederland, Nieuwegein


Interim teamleider communicatieteam van het Gemeenschappelijk Diensten Centrum (GDC) Marketing & Communicatie
Situatie: Het GDC is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van het ROC. Het GDC maakte een periode door met veel verandering. Er was behoefte aan rust en professionalisering.

Opdracht: Als teamleider verantwoordelijk voor het team Communicatie. Sparringpartner voor het Hoofd GDC.

Uitgevoerde activiteiten: Aansturen van het team en intervisie verzorgen voor de overige teamleiders. Lid van het MT van het GDC en sparringpartner voor het Hoofd GDC.

Bereikte resultaat:
Ik bracht rust door de ondoorzichtige en lastige workflow te analyseren en te verbeteren. Maar ook door er te zijn voor het team en taken te herverdelen. Ik heb een aantal bepalende documenten opgesteld: Communicatiehuis, opzet Dienstverlenings-Overeenkomsten, Structuur verbeteren financiële organisatie. Via diverse sessies met de hele afdeling is een veranderingstraject doorgevoerd binnen de afdeling (32 fte). Een uitdagende opdracht gezien de korte beschikbare tijd en de situatie waarin de afdeling zich bevond.
Periode: maart 2007 – maart 2008
Opdrachtgever: Nuon Netwerk Services, Arnhem/Amsterdam

Interim product manager Nuon Netwerk Services
Situatie: Nuon Netwerk Services is de netwerktak van Nuon (inmiddels Alliander, gedeeltelijk afgesplitst van Nuon)

Opdracht: Product manager Netbeheerders

Uitgevoerde activiteiten: Verantwoordelijk voor het maken van een marktplan voor het segment netbeheerders, t.b.v. het nieuw te vormen netwerkbedrijf (na splitsing).

Bereikte resultaat: Marketingplan in overleg met stakeholders opgeleverd. Daarnaast heb ik een aantal kleinere projecten uitgevoerd:
• projectleider voor de invoering van de Algemeen Zakelijke Ingang (telefonisch ingangsnummer voor geheel Nuon Netwerk Services)
• de nieuwe Nuon Businesssite en bij de brochurelijn voor Nuon Netwerk Services
• project op het gebied van duurzaamheid
• Business Review Team Nuon Warmtepomp-concept
• Operationeel Plan 2008 en Commerciële strategie Netwerkbedrijf 2008
Een inhoudelijke opdracht waarin ik vaak als sparringpartner fungeerde van de marketing-manager. Ik heb aan diverse projecten deelgenomen en gezorgd dat het tempo erin bleef. Dat bleek van belang bij een organisatie in afwachting: wel/niet splitsen, wel/niet verkoop of fusie.

Periode: april 2006 – februari 2007
Opdrachtgever: Eiffel, Arnhem

Interim-manager
Situatie: Eiffel wilde groeien door een aantal nieuwe activiteiten op te starten.

Opdracht: Interim-manager, verantwoordelijk voor business Development van Eiffel Interim Management, Eiffel@ducation en Eiffel Projects. Sparringpartner voor de directie, de manager Business Development en de Marketing manager.

Uitgevoerde activiteiten:

Project Eiffel Interim Management
Opbouw van het label voor interim-managers met o.a. campagne voor Eiffel Interim Management (o.a. TV-spot).

Project Eiffel@ducation
Bouw van het opleidingslabel voor klanten met o.a. een interne campagne voor accountmanagers en eigen docenten.

Project Eiffel Projects
Bouw van het label voor grootschalige projecten voor junior professionals. Betrokken bij de vorming van de Eiffel Topsport Community.

Project Corporate website
Bouw van de actiesite werkenbijeiffel Aansluitend ben ik gevraagd als projectleider voor de nieuwe corporate website eiffel, met andere navigatiestructuur en online films (introductie februari 2007).

Bereikte resultaat:
Eiffel Interim Management in de markt gezet met een landelijke campagne. Verbinding gelegd naar Nyenrode Business Universiteit voor de vorming van het Instituut voor Interim Management (IIM). Eiffel@ducation en Eiffel Projects als nieuw label geïntroduceerd bij de klanten van Eiffel. In korte tijd een nieuwe wervingssite werkenbijeiffel (genomineerd voor beste wervingssite 2007) en de nieuwe corporate website gebouwd. In korte tijd heb ik nieuwe business initiatieven laten ontstaan zonder de bestaande marketingorganisatie te belasten en vernieuwing doorgevoerd die anders niet of later had plaatsgevonden.
Periode: december 2005 – april 2006
Opdrachtgever: Masterclass Academy, Deventer

Interim marketeer
Meegewerkt aan de marketingstrategie van dit nieuwe leerconcept en mijn eigen netwerk opengesteld

Opleiding interimmanager

HEAO-CE
NIMA-C

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Betrouwbaar. Bouwer. Goed luisteren. Eerst denken en dan doen. Regisseur achter de schermen. Prettig in de samenwerking. Kan op alle niveaus communiceren. Weet draagvlak te creëren. Pro-actief. Flexibel. Breed inzetbaar. Creatief. Out of the box denken. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Resultaatgericht. Dienstverlener. Betrokken. Groot inlevingsvermogen. Gevoel voor humor.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :