Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager

Projectmanager

Werkervaring interimmanager

01/01/08-heden B.V.
Als directeur en mede-eigenaar het bedrijf A2 de ‘kaart’ gezet bij de bedrijven in en rond Abcoude. Vanaf 1 november 2009 een nieuwe vestiging in Weesp geopend en op dit moment wordt ook daar druk aan de Naams bekendheid van het bedrijf gewerkt.

01/01/06-31/12/07 Meliora
Opstellen van alle jaarrekening, belastingaangiften van de grotere klanten van Meliora. Onderhouden van klantcontacten, organiseren en presenteren van seminars.

01/01/04-31/12/09 Melio-flexcare
Het opzetten van een nieuwe vorm van flexibele kinderopvang. Deze organisatie is in april 2004 gestart met een nieuwe vorm van kinderopvang. Alle problemen waar men tegen aan loopt dienen opgelost te worden. Er zijn afspraken gemaakt met fiscus, GGD, Gemeente, Ministerie van Jusititie. Per 31 december 2009 hebben wij dit bedrijf gekocht. De nieuwe wetgeving in de kinderopvang werd te gecompliceerd om het bedrijf naast de ‘gewone’ werkzaamheden te kunnen runnen.01/01/05-31/12/05 Aaftink Verwarming Abcoude B.V.
Begeleiden van de gehele reorganisatie.
Opstellen plan van aanpak
Opstellen strategisch beleidsplan
Opstellen sociaal plan
Onderhandelingen met vakbond en ondernemingsraad
Implementatie nieuwe organisatie

01/08/03-31/12/04 SBOH (stichting huisartsen in opleiding)
AO/IC Beschrijving maken van de gehele organisatie en de implementatie hiervan.


01/05/03-31/12/04 Gemeente Zaanstad
Beschrijven van de AO/IC van de volgende afdelingen binnen de gemeente. Daarnaast het maken van een plan van aanpak om de processen te verbeteren. Tevens het begeleiden van de implementatie van de nieuwe processen
- Financiële administratie
- Salarisadministratie
- Personeelsadministratie
- Vuilverwerkingsproces
- Inkoopadministratie


01/04/02-30/04/03 Gemeente Gouda
Gemeente Zaanstad
Gemeente Blaricum
Gemeente Eemnes
Vereniging Drentse gemeenten (vertegenwoordigd alle Drentse gemeenten
Functie: Projectleider
Project:
- Invoering BTW compensatiefonds binnen alle gemeenten in Nederland.
- Het aanpassen van de gehele financiële administratie.
- Het opleiden van de medewerkers op de administratie.
- Het onderhandelen met de belastingdienst over de manier en de verdeelsleutel van de toepassing van de nieuwe wetgeving
- Het overleggen met de controlerend accountant over de te hanteren methode.

1/1/00-31/03/02 Ematech B.V. (dochteronderneming NS Materieel)
Functie: Projectleider
Taken en verantwoordelijkheden:
- Beschrijven van alle huidige processen van de organisatie;
- Beschrijven van alle toekomstige processen van de organisatie
- Selectie van nieuw ERP systeem
- Implementatie van ERP systeem
- Lid van de Stuurgroep
- Projectleider


07/08/00-28/02/01 Busch B.V. (Vacuümpompen en Systemen)
Functie: Interim Controller
Taken en verantwoordelijkheden
- Leidinggeven aan de afdeling Financiële administratie;
- Lid van het Management Team;
- Verzorgen van de maandelijkse rapportage aan het Management Team en de moedermaatschappij in Duitsland;
- Opzetten van een budgetteringscyclus
- het ontwikkelen van een nieuw systeem voor interne informatieverzorging aan de directie;
- Lid van de projectgroep nieuw Management Informatie Systeem;
- Er mede zorg voor dragen dat de verhuizing van een deel van de afdeling Service, naar een andere locatie, zonder problemen verloopt;
- Inwerken van de nieuwe controller.

In de periode van 28 april 2000 tot en met 7 augustus 2000 heb ik van alle klanten van M€liora de jaarrekening 1999 opgesteld en de aangiften IB/VB en VPB verzorgt. Tevens is er een nieuw project gestart bij Ematech B.V. (implementatie van een nieuwe Bedrijfs Informatie systeem), waarbij ik verantwoordelijk ben voor de voortgang en tevens lid van de stuurgroep.


28/01/00-28/04/00 SuperUnie BA (inkoop combinatie van supermarkten)
Functie: Interim Controller
Taken en verantwoordelijkheden
- Verantwoordelijk voor de jaarrekening 1999 en het controle dossier voor de accountant (Deloitte & Touche);
- Leidinggeven aan de afdeling Financiële administratie (4 medewerkers);
- Inwerken van de nieuwe controller;
01/10/00-30/04/01 Begeleiden van de medewerker van M€liora die verantwoordelijk is voor het beschrijven van de AO/IC (huidige en gewenste situatie en knelpunten)


15/12/99-28/01/00 VIPS B.V. (onderdeel van de VNU, VNU Internet Publishing Services)
Functie: Project leider
Taken en verantwoordelijkheden
- Implementeren van Exact onder Windows.
- Inrichten van Exact;
- Rapportages opstellen.
28/01/00-31/12/00 Maandelijks begeleiden van de administrateur

01/4/99-31/12/99 Ematech B.V. (dochteronderneming NS Materieel)
Functie: Interim Controller
Taken en verantwoordelijkheden:
- lid van de directie;
- leidinggeven aan de afdeling Financiële administratie (3 medewerkers)
- verzorgen van de maandelijkse externe rapportage aan de directie van NS Materieel;
- verzorgen van het businessplan voor de komende 5 jaren;
- beschrijven van de AO/IC;
- het ontwikkelen van een nieuw systeem voor interne informatieverzorging aan de directie en het middenkader m.b.v. de Business Balanced Scorecard, Kritische Prestatie Indicatoren, het invoeren van een nieuwe budgetcyclus, alsmede het invoeren van Activity Based Costprice calculatie;
- projectmanager van de werkgroep voor het implementeren van een nieuw financieel systeem;
- onderhouden van zowel interne (accountmanagers, leidinggevende van afdelingen) als externe (directie NS, accountant, subsidiegevers) contacten.

1/11/98-15/6/99 SCM, Shopping Center Management B.V. (vastgoed beheer)
Functie: Interim Finance Manager
Taken en verantwoordelijkheden:
- opzetten van een project administratie in een nieuwe projectorganisatie;
- leidinggeven aan 3 medewerkers van een financieel-administratief projectteam;
- zorg dragen voor een professionele inrichting en tijdige uitvoering van verschillende projectadministraties;
- opzetten van diverse financiële rapportages (o.a. jaarrekening, begroting, budgettering, maandrapportages) en analyses;
- onderhouden van zowel interne (projectmanagers) als externe contacten (accountant, opdrachtgevers, huurders e.a.);
- beschrijven en analyseren van de administratieve processen binnen de afdeling administratie en techniek;
- opzetten van een handboek AO/IC binnen de gehele organisatie.
Opleiding interimmanager

MBA
SPD
Nima A
Nima B
CB Belastingadviseur
Mediation
Coaching
NovAA (Niet afgemaakt)
op dit moment bezig met de mini cursus Master of Business Administration (Afronding juni 2010)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Assertief
Positief
Leidinggevend
goed organisatietalent
communicatief

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Ben sinds 1998 zelfstandig ondernemer en heb meerdere bedrijven opgezet (en deze ook weer verkocht)
Sinds 2008 heb ik samen met een collega een accountantskantoor opgericht (momenteel 2 vestigingen), waarbij 18 medewerkers werkzaam zijn.
Omdat ik iemand ben die niet van elke dag hetzelfde hou, graag uitdagingen aanga, wil ik graag nu weer terug in het interim vak.
Graag daar waar bedrijven problemen hebben (op welk gebied dan ook) wil ik mij voor de volle 100% inzetten. beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :