Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Finance Manager, (Project) controller, SOX-specialist

Finance Manager, (Project) controller, SOX-specialist

Werkervaring interimmanager

2002 – heden Als interimmmer de volgende opdrachten:

-> Interimopdracht bij Ricoh NRG-Direct te Bergen op Zoom (begin dec-04 t/m mrt-05)
· Sarbanes Oxley (SOX)project Phase I: Vaststellen Risk Control Matrix conform COSO-theorie, het vermelden van process objectives, risks en bijbehorende controls. Het beoordelen en beschijven van processen middels workflows met vermelding van Narratives en Risico-analyse. Bijhouden planning en het uploaden van workflows en RCM's naar Online SARBOX Portal t.b.v. moedermaatschappy. Uitvoeren van Walkthroughs en Design Tests.

-> Interimopdracht bij N.V. Hydron Zuid Holland te Gouda (begin okt-04, 2 weken)
· beoordelen en updaten van het meerharenmodel

-> Interimopdracht bij Rotterdam Airport BV te R’dam (sep-04 t/m okt-04)
· beschrijven en beoordelen van de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen van het proces met betrekking tot de Havengelden

-> Interimopdracht bij Systems Integrated Telemarketing Netherlands BV te Eindhoven (mrt-04 t/m sep-04)
· in de functie van Finance Manager (incl. payroll afdeling):
· implementeren Sarbanes Oxley act 2002 (SOX) t.b.v. beursgenoteerde moedermaatschappij (US) fase I + II.
· verzorgen interne maand- en kwartaalrapportering t.b.v. moedermaatschappij (IFR + OS&A)
· beoordelen en rapporteren wekelijkse forecast per project en in totaal
· reorganiseren interne organisatie en optimaliseren projectgerichte management informatie
· opstellen jaarrekening 2003
· inwerken nieuwe Finance Manager en Finance Assistant

-> Interimopdracht bij Rotterdam Airport BV te R’dam (jun-03 t/m mrt-04)
· opzetten van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle, diverse projecten
· opstellen en inrichten jaarrekening en gegevens t.b.v. de jaarrekening 2003
· balansspecificaties t.b.v. maand en kwartaalrapportering aan Schiphol
· verzorgen van de aangiftes loon- en omzetbelasting, correspondentie en afwikkeling van aanslagen
· begeleiden crediteurenadministratie

-> Interimopdracht bij BAM NBM Materieel BV te Kesteren (aug-02 t/m april 04)
· in de functie van assistent-controller, aansturing vijf medewerkers
· samenvoegen van 2 administraties na fusie met AMS B.V.
· maand en kwartaalrapportering
· opstellen liquiditeitsoverzicht per periode van 4 weken
· uitvoeren telebankbetalingen crediteuren/lonen/salarissen
· verzorgen van de aangiftes loon- en omzetbelasting
· aansturen debiteuren en crediteurenadministratie, aanmaning & incassoprocedures
· productie (geautomatiseerd en handmatig) van verkoopfacturen
· verwerken Kas-Bank-Giro
· inrichten en verzorgen van de salarisadministratie voor 260 werknemers (bouw-CAO en uta-CAO) en aansturen projectleiders inzake urenverantwoordingen

-> Overige werkzaamheden
· Voeren van volledige administraties van kleine ondernemingen in de breedste zin des woords, advieswerkzaamheden en verandertrajecten.

1997 - 2002 HLB Van Daal & Partners Waalwijk Accountants & Belastingadviseurs
-> Interim / controller / advieswerkzaamheden
· voor 1 jaar overnemen van controllersfunctie bij een middelgrote onderneming alsmede het overdragen en inwerken van de nieuwe controller
· het begeleiden van een nieuwe onderneming (doorstart) bij het opzetten van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle, alsmede;
· het opzetten van een management informatie systeem ten behoeve van de directie, waarbij gebruik wordt gemaakt van periodieke rapportage van onder andere liquiditeitsbegrotingen en resultaatbegrotingen
· consolidatie t.b.v. de jaarrekening uitvoeren
· opstellen van de jaarrekening

-> Assistent Accountant
· Controle- en advieswerkzaamheden, eindejaarscontrole, interimcontrole, rapportering, opzetten en begeleiden van administraties en MIS.
· Bij kleine, middelgrote en grote ondernemingen vastleggen en beoordelen administratieve organisatie
· uitvoeren risicoanalyse grotere klanten
· opstellen controleprogramma’s en samenstellen controleteams/urenbegrotingen
· balanscontroles uitvoeren en begeleiden alsmede het beoordelen van rapporten
· zelfstandig uitvoeren controle op balansposten met complex karakter en met belangrijke schattingselementen, zoals:
- onderhanden werk bij een aannemersbedrijf
- voorzieningen
- bepaling levensduur MVA
· beoordelen en begeleiden van assistenten
· consolidatie t.b.v. de jaarrekening uitvoeren
· begeleiden herstructurering middelgrote onderneming in verband met reorganisatie en overname door buitenlandse Holding
· managementletter opstellen en bespreken met cliënt

1997 - 1997 Franpack Bates Maastricht
Administratief medewerker, afdeling Finance & Control

1996 - 1996 PDM Participaties BV Maastricht
Administratief medewerker, afdeling QM

1995 – 1995 Ericsson Rijen
Administratief medewerker, afdeling training support center


Opleiding interimmanager

1984 - 1990 St. Janscollege Hoensbroek
HAVO, diploma behaald in 1990
· Examenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Handelswetenschappen en recht, Aardrijkskunde.

1990 – 1992 HEAO Sittard
propaedeuse behaald in 1992

1992 – 1998 HEAO Breda
Opleiding accountancy (RA), diploma behaald in 1998
· Keuzevakken: Treasury Management, Strategisch management in het MKB

1999 - heden NIVRA-Nyenrode Breukelen
Momenteel bezig met NAC 3
· Inleiding bestuurlijke informatieverzorging / administratieve organisatie reeds behaald, Externe Verslaggeving reeds behaald, BIV Administratieve Organisatie reeds behaald;
· Financial Auditing en afstudeerscriptie nog te behalen.

STAGE
1995 - 1995 Deloitte & Touche Willemstad in Curaçao
· Controlewerkzaamheden: afrondende jaarrekeningcontroles, interimcontroles en samenstellingsopdrachten.

AFSTUDEEROPDRACHT
1996 - 1996 Bedrijfsopleidingen en Consultancy Breda
· Organisatieanalyse t.b.v. het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem volgens de NEN ISO 9002-normen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

-> Software: In het algemeen grote affiniteit voor IT;
- Meest voorkomende besturingssoftware(windows/dos)
- Microsoft Office 2000/XP (word, excel, powerpoint, etc.)
- Exact Globe, Exact (dos & windows)
- SAP
- BAAN IV
- Vision5 (Budget Management, Executive Design),Hyperion
- Sun Systems
- Afas
- AS-400
- LOSA Persmaster
- LOSA Paymaster
- Telebanking (staalbankiers, abn, rabo, fortis, ing, giro)

Talenkennis interimmanager

- Engels mondeling voldoende, schriftelijk voldoende.
- Duits mondeling voldoende, schriftelijk niet voldoende.


Overig

- Vrije tijd: Mijn vrouw Desiree, mijn twee dochters Myrthe en Thirza, motorrijden, gitaar, zwemmen, duiken, wandelen.

- Rijbewijs: B en A

- Spaans, basiscursus behaald in propaedeuse, HEAO Sittard


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :