Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

directeur-bestuurder | consultant | verandermanager

directeur-bestuurder | consultant | verandermanager

Werkervaring interimmanager

2019-2020 Kinderopvang de Bilt |
Bestuurder a.i.| scenario ontwikkeling toekomst organisatie
2019-2020 Raster groep Deventer| Welzijn & Kinderopvang
Strategisch Advies | samenwerking kinderopvang, welzijn &
onderwijs
2018-2019 DeBasisFluvius Primair Onderwijs | 35 basisscholen in Arnhem & Renkum
Bestuurder a.i.| ‘aanjager’ van transitieproces ‘de expeditie’, community ontwikkeling, IKC en PO-VO ontwikkeling, ontwikkeling stedelijke Maatschappelijke Educatieve Agenda gemeente Arnhem & organisatie raadsledenbijeenkomsten, bestuur Passend Onderwijs, bestuur CLC Arnhem PO (onderwijsinnovaties & kansengelijkheid)| Stuurgroep Samen Opleiden |
2017-2018 Stichting Primair Onderwijs in Samenwerking (PAS)|Arnhem
Directeur a.i. met veranderopdracht| ontwikkeling wijkgericht werken, ontwikkeling nieuw OAB- beleid en dienstverlening met focus op transfer naar voorschool en school (PO en VO)|
2018 Stichting GOO voor opvang & onderwijs
Organisatieadviseur | strategieontwikkeling | (her)inrichting organisatie en coaching bestuurder|
2017 Mikado Welzijn | Westervoort, Duiven
Organisatieadviseur |strategieontwikkeling |begeleiding overname
2016-2017 ZIN Kraamzorg | landelijke organisatie voor kraamzorg
Procesbegeleiding |strategieontwikkeling en (her)inrichting organisatie |2015-2016 Groep van Pi | organisatie voor kinderopvang
Directeur a.i. | mogelijk maken overname meerdere werkmaatschappijen|
2015 Mikado | regionale Welzijnskoepel
Directeur a.i. |
Dagelijkse leiding en bewaking van de voortgang en implementatie van reeds ingezet beleid waarbij specifieke aandacht voor de transitie van Peuterspeelzaalwerk naar Kinderopvang, ontwikkeling IKC’s en strategieontwikkeling Welzijn 2.0 (Bezuinigingen gemeenten en decentralisaties).
2014-2015 Waterschap | afdeling handhaving & vergunningen Begeleiding team en coaching leidinggevende.
2014 Avonturijn | regionale koepel voor kinderopvang
Directeur a.i. |
ontwikkelen krimp (leefbaarheid) en groeiscenario’s, samen met onderwijsorganisaties doorontwikkelen van Integrale Kindercentra, advisering besturingsfilosofie toekomstige organisatie, coaching algemeen directeur en MT, advisering Raad van Toezicht.
2013-2014 Stimenz | maatschappelijk werk Apeldoorn en de Veluwe
Directeur a.i. |
2012-2013 Mikado | regionale Welzijnskoepel Duiven-Westervoort
Bestuurder a.i.| ontwikkeling en implementatie Welzijn Nieuwe Stijl |
2011-2012 Wisselwerk |Welzijnskoepel Apeldoorn
Bestuurder a.i.| bezuinigingsoperatie en voorbereiding fusie |

Opleiding interimmanager

2019 systeemdenken voor bestuurders | Sioo
2013 organiseren en veranderen MOOC| Sioo
2009 hooglerarenreeks management van processen | Nyenrode en Focus
2008 verandermanagement (de Caluwé en Vermaak | Nyenrode en Focus
2006 hooglerarenreeks verandermanagement | Nyenrode en Focus
2000 action learning | Concern Opleidingen
1996 adviesvaardigheden voor senior -adviseurs | Gijswijt
1994 strategisch management | Concern Opleidingen
1979 pedagogische academie | Arnhem

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Bestuurssensitief |daadkrachtig | nieuwsgierig & toegankelijk |netwerker & verbindend |onafhankelijk denker |ondernemend & omgevingsbewust | visionair met realistisch verandervermogen | communicatief & transparant|

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits

Overig

onbezoldigde functies:
Duo project energietransitie Arnhem (2020)
Begeleiding student Master Management & Innovatie (2019)
Zaakwaarnemer sterrenrestaurant (2014-2018)
Lid Redactieraad Zorg & Welzijn (2013-2016)
Meester (Meester-gezel traject) voor directeur PO (2013)
Lid Raad van Advies brede Welzijnsorganisatie (2011-2013)
Lid Rotaryclub vanaf 2001 (2010 -2011 voorzitter)
Jurylid ‘beste kinderopvang van Nederland’, (2006-2010)
Lid Redactieraad managementblad KO en Zorg & Welzijn (2005-2009)
Voorzitter interim Raad van Toezicht Hestia Stichting Arnhem verpleeg en verzorgingshuizen (2002-2003)
Initiatiefnemer en voorzitter ‘Scriptieprijs Kinderopvang’ (2002-2006)
Bestuurslid Meanderfonds Nijmegen (schippersinternaten) (2001-2006)
Lid commissie-adviesteam Welzijn en Sociale zaken gemeente Duiven (1997-2003)
Bestuur Provinciale Klachtencommissie Kinderopvang Gelderland (1996-2009)


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :