Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager/interim teamleider

interim manager/interim teamleider

Werkervaring interimmanager

Interim-manager Beweging 3.0 Korenbloem en Boterbloem
Periode:1 decmebr 2009-18 januari 2010
Verantwoordelijk voor: afdeling Korenbloem en Boterbloem met 6 teams (70 medewerkers)en 62 cliënten.
Opdracht: vervanging ziekteverlof

Interim-manager Vilente Pieter Pauw
Periode:17 augustus-1 december 2009
Verantwoordelijk voor: afdeling pga met 4 teams en 41 cliënten
Opdracht: Operationele aansturing van de afdeling en verhoging arbeidsvreugde

Interim-manager Beweging3.0 locatie Zilverschoon
Periode:1 februari-24 april 2009
Verantwoordelijk voor: afdeling Korenbloem, met 3 teams, totaal 33 medewerkers en 31 PG-cliënten.
Opdracht:
• Operationele aansturing van de afdeling
• Aanpakken van de samenwerkingsproblemen tussen de teams en de zorgmanager
• Uitvoering ziekteverzuimbeleid
• Rol coördinerend verpleegkundige verhelderen en positioneren
Resultaat:
• Verlaging van het ziekteverzuim van 13% naar 3,5 %
• Goedgekeurd werkplan Coördinerend Verpleegkundige
• Werkplannen voor alle drie de teams
• Duidelijke rapportage met daarin bereikte resultaten en aanbevelingen. Er is een analyse gemaakt van de teamproblemen.
• Medewerkers hebben meer besef van hun eigen aandeel in de problemen en zijn bereid deze op te lossen.
• Samenwerkingsproblemen met de zorgmanager zijn opgelost

Afdelingsmanager Amant, De Horizon
Periode: 1april 2003- 1 juli 2008
Verantwoordelijk voor: Woonvorm de Horizon, Woning voor cliënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel in de leeftijd van 20-55 jaar. Totaal 14 medewerkers, 16 cliënten
Opdracht:
• Begeleid een veranderingsproces van een somatisch ingerichte afdeling naar een woonvorm voor begeleid zelfstandig wonen
• Breng de vastgelopen teamsamenwerking weer op gang

Resultaat:
• Een krachtig team
• Een ontwikkelingsgerichte methodiek, waarin cliënten hun eigen weg kunnen bepalen. Er is aandacht voor het Behouden van vaardigheden, Ontwikkelen van vaardigheden en het Aansluiten bij vaardigheden, kortweg de BOA-methode genoemd.
• Er is een cliëntenbeleidscommissie opgericht, waarin cliënten en medewerkers zitting nemen en ook een vertegenwoordiger van de cliëntenraad geregeld aansluit.
• Er wordt vraaggericht en cliëntgericht gewerkt

Waarnemend Afdelingshoofd Bartiméus te Zeist
Periode: 8 april 2002 t/m 8 augustus 2002
Verantwoordelijk voor:Afdeling de Kreek, een afdeling voor slechtziende, meervoudig gehandicapte kinderen van 4 tot 12 jaar. Ik stuurde 5 teams aan, totaal 25 medewerkers, 30 cliënten.
Opdracht:
• Operationele aansturing van de afdeling tijdens het ziekteverzuim van het afdelingshoofd.
• Het aansturen en inhoud geven aan de nieuw opgezette observatiegroep samen met de behandelcoördinator.

Resultaat:
• Een goed functionerende afdeling en observatiegroep


Waarnemend Afdelingshoofd Bartiméus te Zeist
Periode: Van 1 november 1999 t/m 6 maart 2000
Verantwoordelijk voor:Afdeling de Wetering, een afdeling voor slechtziende, meervoudig gehandicapte jongeren van 12 tot 24 jaar. Ik stuurde 5 teams aan, totaal 25 medewerkers, 30 cliënten.
Opdracht:
• Operationele aansturing van de afdeling tijdens het zwangerschapsverlof van het afdelingshoofd.

Resultaat:
• Een goed functionerende afdeling

Overige Werkervaring:
Van 1 januari 1992-1 april 2003 heb ik gewerkt bij Bartiméus in Zeist. Een instelling voor visueel gehandicapte kinderen en jongeren. Eerst als groepsleider, later als coördinerend groepsleider. Als coördinerend groepsleider stuurde ik een team van zes mensen aan, met als doel het leveren van een kwalitatief zo hoog mogelijke zorg/begeleiding aan ongeveer twaalf bewoners van de groep. Klantgericht en doelgericht werken waren daarin belangrijke aspecten. Ook het coachen van de individuele collegae, om zo te komen tot een optimale ontwikkeling en inzet van hun kwaliteiten, had mijn specifieke aandacht. Daarnaast was ik persoonlijk begeleider van een aantal cliënten.


Opleiding interimmanager

2008 Opleiding zeven bronnen coach november /december 2008. Licentie vanaf 12 december 2008
2008 NAH: Opleiding Life-coach. diploma behaald in 2008
1997 Bij het ISW/IBW heb ik de opleiding "Middle Management Non-Profit voor Hoger Opgeleiden" gevolgd. Diploma juni 2007
1987/1991 HBO-Jeugdwelzijnswerk aan de Hogeschool van Eindhoven. Diploma behaald in juni 1991
1982/1987 Eindhovens Protestants Lyceum. Havo diploma in 1987


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Door mijn analyserend en invoelend vermogen is het mijn kracht mensen in beweging te krijgen, waarbij het mijn drijfveer is prestaties op de werkvloer te verbeteren, oftewel Werk te stimuleren.

Talenkennis interimmanager

Nederlands. Engels

Overig

Trainingen:
2007 Competentietraining bij Margreet Twijnstra
2006 en 2007 Training ziekteverzuim bij De Raaf training en advies
2005 Training coachen boven of onder de ijsberg bij Hidden Treasures
2004 Communicatietraining bij Transfer Advies-coaching-training
2003 Training Coachend leiding geven gevolgd bij Heerink Advies, Interimmanagement, Training en coaching
2005,2006,2007 BHV training
7 juni 1997 tot en met 12 januari 1998 Training "Nieuw Management Talent" Deze training werd verzorgd door Bartiméus, Effatha en de stichting Philadelphia zorg. Op 12 januari 1998 heb ik hier een certificaat van ontvangen.
3 en 4 juli 1996 Training Effectief Presenteren. Deze training werd verzorgd door een docent van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :