Flex Manager
De top 21233 Flexmanagers van Nederland
21233 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

algemeen directeur, lid raad van bestuur, gemeentesecretaris

algemeen directeur, lid raad van bestuur, gemeentesecretaris

Werkervaring interimmanager

+ 15 JAAR interim-management ervaring
+ MANAGEMENTROLLEN: overbruggingsmanager, continuïteitsmanager,
crisismanager, verandermanager, reorganisatie-manager, strategisch
manager, netwerkmanager.
+ SECTOREN:
ZORG (koepelorganisaties, ziekenhuizen, revalidatieinstellingen, verpleeg-
en verzorgingshuizen, verslavingszorg, GGZ, welzijnsinstellingen,
beroepsorganisaties, ondersteuningsorganisaties);
OVERHEID (gemeenten, provincies, samenwerkingsverbanden)
ONDERWIJS (koepelorganisaties, universiteiten, ROC's,
samenwerkingsverbanden, transnationale samenwerking)
ZBO's (pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties, cbs, arbodiensten)

+ 18 JAAR vaste managementervaring, waarvan 9 jaar in ambulante GGZ in
Zuid-Holland en 9 jaar als directeur/algemeen secretaris landelijke GGZ-
koepelOpleiding interimmanager

Middelbare Handelsschool
HBS-A
Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
Sociale Economie, doctoraal
Diverse cursussen op het gebied van strategische beleidsvorming, managementtechnieken en organisatievormen, human resources management, cultuurverandering, groepsdynamica, vergadertechniek, besluitvormingsmodellen, public relations, communicatiebeleid, financiën en informatisering


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Is bij uitstek in staat is om vastgelopen verhoudingen open te krijgen, conflictsituaties te beslechten en kloven in grotere, complexe organisaties te overbruggen. Zijn kracht hierbij ligt niet alleen in zijn vertrouwenwekkende benadering van de diverse spelers, maar ook in de verbinding die hij weet te leggen tussen de persoonlijke problematiek van de betrokkenen en de organisatorische en strategische dilemma’s waarvoor diezelfde spelers zich gesteld zien. Hierdoor slaagt hij er in tot oplossingen te komen die voorheen onbespreekbaar waren, en mensen in beweging te krijgen van wie dit niet werd verwacht. Daarbij laat hij de diverse partijen zoveel mogelijk in hun waarde met oog voor de persoonlijke dimensie.

Met een goed gevoel voor verhoudingen en een grondslag van een situationele managementstijl is zijn leiderschap, afhankelijk van de omstandigheden, te kenmerken als taakgericht dan wel als participatief en/of coachend.
Daarbij spreidt hij commitment en inlevingsvermogen ten toon in het gestelde doel van de organisatie, waardoor hij vertrouwen weet te winnen en mensen kan mobiliseren.

Plezierige “zuidelijke” omgangsvormen verenigen zich in zijn kwaliteiten met de ambitie van een professioneel manager, die "afgerekend" wil worden op heldere (en bereikte) doelstellingen.


Talenkennis interimmanager

nederlands
duits
engels
frans (matig)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :