Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

1975-1979: Leerling B verpleegkundige/ B verpleegkundige Psychiatrisch ziekenhuis Coudewater Rosmalen
1979-1980: Militaire dienst: Geneeskundige troepen o.a. verpleegkundige in militair hospitaal: ziekenboeg/ psychiatrie/ leiding geven veldhospitaal/ les geven

1980-1983: Leerling A verpleegkundige / A Verpleegkundige De Weezenlanden, nu ISLA klinieken,Zwolle

1983-1984: Waarnemend afdelingshoofd gecombineerd verpleeghuis De Weezenlanden, nu ISLA klinieken, Zwolle. In dit jaar door directie gevraagd om plan van aanpak te maken naar aanleiding van problemen met functioneren afdelingshoofd. Dit gedaan, uitgewerkt en in 1984 formeel afdelinghoofd geworden.

1984-1989: Afdelingshoofd gecombineerd verpleeghuis De Weezenlanden, nu ISLA klinieken, Zwolle. Leiding gegeven aan een afdeling die voortdurend fungeerde als pilot voor diverse projecten.Gestart met reactiveringafdeling, i.c.m. ziekenhuis.
vanaf 1985: tevens waarnemend hoofd verplegingsdienst

1989-1992: Manager Zorg gecombineerd verpleeghuis [160 bedden] Stichting H.D.G. Sommelsdijk, leiding over 3 afdelingen P.G, 2 afdelingen Somatiek. Personeelsbeleid,opleidingszaken.

1992-1994: Interim manager [via AORTA, Nieuwegein] afdeling somatiek gecombineerd verpleeghuis , Stichting De Stromen, Rotterdam
[ 60 bedden] Weer `tot leven brengen ` van deze afdeling waar op dat moment vanwege o.a. problemen met leidinggevende 50% [-] ziekteverzuim heerste.

1994-1999: Sectorhoofd sector chronisch intensieve zorg in zorg en reactiveringscentrum [5 afdelingen, 90 bedden]/ M.T. lid.
Stichting De Stromen, Rotterdam. Gevraagd voor deze functie tijdens invullen interim functie `92-`94.
Taakgebied:
q Opleidingszaken verzorgende niveau 2 en 3
q Werving/ selectie
q Terminale/palliatieve zorg
q Adviseur cliëntenraad
q Wachtlijstbeheer,opname/ontslagbeleid
q Strategisch beleid betreffende eigen sector en zorgregio
q Voorzitter van div. overlegvormen: Sectoroverleg
Sectorbeleidsteam
Diverse commissies
q Externe contacten o.a. met:
Zorgkantoor Indicatiecommissie
R.O.C.
RIAGG
q Coördinator invoering, verbetering attitude
q Zorgdossier, verfijning/implementatie
q Budgethouder

1999-Heden: Zelfstandig gevestigd Interim-manager / free lance docent bij I.S.B.W.
Geef les aan middenkaderfunctionarissen gezondheidszorg/welzijn.


Overzicht
Opdrachten: Verpleeghuis P.G. clustermanager [60 plaatsen]: reorganisatie/evenwicht herstellen. De Savelanden, Bergen op Zoom

Zorgcentrum Manager Zorg [95 plaatsen]: afbouw personeelsformatie/implementatie nieuwe zorgprocessen/participatie in nieuwbouw. Onze Woning, Diemen

Voorzitter team divisie educatie [probleem jongeren] R.O.C.:
Inventariseren knelpunten in samenwerking/voorstellen t.b.v.aanpak verbetering samenwerking. Albeda College, Rotterdam

Verpleeghuis Somatiek clustermanager beademingsafdeling/ comapatienten/ gedragsproblematiek : Stroomlijnen hoeveelheid zorgproducten. De Savelanden, Bergen op Zoom

Zorgcentrum [105 plaatsen]:Manager Zorg beleidsvoorstel directie m.b.t. organisatievorm dienst zorg/stroomlijnen substitutieafdeling. Bachtendieke, Terneuzen

Zorgcentrum projectmanagement [120 plaatsen]: Implementatie van verpleeghuisunit in zorgcentrum/
werving,selectie/inhuizing/inrichting/”laten draaien”. Stichting De Stromen, Rotterdam

Zorgcentrum [105 plaatsen]: Manager Zorg/extra murale verzorgingshuis zorg/ substitutie/ implementatie andere manier van verstrekking voeding/ P&O. Groenhoven, Leiden

Zorgcentrum [60 plaatsen]:Manager Zorg Reorganisatie dienst verzorging/ implementatie Zorgpakketten/ substitutie, P&O. E.O.K.S. Amsterdam

Verpleeghuis, cluster P.G. [84 plaatsen]: teammanager t.b.v. 4 afdelingen. “Achterstallig onderhoud”, operationeel management, rust brengen,structuur realiseren, werving/selectie. Cascade, Utrecht

Coördinerend afdelingshoofd, Instelling voor verstandelijk gehandicapten:operationeel management en coachen afdelingshoofden. Vincentius, Udenhout

Zorgmanager verpleeghuis, operationeel aansturen 2 verpleegafdelingen, begeleiden / coachen van 2 [beginnend] zorgmanagers. Slingedael, Zorggroep Rijnmond, Rotterdam

Afdelingshoofd verpleeghuis na vertrouwenscrisis medewerkers/leiding
De Egmontshof Oud Beijerland.

Zorgmanager/locatiemanager verzorgingshuis De Goede Ree
Sommelsdijk [150 plaatsen] –tot okt. 2005 - Rust brengen na een periode van diverse interim managers als interim manager[…]
Realiseren verpleeghuisunit,volgen van begroting i.v.m. overschrijdingen.relatiebeheer,opzetten / implementatie zorg thuis.
Zorgmanager verpleeghuis Slingedael, Zorggroep Rijnmond, Rotterdam - -tot juni 2005-
Overbruggen vacatureperiode, inwerken nog te selecteren hoofd zorg.

Locatiemanager zorgcentrum Nebo, Zwijndrecht [62 plaatsen en aanleunwoning 31 appartementen] tot 01 …… 2005
Voortgang bedrijfsvoering,verhuizing naar tijdelijke huisvesting,begeleiden proces verwerken van [gedwongen afscheid] locatiemanager.

Docent bij ISBW: Ten behoeve van functionarissen midden kader
Welzijn/zorgPERSOON / KWALITEITRustig, zeer evenwichtig, in staat tot goed luisteren en meedenken.
Serieus, betrokken, prima gesprekspartner op diverse niveaus met snel en helder overzicht ten aanzien van diverse onderwerpen.
Humor,integer,loyaal.
Communicatief sterk, niet bedreigend eerder uitnodigend, breng knelpunten duidelijk in kaart, sta open voor meningen,integreer deze goed in eigen visie.
Besluitvaardig en belang hechtend aan delegeren
Flexibel, sterk in organisatie, daadkrachtig, soepel in leidinggeven, makkelijk aanspreekbaar.
Altijd in voor nieuw gedachtegoed, niet vastzittend in bestaande structuren/ werkwijzen.
Gespecialiseerd in interim-werkzaamheden waarin operationeel orde op zaken gesteld moet worden, maar waarbij ook begeleiding/ coaching gegeven wordt aan collega managers.
Sparringpartner,adviseur van opdrachtgever, in staat om snel en goed te schakelen tussen uitvoering, midden en hoger management, M.T./Directie.
Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN

1975-1979 B-Verpleegkundige [ Psychiatrisch ziekenhuishuis Coudewater Rosmalen]
1980-1983: A-Verpleegkundige [ De Weezenlanden, nu ISLA klinieken Zwolle]
1984-1986: Kaderopleiding Gezondheidszorg [Twentse Academie Gezondheidszorg Hengelo]
1994-1996: VO Management/Organisatie/Beleid [Hogeschool Rotterdam]

CURSUSSEN

1986: Informatica
1987: Integrerende verpleegkunde invoering/verdieping
1989: Functionering - en beoordelingsgesprekken
1990: Ziekteverzuimbegeleiding
1992: Communicatieve vaardigheden
1993: Zorgdossier/ methodisch cliëntbespreking
1996: Dienstroostersystematiek en WHAW
1998: Informatica


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

zie C.V.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, huis en tuin engels/ duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :