Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Business Controller

Business Controller

Werkervaring interimmanager

Werkervaring Interim:

Mrt 2013-Okt 2015 Contractmanager bij Waterbedrijf Evides
2 jaar en 8 maanden

Als interim contractmanager was ik verantwoordelijk voor alle Infra activiteiten van Evides in Zeeland en een klein deel van Brabant en Zuid-Holland. Evides had deze activiteiten, het onderhoud, beheer en de nieuwbouw van het waterleidingnetwerk inclusief toebehoren, uitbesteed aan Delta N.V. In deze periode zijn de samenwerking, als strategische partners, en het inzicht in en de kwaliteit van de dienstverlening aanzienlijk verbeterd. Er wordt efficiënter en effectiever gewerkt en bovendien is de relatie tussen de medewerkers van beide partijen aanzienlijk verbeterd.

Daarnaast heb ik als projectleider een SLA tot stand gebracht tussen Evides Infra B.V. en Evides Industriewater. Er waren eerder pogingen ondernomen om tot een SLA te komen maar deze waren gestrand. Het project is succesvol afgerond, in de organisatie geborgd en overgedragen aan de lijnorganisatie.

Jan 2011-Mrt 2013 Projectleider bij Waterbedrijf Evides
2 jaar en 3 maanden

Ale Projectleider was ik verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Delta N.V. en Evides Infra B.V. Een aantal belangrijke verantwoordelijkheden waren het uniformeren van de dienstverlening in de beide verzorgingsgebieden, het inrichten van de overleg- en verantwoordingsstructuur en het daadwerkelijke samenwerken op gang brengen en het inrichten van een management informatiesysteem. De grootste uitdaging was het wegnemen van het onderlinge wantrouwen tussen de partijen.

Door het niet voldoen van de contractmanager heb ik in deze periode tot twee maal toe ook nog de functie van contractmanager waargenomen naast mijn projectleidersrol. Het project is succesvol afgerond.

Jan 2010-Dec 2010 Projectleider bij Waterbedrijf Evides.
1 jaar

Als Projectleider was ik verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een nieuwe dienstverlenings-overeenkomst (DVO) tussen Delta N.V. en Evides N.V. Contractwaarde 250-300 mln. De bestaande overeenkomst functioneerde niet. Er was onduidelijk welke dienstverlening Delta diende te verrichten, welk mandaat ze daarbij hadden en welke vergoeding daar tegenover stond. Als projectleider heb ik met beide directies de strategische uitgangspunten bepaald. Deze zijn, onder hoge tijdsdruk, uitgewerkt in diverse deelprojecten. Daarvoor heb ik alle bloedgroepen van beide partijen bij elkaar aan tafel gebracht. Het project is tijdig en binnen budget succesvol afgerond.


Mei 2009-Dec 2009 Business Controller bij Waterbedrijf Evides. Bedrijfsonderdeel Infra.
8 maanden

Als interim Business Controller heb ik de financiële- en projectadministratie opnieuw ingericht, die als gevolg van een organisatorische wijziging, niet meer op orde was. Daarbij heb ik alle financieel verantwoordelijke managers opgeleid, zodat zij hun eigen cijfers begrepen en daar ook verantwoording over konden afleggen. Een Planning & Control cyclus is ontwikkeld en geïmplementeerd. Ik heb het strategische plan gecoördineerd en er is een eerste stap gezet in het inrichten van de management informatie.

Mei 2008-Dec 2008 Divisie Controller bij Delta NV, Divisie Infra.
8 maanden

In deze functie was ik verantwoordelijk voor het aansturen van de control afdeling (7 FTE). Deze was volledig overwerkt en deze heb ik allereerst in rustiger vaarwater gebracht. De Planning & Control cyclus is geoptimaliseerd, waarbij onder andere een review structuur is ingericht. Verdere activiteiten betroffen het implementeren van Activity Based Costing, het opzetten van het Management Control Model, de implementatie van een uniform offerte- en procuratieproces en het coördineren van het strategisch plan.


Werkervaring Vast:

Jan. 2008-Juni 2008 Change Manager binnen KPN Infrastructure Services.
6 maanden (waarvan de laatste twee maanden vrijgespeeld voor het opzetten van mijn eigen bedrijf

In mijn rol als Change Manager was ik verantwoordelijk voor de samenvoeging van de ketenactiviteiten van drie Business Units tot één. Hiertoe heb ik een besturingsmodel opgezet, geïmplementeerd en overgedragen aan de nieuwe lijnorganisatie.

Nov. 2005-Dec. 2007 Senior Manager KPN BU Netwerk Services Operationele Ketenperformance.
2 jaar en 2 maanden

In deze functie was ik verantwoordelijk voor het aansturen van 10 FTE en budget verantwoordelijk voor OPEX (550 mln.) en CAPEX (100 mln.). Ik was verantwoordelijk voor het customer care deel, zoals debiteurenmanagement, klachtmanagement, klanttevredenheid (NIPO) operationele processen en call reductie. Wij streefden naar “Operational Excellence” van de service en leverketens middels onder andere de Lean Six Sigmamethodiek waarvan ik “sponsor” was binnen KPN. Andere projecten betroffen de implementatie van SOx en het herinrichten van de Billing processen en systemen.

Apr. 2000- Okt. 2005 Senior Business Controller bij KPN
5 jaar en 7 maanden

In deze periode heb ik verschillende business control functies bekleed, namelijk:
Controller Business Line WAN Solutions bestaande uit de portfolio’s: LAN-I, VPNS, Frame Relay, X-25, KPNQwest en AUCS/Infonet.
Controller Business Line International Business Services, Deelneming Infonet NL en Business Line @dvanced Packaged Solutions.
Controller BU Connectivity Sales & Customer Care
Controller Business Unit EuroRings (omzet 250 mln.). De belangrijkste verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:

- Copiloot Directeur BU
- Opzet en inrichting van administratie nieuwe BU (SOx, IFRS)
- Inrichten planning en control cyclus nieuwe BU
- Inrichten Management Informatie Systeem
- Opzetten besturingsmodelAug. 1997 – Mrt. 2000: Financieel Manager Exact Software Marokko, Casablanca, Marokko
2 jaar en 8 maanden

In deze functie was ik verantwoordelijk voor het oprichten van Exact Software Marokko en integratie van de Marokkaanse Exact Dealer in de Exact organisatie. Andere verantwoordelijkheden:
- eindverantwoordelijke afdeling “Finance”. Belangrijkste taken: aansturen financiële- en orderadministratie, opstellen budgetten en budgetbewaking, interne en externe verslaglegging;
- eindverantwoordelijke afdeling “Support & Consultancy”. Belangrijkste taken: aansturen supportmedewerkers en consultants (5-10 FTE), bewaking voortgang projecten, opleiding verzorgen, productontwikkeling
- overige werkzaamheden bestonden uit: verrichten consultancy (implementatie software en training cliënten), “recruitment”, juridische zaken en onderhouden externe contacten.

Nov. 1993 – Jul. 1997: Medewerker “Finance & Control” bij verzekeraar Centraal Beheer
3 jaar en 9 maanden

Ik ben begonnen als Rapporteur & Analist kosten en mijn tweede functie was Cost-Controller divisie “Particulieren”. De belangrijkste verantwoordelijkheden binnen deze functies zijn:

- control kostenprocessen: crediteuren-, investerings-, project- en inkoopadministratie en rapportage;
- aansturen kostengroep (4 personen);
- projecten op het gebied van kostenallocatie (“ABC”), kostprijscalculatie, “Performance Measurement”, strategische planning (invoeren “Balanced Scorecard”) en management informatiesystemen (OLAP-toepassingen).

Sep. 1992 – Oct. 1993: Dienstplichtig militair bij de Koninklijke Marechaussee
1 jaar en 2 maanden

Opleiding interimmanager

Opleiding/Cursussen:

2005-heden: Diverse cursussen in het kader van de permanente educatie regeling voor RC’s
2000 – 2003: Postdoctorale opleiding tot Register Controller, RSM Erasmus Universiteit
Juni 2008: Mastercourse voor Financieel Managers, CI/VERA
Dec. 2007-Mrt. 2008: KPN Leiderschapsprogramma, Tornak groep
December 2005: Leidinggeven voor Professionals, NCOI
1986 – 1992: Doctoraal Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
1980 – 1986: VWO, Erasmus College Zoetermeer

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Gedreven interim professional die het leuk vindt om de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties te verbeteren. Daarbij heb ik oog voor zowel de menselijke als de organisatorische kant. Eigenschappen als prestatiegerichtheid, uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus, zelfstandigheid, analytisch vermogen en een echte teamspeler komen mij daarbij goed van pas.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Frans
Duits

Overig

Software:

SAP
Exact
Hyperion
MS Office
Oracle
Essbase
Baan
MSD Ax
MS Projects

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :