Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

issie De strategie pragmatisch samen met de teams vertalen naar excellente dienstverlening voor de klant.

Uitgevoerde opdrachten:


Februari 2020 april 2020 Evean (Espria)
Teammanager Verpleeghuis Oliegouw, leiding geven aan 80 FTE verpleging en facilitair personeel implementeren maatregelen tijdens Corona Crisis tot aanvang vaste teammanager.

Mei 2019 augustus 2019 Icare zorggroep (espria)
Manager rayon intramuraal, uitwerken van- en uitvoering geven aan financieel herstelplan van de 8 locaties van het Rayon, leidinggeven aan 6 managers woon zorg die 463 bedden beheersen. MT lid. Superviseren GZ

December 2017 mei 2019 Zorggroep Rivas Gorinchem.
1. Transitie manager Het Gasthuis a.i., Opnieuw invullen van de leidinggevende structuur en verbinden van Teamleiders en Zorgregiseurs Langdurige Zorg in samenhang en samenwerking. In september alle teamleiders vervangen, nieuwe communicatie en rolverdeling geïmplementeerd per 1 oktober.
2. Manager afdeling Revalidatie en Herstel. Crisismanagement verpleegafdeling, formuleren van een advies t.a.v. invullen van een passende organisatiestructuur voor de behandelafdelingen. Opgeleverd 1e week oktober. Organisatieonderdeel prepareren voor de JCI keurmerk audit. In control brengen van de locatie Gorinchem, JCI behaald.

Februari 2017 –juli 2017 Verpleeghuis en woonvormen Insula Dei en Huize Kohlmann, Arnhem.
Programmamanager met betrekking tot het in lijn brengen van de zorg met het Kwaliteitskader IGZ zodat het verscherpt toezicht wordt opgeheven. (gerealiseerd in juni), Lijnmanagement van sector zorg 135 FTE, en het thuiszorg team 30 FTE

Augustus 2016 – januari 2017 Zorggroep Solis Deventer.
Manager Behandeldienst. A.i.
Leiding geven aan de behandeldisciplines, Wetenschappelijke en niet wetenschappelijk personeel, indirect aan verpleegafdeling revalidatie. Naast het leidinggeven adviseren t.a.v. de toekomstige structuur en bedrijfsvoering voor een toekomstbestendige (para)medische dienst en inbedding van de GRZ bij de verwijzers.

November 2015- april 2016 Zorggroep Apeldoorn e.o.
Adviseur Paramedische Dienst.
Onderzoeken van de zelfsturingsmogelijkheden van de paramedische dienst, best passend binnen de organisatieontwikkeling en het ontwikkelpotentieel binnen de organisatie.
Formuleren van profielen die passen bij het advies.

2015 januari – november. Zorggroep Groningen
Manager Care over alle 5 locaties. (vervolgopdracht)

- de aansturing van het organisatieonderdeel Care, 350 FTE
- het aansturen van de uitvoering van de deelplannen zoals geformuleerd t.b.v. de reorganisatie en uitvoeren van het reorganisatieplan voor het onderdeel care.
- het op koers houden van de productie van care in samenhang met de spin off van cure en binnen de begrote kosten en productieafspraken
- lid van MT.
- het beoordelen van huidige afdelingshoofden in relatie tot de nieuwe rol voor het afdelingshoofd.

2015 juni -december Zorggroep Groningen
Locatiemanager van 4 locaties.
- plan opstellen en uitvoeren voor het kostendekkend maken van de locatie Innersdijk op zeer korte termijn
- lid van MT
- verhogen van het kwaliteitsbewustzijn in de locatie
- plan opstellen voor het terugdringen van het verzuim
- het team van 11 afdelingshoofden zorg en 3 locatiehoofden facilitaire diensten direct aansturen en stimuleren tot verdere taakvolwassenheid in hun leiderschapsrol binnen een lerende organisatie.
Daarnaast wordt van de locatiemanager a.i. gevraagd om 2 locaties te saneren.

2014okt – 2014 mei Vitras CMD,
Gemeentemanager gemeente IJsselstein en Lopik.
Account management WMO en AWBZ in deze gemeenten, subsidie contractering en participeren in recente WMO transitie. Integrale management verantwoordelijkheid 70 FTE Professionals van WO tot MBO niveau, direct leidinggeven aan 5 operationeel leidinggevenden.

2013 mei - oktober
IJsselheem Kampen.
Programma manager behandelketen geriatrische revalidatie zorg
Transitie Revalidatie Behandelcentrum Geriatrie. Invoeren van de omslag van ZZP naar DBC volgens methodiek Canvas Business case.
Marketing en relatiebeheer concept inrichten op basis een nieuw behandelcentrum in de Isala Klinieken, locatie Zwolle.


2012-2013 Tante Louise-Vivensis Bergen op Zoom
Locatiemanager ouderenrevalidatie op 2 locaties, Leiding geven aan de behandeldisciplines en verpleging. 90 FTE. Projectmatig invoeren van de omslag van ZZP naar DBC. Organisatorisch inrichten van een nieuw behandelcentrum en koppelen van GRZ aan het Ziekenhuis.

2011-2012 Adelante Heerlen.
Teammanager volwassenen revalidatie,
Lijnmanager van behandelaren, strategisch management van Arbeid en Vroege Interventie. 70 FTE.
Voorzitter stuurgroep Revalidatie in Beweging, Hartrevalidatie, pijnrevalidatie en arbeid. Toetsen van heringerichte trajecten in relatie tot nieuwe of bestaande DBC’s

2011-2012 ’s Heerenloo Zuid
Adviseur Kind en Jeugdzorg.
Advisering over herinrichting van Kind en Jeugdzorg keten in relatie tot verschuivingen van AWBZ naar WMO

2010-2011 Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
Lijnmanager van Kliniek en poliklinieken chirurgie, Programma manager over invoerenvoeren van procesoptimalisatie Productive Ward. en formatiereductie 40 FTE

2009-2010 VUMC, academisch ziekenhuis
Hoofd paramedische sectie, lid MT
Leidinggeven aan paramedische sectie radiotherapie, 95 FTE.
Organisatorisch inrichten van Satelliet voor Radiotherapie Hoorn. Herinrichten van functioneel beheer van de softwareaplicaties (BiSLL)
Bedrijfsvoering ontwikkelen voor de satelliet in Hoorn

2008-2009 Sensis, locatie de Vlasborch
Locatiemanager.
Verandermanagement en fusiebegeleiding, lid MT
Specialistisch verzorgingshuis en woonvormen visueel gehandicapten.
Leidinggeven aan 90 FTE , indirect
5 Leidinggevenden coachen naar een nieuwe rol in een nieuwe fusie organisatie en behouden van het zorgconcept tijdens dubbele fusie.

2007-2008 VUMC, Academisch Ziekenhuis
Verandermanager
Leidinggeven aan paramedische sectie radiotherapie, 95 FTE,
Ontwikkelen en invoeren van functiedifferentiatie en ontwikkelen van nieuw wervingsbeleid voor moeilijke doelgroepen.

2006-2007 te ’s Heerenloo Zuid, Kind en Jeugdzorg Betuwe en Bommelerwaard
Regiomanager
Verstandelijk gehandicapten zorg, leidinggeven aan vestigingen, 100 fte’s,
Invoeren van methodieken en herinrichten van de locaties na fusie van Waalborg en ’s Heerenloo. HKZ certificering en AO procedures herontwerpen.

2005-2006 Verpleeghuis bijzondere doelgroepen ‘t Ronde Sant, lid MT
Locatiemanager
leidinggeven aan vestiging (110 fte’s), Reorganiseren van de zorgorganisatie.

2004-2005 Verpleeghuis Zevenaar
Sectormanager, projectmanager
leidinggeven aan sector somatiek (120 fte’s),
opzetten en implementeren van een palliatieve zorgketen in de regio “De Liemers”.
Marktoriëntatie en herstructureren afdeling reactivering

2003-2004 Verzorgingshuizen en thuiszorg Markenheem te Doetinchem
Lijnmanager
Crisis management 2 locaties,
herinrichten van werkprocessen, formatie reductie bepalen en uitvoeren.

2002-2003 Vlietland ziekenhuis te Schiedam
Lijnmanager
Management chirurgie, integreren kliniek en polikliniek

2002-2003 Verpleeghuis en welzijnsorganisatie Drie Gasthuizen Groep te Arnhem
Lijnmanager, Crisis- en saneringsmanagement tijdens faillissement situatie van de Braamberg.

Consultancy
Herinrichten van een deel van de zorgorganisatie. Werklast metingen en procesoptimalisatie,
HRM projectleider, Herinrichten van AO HRM procedures. Uitvoeren van de procedures rondom een sanering.


1998-2001 Academisch Ziekenhuis te Utrecht
Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid
Stabiliseren, op productie- en in controle brengen van verpleegafdeling en poliklinieken Interne geneeskunde/diabetologie, Reumatologie, Hemofilie. Kanteling van de organisatorische eenheid, Projectleider mobiliteitsbureau her- en uitplaatsingen DIGD

1996-1998 Thuiszorg organisatie Dianet te Utrecht
Regiomanager/ adviseur
Leidinggeven aan binnen- en buitendienst t.a.v. thuisdialyse en ambulante nierfunctie vervangende therapieën (50 fte’s) .

Projectleder HRM, Herontwerpen, leiden en bewaken van bedrijfsprocessen invoeren van Beaufort, planningen, opstellen van personele-, productie en materiële begrotingen. Advisering en invoering WBP, wegen van nieuwe functies in FWG3

1993-1995 Verpleeghuis Antonius IJsselmonde te Rotterdam
Hoofd Zorgeenheid
Leidinggeven aan 3 verpleegafdelingen.

Consultancy
Ontwikkelen van personeel- en organisatiestructuur kortdurend terminale zorg in het verpleeghuis

1990-1992 Franciscus Gasthuis te Rotterdam
Coach
coachen leidinggevenden, bevorderen kwaliteit van zorg. oplossen van samenwerkingsproblemen. integreren van kinderafdeling en de High Care Neonatologie en opzetten van de organisatie van de afdeling, formeren van een verpleegkundig team, Procesoptimalisaties.

Functies in dienstverband

1973-1990 Ziekenhuis De Baronie te Breda

Hoofdverpleegkundige,
afdeling chirurgie en dagbehandeling, hiervoor leerling verpleegkundige, ( IC) verpleegkundige en teamleider

Opleiding interimmanager

Opleiding/Cursussen/Trainingen
2011 Black Belt Lean en Six Sigma
2003-2005 Masteropleiding bestuurs- en organisatiekunde, Universiteit Utrecht
1993-1995 Post HBO V.O. Management Beleid en Beheer
1993 Interne budgettering voor instellingen
1990-1992 Arbeid en organisatie psychologie, diverse modules, Open Universiteit Heerlen
1989 Post HBO Inleiding in verpleegwetenschappelijk onderzoek, Rijksuniversiteit Limburg
1982-1984 HBO kaderopleiding in de gezondheidszorg, Academie voor gezondheidszorg te Breda
1980-1982 Intensive en coronary care, algemene Medische Opleidingen te Eindhoven praktijk Klokkenberg te Breda
1973-1977 Verpleegkunde A (B.I.G. registratie), Ignatius Ziekenhuis te Breda

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vanaf 1990 heb ik ervaring als consultant/ interim en programma-manager, toezichthouder en coach. Mijn opdrachten gaan over cultuur beïnvloeding, waardeontwikkeling in de primaire processen, verbinden, strategie, draagvlak creëren en optimaliseren van processen waardoor duidelijkheid ontstaat. Zelforganisatie en projectmanagement. Mijn klanten waren en zijn professionals, managers en besturen/ directies.

Opleiding en niveau: Ik ben een toegankelijke, op het resultaat gerichte manager met meer dan 30 jaar ervaring in care en cure. Ik heb een organisatiekundige (WO) en verpleegkundige achtergrond. Ik ben opgeleid tot lean - six sigma black belt en heb McKinsey’s “Productive Ward” ingevoerd in ziekenhuizen maar ook vertaald naar de Nederlandse ouderzorg situatie als zelforganisatie concept. Mijn competentie vindt u terug in mijn management drives assessment en ODC, op aanvraag beschikbaar.

Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en strategisch inzicht : De laatste paar jaar heb ik mij bezig gehouden met de wijzigingen in verdienmodel en de inhoud van de ouderenzorg. Ik heb ervaring met complexe projecten binnen topklinische ziekenhuizen en binnen fusietrajecten.

Stijl van leidinggeven: Ondernemen kan alleen met gemotiveerde enthousiaste teams als fundament. Structureren, delegeren en aanleren zijn de o.a. mijn instrumenten om teams enthousiast te maken en te brengen tot zelforganisatie en creëren van waarde voor de klant.

Financieel : In mijn loopbaan tot nu toe begeef ik mij steeds op het snijvlak dienstverlening en bedrijfsvoering, Ik heb leidinggegeven aan behandelaren, administratieve- en facilitaire onderdelen van organisaties. In rollen van regio- en locatiemanager aan meerdere locaties tegelijk. Ik heb diverse complexe projecten ontworpen en geleid.

Met HRM vraagstukken heb ik mijn sporen verdient in het leiden van projecten op het gebied van het werven en binden van moeilijke te werven medewerkersdoelgroepen. Ook het ontwikkelen en invoeren van functiedifferentiatie en persoonsgebonden opleidingsbudgetten (VU medisch centrum).


Veranderkracht: Ik heb enkele grote veranderopdrachten door mogen voeren, kanteling van de dienstverlening, UMC Utrecht, Structureren van Medisch Specialistische Revalidatie. Invoeren van geriatrische revalidatiezorg, opzetten en organiseren van palliatieve residentiële en ambulante zorg. Deze veranderingen gaan gepaard met cultuurbeïnvloeding en verandering en lopen over meerdere locaties. Invoeren van zelforganisatie op basis van Productive Ward en Lavar concepten voor de ouderenzorg. In transitie brengen van organisatieonderdelen.Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, goed Frans Matig

Overig

Drives 2011, Management drives assessment De Caluwé: Geel, oranje, Blauw


BelievesErvaring Mijn drives uiten zich in sterk analytisch, strategisch, conceptueel en innovatief denker. Als ondernemer ben ik pragmatisch, scherp op de positie ambitieus en resultaat gericht. In de uitvoering van de functie acteer ik structurerend, regelend en ordenend zonder verlies van draagvlak.

Ik geloof in ruimte geven om de creativiteit onder deelnemers te stimuleren. Ik stuur daarin wel richting de gestelde doelen. Ik ben een professionele coach.

Mijn ervaringsgebieden zijn: Ziekenhuiszorg in academische- en top klinische ziekenhuizen, Thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, welzijnsorganisatie en gemeenten. beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :